News

POST TYPE

OPINION

စီမံကိန္း အမွားမ်ား မျဖစ္ေစလို(Daily, Vol-4/No-237)
11-Jan-2017

ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ရာတြင္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က စတင္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ကို ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ရန္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ အက်ဆုံးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ျမႇင့္တင္မႈတြင္ အေရးပါ အရာေရာက္ဆုံး ဗဟိုခ်က္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းသည္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က စတင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္မွသာ ယခင္ထက္ပို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ခ်ဲ႕ထြင္မႈတြင္ အေရးပါေသာ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အခ်ဳိ႕မွာလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလာကတြင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခြင့္ ရထားေသာ အုပ္စု ႏွစ္စုအၾကား ေစ်းကြက္လုပြဲအသြင္ ေဆာင္သြားခဲ့ေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရိွ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းရွိ အျခားေသာ စီမံကိန္း အမ်ားစုမွာလည္း အစိုးရ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အလြန္းသင့္ နီးစပ္သူ၊ ခ႐ုိနီလုပ္ငန္းရွင္ တစ္စုႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာတ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္က မ်ားေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက ၀င္ေပါက္ ထြက္ေပါက္ ေလဆိပ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ မကင္းရာ မကင္းေၾကာင္း ရွိသူမ်ား လက္၀ယ္သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားရသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေပသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က အေပးအယူ သေဘာျဖင့္ သေဘာတူညီထားသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ စီမံကိန္းမွာလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ မိုင္ ၅၀ ေက်ာ္ အကြာအေ၀းတြင္ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ အပိုကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ထပ္တုိး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခ မကိုက္ႏုိင္ေသာ္ျငား ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေရွ႕ဆက္တိုးမည့္ အရိပ္အေယာင္ျပေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္းရွိ ေတာင္ကုန္းေတာင္စြယ္ မ်ားျပားကာ ျပန္႔ျပဴးေသာ လြင္ျပင္က်ယ္ နည္းပါးသည့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ အမ်ားစုရွိ ေလဆိပ္ အမ်ားစုမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၅၀ (မိုင္ ၃၀ ခန္႔) အတြင္းသာ တည္ရွိၾကေသာ္လည္း ရန္ကုန္ျမစ္ တစ္ဖက္ကမ္း က်ယ္ေျပာ ျပန္႔ျပဴးလွေသာ ေျမဧကေပါင္း မ်ားစြာ ပင္လယ္ကို မ်က္ႏွာမူလ်က္ ရွိေနသည့္ၾကားက မုိင္ ၅၀ ေက်ာ္(ကီလိုမီတာ ၈၀ ေက်ာ္) ေ၀းသည့္ ပဲခူးၿမိဳ႕အနီးတြင္ ေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းမွာ နားလည္ရ ခက္စရာ ျဖစ္ေနေပသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ အေ၀းဆုံး ေနရာတြင္ ရွိေနေသာ ေလဆိပ္ ဆယ္ခုစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ မေလးရွား၊ ကြာလာလမ္ပူ ေလဆိပ္သည္ပင္လွ်င္ ၄၂ မိုင္ (၆၈ ကီလိုခန္႔)သာ ကြာေ၀းေပရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ အနီးဆုံး ပင္လယ္ျပင္ကို မ်က္ႏွာမူေနေသာ ဧရာမ လြင္ျပင္က်ယ္ႀကီးမ်ား ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ မိုင္ ၅၀ ေ၀းေသာ ေနရာတြင္ ေလဆိပ္အသစ္ တည္ေဆာက္ရန္ စဥ္းစားျခင္းမွာ ျဖစ္သင့္၊ မျဖစ္သင့္ ခ်င့္ခ်ိန္သင့္လွသည္။

ေလဆိပ္ဆိုသည္မွာ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားကို ၀င္ထြက္သြားလာရာ ဆုံရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အပိုကုန္က်စရိတ္ နည္းႏုိင္သမွ် နည္းေစရန္၊ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား ေလဆိပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အၾကား အခ်ိန္တိုအတြင္း လိုရာခရီး ေရာက္ရွိေစရန္၊ အကြာအေ၀းေၾကာင့္ ထပ္မံ တည္ေဆာက္ရမည့္ အျမန္လမ္း၊ မုိးပ်ံ သို႔မဟုတ္ ေျမေအာက္ ရထားလမ္း၊ အေ၀းေျပး ကားလမ္း စီမံကိန္းမ်ား ကုန္က်စရိတ္ တတ္ႏုိင္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစရန္ အေျခခံအားျဖင့္ စဥ္းစားၾကရသည္။

အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ အကြာအေ၀းေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈႏွင့္ စီမံကိန္း အပိုကုန္က်စရိတ္ ႀကီးစြာ ျမင့္တက္သြားႏုိင္သည့္ ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ စီမံကိန္း ေနရာထက္စာလွ်င္ ရန္ကုန္ျမစ္ တစ္ဖက္ကမ္း ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ပင္လယ္ျပင္ဘက္သို႔ ပ်ံတက္သြားႏုိင္သည့္ က်ယ္ေျပာျပန္႔ျပဴးလွေသာ ေျမေနရာမ်ားက ပို၍သင့္ေတာ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေထာက္ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၁-၁-၂၀၁၇)

  • VIA