News

POST TYPE

OPINION

သမိုင္းတစ္ေခတ္ကို ဆန္းသစ္လိုလွ်င္ (Daily, Vol-4/No-69)
01-Jul-2016

သမိုင္းေက်ာင္းသားသစ္မ်ား ႀကဳိဆိုသည့္ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကဳိဆိုပြဲ တစ္ခုတြင္ ပါေမာကၡႀကီးတစ္ဦးသည္ စကားေျပာစင္ျမင့္ေပၚ တက္လာၿပီးေနာက္ -

“ေအး … ေတြ႔တုန္းဆုံတုန္း ငါေျပာလိုက္မယ္။ စိတ္ဝင္စားမွ သမိုင္းကို ယူ။ ဘြဲ႔ရ႐ုံသက္သက္ဆိုရင္ မယူနဲ႔။ သမိုင္းဘြဲ႔ရရင္ ရာထူးရာခံ ရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္ကိုးရင္လည္း သမိုင္းကို မယူၾကနဲ႔။ တို႔ကေတာ့ မင္းတို႔ကို မအ,ေအာင္ သမိုင္းသင္ေပးမွာပဲ။ ဒါပဲ။ မင္းတို႔ ျပန္ႏိုင္ၿပီ” ဟု ျပတ္ျပတ္ေျပာကာ စင္ေပၚမွ ျပန္ဆင္းသြားသူမွာ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ျဖစ္သည္။

သမိုင္းကို မအ,ေအာင္ သင္ေပးမည္ဆိုသည့္ ဆရာမ်ားေခတ္တြင္ ေမြးထုတ္လိုက္သည့္ ပညာရွင္မ်ားကလည္း မနည္းလွေပ။ ဆရာေလာက္နီးပါး လက္ေစာင္းထက္သည့္ ပညာရွင္မ်ားကိုလည္း ေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို သုေတသန လုပ္ႏိုင္မႈမ်ား၊ သုေတသန လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေမြးထုတ္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ သုေတသန ျပဳလုပ္ႏိုင္သူမ်ား နည္းပါးလာသည့္အခါတြင္ ပညာရပ္မ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ေသလာခဲ့ရသည္။ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းကပင္ သူ႔ကို ပညာရွင္ဟု ေခၚသည္ကို မႀကဳိက္။ ‘ပညာေသ’ ဟု ႀကဳိတင္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္မွာ ပညာေသမ်ားေခတ္ကို ေရာက္လာေစသည့္ နိမိတ္ဖတ္မႈ မ်ားလားဟု ထင္မွားစရာပင္။

မၾကာေသးမီက တကၠသိုလ္တြင္ သမိုင္းဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားသူမ်ား နည္းပါးလာသည့္ သတင္းေတြ ထြက္လာသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကိုပင္ စိတ္ႀကဳိက္ျမန္မာစာယူသူ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ရွားပါးလာျခင္းမွာ သင္သူ မရွိေသာေၾကာင့္လား၊ ယူသူ မရွိေသာေၾကာင့္လား။

ဝိဇၨာဘာသာရပ္မ်ားသည္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ရန္ မေသခ်ာေသာေၾကာင့္ ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ဳိးမ်ား သင္ယူသူ ေခါင္းထဲသို႔ ဝင္လာျခင္းမွာ စာကို အလြတ္က်က္ေျဖရသည္ ဆိုေသာ စနစ္ေၾကာင့္လည္း ပါသည္။ သေဘာတရားကို ေက်ညက္ေအာင္ ေလ့လာေျဖဆိုရသည္ ဆိုျခင္းထက္ ပုံႏွိပ္ထဲက အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အလြတ္ျပန္ေရးႏိုင္မွ အမွတ္ေကာင္းစြာ ရႏိုင္သည္ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ား လႊမ္းမိုးေနလွ်င္လည္း ဝိဇၨာဘာသာရပ္မ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား နည္းပါးလာႏိုင္သည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္လွ်င္ ကိုယ္လိုခ်င္သည့္ ဘာသာရပ္ကို ေက်ာင္းသားသည္ လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသလား။ ရမွတ္အနည္းအမ်ားအလိုက္ ေက်ာင္းသားက ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ မရွိသည့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စနစ္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ပါၿပီ။ စာေမးပြဲ ေအာင္ေရးသာ အဓိကဆိုၿပီး အေအာင္မ်ားႏိုင္သည့္ ေမဂ်ာမ်ားကို ေလွ်ာက္လွ်င္လည္း ဝိဇၨာဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား နည္းသြားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

အဓိက အေၾကာင္းတရားကို ျပန္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ယခင္က ဆရာမ်ားသည္ ‘ငါစာမသင္’ ဘူးဟု ဂုဏ္ယူကာ ေျပာခ်င္ရာ ေျပာသြားသည့္ေခတ္က တတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းႏွင့္ စာအုပ္ထဲကစာမွ လြဲၿပီး ဘာတစ္ခုမွ် အပိုသင္ခြင့္ မရၾကသည့္ ေခတ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္အကဲျဖတ္ရန္သာ ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္စြာ ေတြးခြင့္ေဆြးေႏြးခြင့္ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္မ်ားရသည့္ေခတ္က ဝိဇၨာကို ေက်ာင္းသားမ်ား အလြန္စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးခြင့္မ်ား ဆုံး႐ႈံးလာသည့္ ေခတ္မ်ားတြင္ သမိုင္းလို ဘာသာရပ္မ်ားမွာ ေခ်ာင္ထိုးထားစရာ ျဖစ္သြားသည္။

မအ,ေအာင္ သမိုင္းသင္ၾကရမည့္ ေနရာတြင္ မအ, အေအာင္ ႀကံေဆာင္ေနသည့္ စနစ္ေၾကာင့္ သမိုင္းေပ်ာက္မလို ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု သုံးသပ္မိပါသည္။ သမိုင္းဆိုသည္မွာ အေအာင္ႀကံေဆာင္ေနသူမ်ား စိုးမိုးေနသည့္ေခတ္တြင္ မရွိေတာ့ေၾကာင္းကို လြတ္လပ္သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ သမိုင္းစစ္ သမိုင္းမွန္မ်ားကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္ျခင္းျဖင့္သာ သမိုင္းတစ္ေခတ္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၉-၆-၂၀၁၆)