News

POST TYPE

OPINION

ေက်ာ္ ေအာင္ ညာေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာ (Daily, Vol-4/No-70)
01-Jul-2016

ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ပညာေရးျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဆက္ျပတ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ပညာေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားအနက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ေက်ာင္းအနည္းငယ္သာရွိၿပီး ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕မွာ ဟုတ္ေယာင္ေယာင္ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ အလြန္အကြၽံ ေၾကာ္ျငာစာသားမ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ဘ႑ာေငြ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြျဖင့္ ထုတ္ေဝေနေသာ အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းက တကၠသိုလ္ဝင္တန္း မေအာင္ျမင္သူမ်ား ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရးကို တက္လွမ္းႏုိင္သည့္ သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္သည့္ ေၾကာ္ျငာထည့္ ထားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရျခင္းမွာ ေကာင္းသည့္လကၡဏာ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳထားသည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ က်႐ႈံးပါကလည္း စိတ္ဓာတ္က်စရာ မလိုေၾကာင္း၊ ယင္းေက်ာင္းက ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ တကၠသိုလ္ဝင္ သင္တန္းတြင္ တက္ေရာက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ၎တို႔ေက်ာင္းတြင္ သာမက ႏုိင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ပါ ပညာဆက္လက္ ဆည္းပူးႏုိင္ေၾကာင္း ယင္းေၾကာ္ျငာတြင္ လြန္လြန္ကဲကဲ ေရးသားထားသည္။

စာေမးပြဲ က်႐ႈံးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကို ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားကာ မည္သို႔မွ် လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ မရွိေသာ မက္လုံးမ်ဳိးေပး၍ ဆြဲေဆာင္ေၾကာ္ျငာျခင္းကို ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာမ်ဳိးတြင္ လက္ခံေဖာ္ျပေပးျခင္းမွာ အလိမ္အညာ ေက်ာင္းမ်ားကို အစိုးရက သြယ္ဝိုက္၍ အသိအမွတ္ျပဳေပးသည့္ သေဘာ သက္ေရာက္သြားႏုိင္ေပသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေၾကာ္ျငာမ်ဳိးမွာ ကင္ဆာေရာဂါ၊ ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါ အပါအဝင္ ၉၆ ပါး ေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းႏုိင္ေၾကာင္း လြန္ကဲစြာ ၫႊန္းဆိုေရာင္းခ်သည့္ ေဆးဝါးေၾကာ္ျငာမ်ားနည္းတူ ေရာဂါရွင္မ်ားထံမွ ေငြေၾကးလိမ္ညာယူသကဲ့သို႔ စာေမးပြဲ က်႐ႈံးသူမ်ားထံမွ ေငြလိမ္သည့္ သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္ေနေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ားအတုိင္း မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံတကာ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ားဟု အမည္ေပးထားသည့္ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးသည့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်သည့္ မူဝါဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒမ်ား မရွိေသးသျဖင့္ ထုိကဲ့သို႔ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ၊ မယုံၾကည္ထုိက္ေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္း ေၾကာ္ျငာမ်ားက ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏ အိတ္ကပ္အတြင္းမွ ေငြေၾကးမ်ားစြာကို ႏႈိက္ယူေနေပသည္။

ထို႔အျပင္ စာေမးပြဲ က်႐ႈံးသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ သား သမီးကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ပညာတတ္ေစလိုျခင္းကိုသာ သိၿပီး ဗဟုသုတ နည္းပါးသည့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားသည္လည္း တကၠသိုလ္ေပါင္းကူး သင္တန္း Bridge Course ေလာက္မွ်ကို ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ား ဟူေသာ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ ထုိသို႔ ခ်ဲ႕ကားဆြဲေဆာင္ေနျခင္းကို နားေယာင္သြားပါက အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ား နစ္နာဆုံး႐ႈံးႏုိင္ေပသည္။

ယင္းေက်ာင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ သာမက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ပါ ေက်ာင္းခြဲႏွင့္ ေက်ာင္းသားလက္ခံရာ ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရာ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကို မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မွ မရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ဳိး၊ ေၾကာ္ျငာမ်ဳိး၊ သင္ၾကားမႈမ်ဳိးျဖင့္ လွည့္စားေနသည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ေနျခင္းကို ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားက အားေပးအားေျမႇာက္ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၃၀-၆-၂၀၁၆)