News

POST TYPE

OPINION

အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့် နိုင်ငံရေးသမာဓိ တည်ဆောက်ခြင်း
19-Nov-2020


နိုင်ငံရေး သမာဓိ (Political Integrity) ဆိုသည်မှာ ပြည်သူ လူထု၏အကျိုးစီးပွားအတွက် နိုင်ငံရေးအာဏာကို အစဉ်တစ်စိုက်ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ပြည်သူလူထုအကျိုး စီးပွားတွင်ပါဝင်နေသည့်အချက်များကို တိတိကျကျဖွင့်ဆိုရန်ခက်ခဲပြီး အငြင်းပွားဖွယ်လည်းဖြစ်သည်။ အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့်မူ ပုဂ္ဂလိက အကျိုး စီးပွားများနှင့် လွတ်ကင်းစွာဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်းနှင့် အာဏာ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသူများက ကိုယ်ပိုင်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု သို့မဟုတ် ရာထူးကို ရိုးသားစွာထိန်းသိမ်းထားရန် မရည်ရွယ်ခြင်းတို့အတွက် ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားစကားရပ်ကို အသုံးပြုကြသည်။ 

ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော နိုင်ငံရေး အကျင့်ပျက် ခြစားမှုသည် မူဝါဒများ၊ အင်စတီကျူးရှင်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဥပဒေများကို ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်ခြင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားအတွက် မိမိတို့၏ရာထူးကို အလွဲသုံးစားပြုကြသည့် နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သူများ၏ ဆုံးဖြတ်မှုများ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတို့တွင်  အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခများ၊ နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုများ သို့မဟုတ် ခရိုနီများချုပ်ကိုင်ထားသည့် စီးပွားရေးများနှင့် နိုင်ငံပိုင်သယံဇာတများကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် အကျင့်ပျက်ချစားမှု့ညွန်းကိန်းများအရ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း အများကြိုက်ခေါင်းဆောင်များ ပေါ်ထွက်လာမှု ကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ယင်းအများကြိုက်ခေါင်းဆောင်များသည် လျင်မြန်သောအပြောင်းအလဲများကို ကတိပေး၍ တည်ရှိပြီးနိုင်ငံရေး အပေါ် ပြည်သူလူထု၏ မကျေနပ်မှုများကို အမြတ်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အခွင့်ထူးခံအကျိုးစီးပွားနှီးနွယ်နေသည့် အများဆိုင်ရာဆုံးဖြတ် ချက်များအပေါ် လွှမ်းမိုးထားခြင်းကို လျှော့ချခြင်းသည် သာမန်အားဖြင့် မရိုးရှင်းလှချေ။ ယင်းတို့အားတားဆီးရေး အပြန်အလှန်ထိန်းကြောင်းရန်ကြိုးပမ်းရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများအပေါ် လွတ်လပ်စွာစုံစမ်း စစ်ဆေးမှုနှင့် အခွင့်အရေးတန်းတူညီမျှရရှိစေမှု တိုးမြင့်စေသည့် ဆောင် ရွက်ချက်များပါ တစ်ပါတည်းဆောင်ရွက်ကြရသည်။ အစိုးရများက ပြည်သူလူထု အကျိုးစီးပွားကို အစဉ်တစ်စိုက်ဗဟိုပြုနေရန်နှင့် အစိုးရများ အပေါ် ဘဏ္ဍရေးအရဖြစ်စေ၊ ဥပဒေချိူးဖောက်မှုအရဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အခြားသောအကျိုးစီးပွားများအရဖြစ်စေ တစ်ဖက်စောင်းနင်း လွှမ်းမိုး မခံရစေရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ အားလုံးပါဝင်သော၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသော၊ တာဝန်ခံမှုရှိသော မူဝါဒနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်လုပ်ငန်း စဉ်ပုံစံ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။ 

နိုင်ငံများစွာတွင် ပျက်စီးနေသော အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းမှု နှင့် အားနည်းနေသည့် တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေးကြောင့် အဂတိတရားများကို စနစ်တကျဖြစ်စေသည်။ အကျိုးအမြတ်မြင့်မားစွာ ရရှိနိုင်သည့် အချို့ သောသီးသန့်မူဝါဒကဏ္ဍများတွင် အခွင့်ထူးခံအုပ်စုများသည် နိုင်ငံရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို အောင်မြင်စွာ အမြတ်ထုတ် နိုင်ကြသည်။ ယင်းသည် နိုင်ငံရေးသမာဓိမြှင့်တင်ရေး၊ အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးရေးနှင့် မူဝါဒများအပေါ် အမြတ်ထုတ်မည့် အန္တရာယ်လျှော့ချရေး အတွက် အစိုးရများနှင့် ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားများအကြား တိတိကျကျ ပိုင်းခြားထားရေး အရေးကြီးပုံကို ထင်ရှားစေပါသည်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာ မူဝါဒ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းနှင့် အဂတိလိုက်စားမှု့ကာကွယ်ခြင်း တွင် အလွန်အမင်း အာဏာလွှမ်းမိုးလာနိုင်မှုကို အကန့်အသတ်ဖြစ်စေ သည့်စနစ်များ တည်ထောင်ခြင်းပါဝင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယင်းစနစ် များမှ အချို့လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားများကို အမြဲတစေ အကန့်အသတ်ဖြစ်စေသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် နိုင်ငံရေးအာဏာ ချုပ်ကိုင်မည့်သူများကို ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ခန့်အပ်ခြင်း၊ ပြည်သူ့ရေးရာ မူဝါဒများကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အာဏာရရှိထားသူများ၏ ဆုံးဖြတ် ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ ပါဝင်သည်။

သို့သော် အထက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်ပမာဏအတိုင်းအတာသည် တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ ကွဲပြားခြားနားကြသည်။ မဆီလျော်သော အပြန်အလှန်ထိန်ကျောင်းမှု့များနှင့် အားနည်းသော ဥပဒေစိုးမိုးမှုများကြောင့် အဂတိလိုက်စားမှုရှုပ်ထွေးများပြားနေသောနိုင်ငံများတွင် လုပ်ငန်းစဉ်များကို မည်မျှကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားစေကာမူ အာဏာရရှိထားသူများသည် အကြောက်အရွံ့နည်းစွာဖြင့် မည်သည့်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုမဆို ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်မထီမဲ့မြင်ပြုနိုင်ပါသည်။

အောက်ပါအချက်များသည် နိုင်ငံရေးသမာဓိကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်ပြီး အဂတိများကို ကာကွယ်နိုင်ရန် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်-

၁။ နိုင်ငံရေးအာဏာကျင့်သုံးမည့်သူများကို ရွေးကောက်ခြင်းသည် (ဥပမာ- ရွေးကောက်ပွဲများ၊ ဆက်ခံခြင်းများ၊ ခန့်အပ်ခြင်းများ စသည် ဖြင့်) အကျိုးစီးပွားများအလွန်အကျူးလွှမ်းမိုးခြင်းမှ ကင်းလွတ်ရသည်။

၂။ နိုင်ငံရေးအာဏာကျင့်သုံးသူများက ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာ တွင် ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်သူအားလုံးသို့ ညီမျှသော၊ ပွင့်လင်းသော၊ ပြည့်ဝသော အခွင့်အလမ်းများ ပေးအပ်ရမည်။

၃။ နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် အာဏာရရှိထားသူများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် အများပြည်သူဆိုင်ရာနှင့် အင်စတီကျူးရှင်းများ၏ စစ်ဆေးခြင်းခံရမည်။

အဆင့် (၁) နိုင်ငံရေးအခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာ တန်းတူညီမျှမှုရှိစေခြင်း။ အာဏာရှိသူများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ခန့်အပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် လူနည်းစုအကျိုးစီးပွားလိုလားချက်များကို ဘက်လိုက်မှုမရှိစေခြင်းမှာ အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်မှု အတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ Freedom House data များကဲ့သို့ပင် နိုင်ငံပေါင်း ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ရွေးကောက်ခံဒီမိုက်ရေစီစနစ်ကျင့်သုံးကြပြီး ယင်းတို့၏ရွေးကောက်ပွဲများသည် အာဏာရရှိရေး ရွေးချယ်သည့် အခြေခံနည်းလမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ပြည်သူ့အကျိုး စီးပွားဆိုင်ရာ ယူဆချက်နှင့် အစိုးရ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုက်ညီစေရန် ဒီမိုကရက်တစ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် လိုအပ်ပါသည်။ ယင်းဒီမိုကရက်တစ် လုပ်ငန်းစဉ်အား နည်းလမ်းတစ်ရပ်အဖြစ်အာမခံနိုင်ရန် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲများ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ 

လွတ်လပ်၍တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲများသည် အာဏာရှိသူများကို တရားဝင်ဖြစ်စေ ပြီး စနစ်အပေါ် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်လည်း အထောက်အကူပြုပါသည်။ မဲဝယ်ခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာရည်ရွယ် ချက်များအတွက် နိုင်ငံတော်အရင်းအမြစ်များ အလွဲသုံးစားခြင်းနှင့် တရား မဝင်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးထောက်ပံ့မှုများကို တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းသည် နိုင်ငံရေးသမာဓိတည်ဆောက်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခြေလှမ်း များဖြစ်သည်။

အဆင့် (၂) မူဝါဒချမှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခများ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း။ ပြည်သူလူထု အကျိုးစီးပွားနှင့် အစိုးရလုပ်ဆောင်ချက်များကိုက်ညီစေရေး အထောက် အကူဖြစ်စေမည့် ဒုတိယအဆင့်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် အကျိုး စီးပွားများနှင့် သက်ဆိုင်သူများအားလုံးအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေရေး လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှု့များနှင့် အားလုံးပါဝင်သော မူဝါဒချမှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ မြှင့်တင်ပေးခြင်း သည် အစိုးရ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် အုပ်စုများ၏ မမျှမတလွမ်းမိုးမှုကို ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးမှုတွင် အုပ်စုများအားလုံးကို ပါဝင်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများ အနေနှင့် မတူညီသောအမြင်များကိုရရှိနိုင်ပြီး ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားအပေါ် ပိုမိုရပ်တည်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်သည်။ မူဝါဒချမှတ် သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အလွန်အကျူးသြဇာလွမ်းမိုးမှု့လျော့ချနိုင်သည့် အခြားနည်းလမ်းတစ်ရပ်မှာ အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခများကို ကာကွယ်ရန် နှင့် စီမံခန့်ခွဲရန်စနစ်များ တည်ထောင်ရေး ဖြစ်သည်။

အဆင့် (၃) သင့်လျော်သည့် စောင့်ကြည့်မှုနှင့် စိစစ်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး နှင့် မူဝါဒဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်း။ အစိုးရနှင့် ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွား အကြား ပိုမိုကိုက်ညီမှု့ရှိစေမည့် တတိယအဆင့်မှာ လူနည်းစုလက်ထဲတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများ စုပြုံရောက်ရှိနေမှုကို ရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် လူနည်းစုအုပ်စုတစ်ခုက ဆုံးဖြတ်ချက်များကို စိစစ်ခြင်းမရှိဘဲ ချမှတ်နေခြင်းသည် အဂတိလိုက်စားမှုဖြစ်ပေါ်ရန် အလားအလာပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ သို့အတွက် အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံနှင့် ခိုင်မာသော အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းမှု့များသည် အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးတို့အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ မူဝါဒဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် စောင့်ကြည့်စိစစ်ခြင်းသည် ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားကို ဆန့်ကျင်၍ဖြစ်စေ၊ ဥပဒေချိုးဖောက်၍ဖြစ်စေ ထွက်ပေါ်လာသော အကျိုးဆက်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် အခွင့်အလမ်းရရှိစေသည်။ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း သည် ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို တိုးတက်စေပြီး အစိုးရအပေါ် ယုံကြည်မှုမြင့်တက်စေပါသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံသားများ၏လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်ဝစေကြောင်း Freedom House data က ဆိုပါသည်။ ပါလီမန် စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းခြင်းကဲ့သို့သော အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမှု့များနှင့် လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတို့သည် အဂတိလိုက်စားမှု သို့မဟုတ် တရာမဝင်အပြုအမူတို့နှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံရေး အာဏာရှိ သူများအပေါ် ဒဏ်ခတ်အရေးယူနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းရရှိစေသည်။

ထို့အပြင် လွတ်လပ်သောမီဒီယာနှင့် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း ကဲ့သို့သော အခြားသောအရေးပါသူများသည် အာဏာရရှိထားသူများက အာဏာကို မည်ကဲ့သို့ကျင့်သုံးသည်ကို စောင့်ကြည့်သည့် သူများအဖြစ် လည်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ၂၀၁၇ CPI ခွဲခြမ်းသုံးသပ်မှုအရ လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ (CSOs) များသည် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု၊ အစိုးရ၏ဘဏ္ဍာ ငွေအသုံးပြုမှုနှင့် လူ့မှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်မှု တို့ကို စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီး အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ဖော်ထုတ်ရာတွင် အဓိကအခန်းမှ ပါဝင်နိုင်ခဲ့သည်။ အလားတူပင် လွတ်လပ်၍ အမှီအခို ကင်းသော မီဒီယာသည် စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းနှင့် အဂတိလိုက်စားမှု အဖြစ်အပျက်တို့ကို သတင်းတင်ပြခြင်းကဲ့သို့သော အရေးပါသော တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ကြသည်။

သို့ဖြစ်ရာ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် အလွန်အမင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများကို ကာကွယ်ခြင်း၊ မူဝါဒချမှတ်ရာတွင် လူနည်းစုအကျိုးစီးပွား များအတွက် အမြတ်ထုတ်မခံရစေရန်ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့် အာဏာရရှိသူ များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ခိုင်မာ အားကောင်းစေခြင်း သည် အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုအတွက် အခြေခံအရံအတား ၃ ရပ် တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

လွန်ခဲ့သော ၈ နှစ်အတွင်း အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအညွန်းကိန်း ဃဏှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစစ်ဆေးမှုရလဒ်အရ ယင်းကာလအတွင်း ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်သောနိုင်ငံများသည် ၎င်းတို့၏ ဃဏှု အညွန်းကိန်းများကို ကိန်း ဂဏန်းအရ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲထောက်ပံ့မှု ဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒေများကို အား ကောင်းစေခဲ့ပါသည်။ ယင်းနိုင်ငံများတွင် တောင်ကိုရီးယား၊ အီတလီ၊ ဂရိ၊ ဂိုင်ယာနာ၊ မြန်မာနှင့် တန်ဇန်နီးယား နိုင်ငံတို့ ပါဝင်သည်။ အခြား တစ်ဖက်တွင် ဃဏှု အညွန်းကိန်း သိသိသာသာကျဆင်းနေသည့် နိုင်ငံ ပေါင်း တစ်ဝက်ကျော်သည် နိုင်ငံရေးမဲဆွယ်ပွဲများအတွက် လိုအပ်ချက်သည့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအားနည်းလျက်ရှိပြီး ယင်းကဏ္ဍများတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတိုးတက်ရန် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ယင်းနိုင်ငံများတွင် ဘော့စနီးယား၊ ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ ဟန်ဂေရီ နှင့် ဂါနာနိုင်ငံတို့ ပါဝင်သည်။

အလားတူပင် မူဝါဒချမှတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်၌ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်စေရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ CPI ရမှတ် ထင်သာမြင်သာတိုးတက်လာသော နိုင်ငံပေါင်းတစ်ဝက် ကျော်သည် ၎င်းတို့၏ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုအတိုင်းအတာကို ကျယ်ပြန့်စေ ခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် လွန်ခဲ့သော ၇ နှစ်အတွင်း CPI သိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သော နိုင်ငံပေါင်း ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် မူဝါဒ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော Stakeholders အရေအတွက် ကျဆင်းလာခဲ့ကို တွေ့မြင်ရသည်။ ယင်းနိုင်ငံများတွင် နိုင်ကာရာဂွာ၊ ဟန်ဂေရီ၊ တူရကီနှင့် ကွန်ဂိုတို့ပါဝင်သည်။

သိန်းထွန်း (IR)

(၁၈  - ၁၁ - ၂၀၂၀ )

ရည်ညွန်း ။  ။ Roberto Martínez B. Kukutschka, Jorge Valladares and Jon Vrushi \ BUILDING POLITICAL INTEGRITY TO STAMP OUT CORRUPTION: THREE STEPS TO CLEANER POLITICS အား ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။