News

POST TYPE

OPINION

စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္တဲ့ ညေနခင္း
26-Aug-2019ဘာကို အခ်ဥ္ေပါက္ေနမွန္းမသိ။ စိတ္က အခ်ဥ္ေပါက္ေနတာေတာ့ အမွန္။ ေန႔လယ္က မ႑ိဳင္ႀကီးေလးရပ္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ဘက္က လူႀကီးကလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ရမည့္ေဒါသကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္။ လူပံုအလယ္ အေငါက္ခံရသည့္အတြက္ သတင္းသမားေတြဘက္က ခြန္းတံု႔ျပန္သည္။ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ျဖစ္လာေတာ့ အေျခအေနကို ကိုယ့္ဘက္က တာဝန္ရွိလူငယ္တစ္ဦးက ၾကားဝင္ ထိန္းေပးရသည္။ အားလံုး ျပန္ၿငိမ္သြားၾက၍ ေတာ္ေသးသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္က်င္းပေသာ္လည္း ထိုျဖစ္ရပ္အတြက္ စိတ္ထဲ ဖုသြားသည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး ဆိုသည့္ မ႑ိဳင္ဘက္က လူေတြက ကိုယ့္ဘက္က လူေတြကို ရွိန္ေနသည္။ မီဒီယာေတြက သူတို႔ကို ဘာေမးခြန္းထုတ္မလဲ။ ဘာေျဖရမလဲ။ ေတြးဆေနပံုရသည္။ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲထားပံုက စနစ္မက်လွ။ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ဘက္က ဦးစြာ ေဆြးေႏြးပါဆိုေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကလည္း သူတို႔အစိုးရ ဘာေတြလုပ္ေနသည္ကို လႊတ္ေတာ္အစီရင္ခံသလို Formal အတိုင္း အရွည္ႀကီး အစီရင္ခံသည္။ ဥပေဒျပဳေရးဘက္ကေတာ့ အေထြအထူးတင္ျပစရာလည္း မရွိေတာ့ တိုတုတ္သည္။ တရားစီရင္ေရးဘက္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ျပင္ဆင္လာသည္။ ပါဝါပြိဳင့္ေတြႏွင့္ အက်အန ေရပက္မဝင္ေအာင္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ေတြႏွင့္ တင္ျပသည္။ သူတို႔ဘက္မွာ အမွားအယြင္း ယိုေပါက္မရွိေၾကာင္း အေသးစိတ္ေျပာသည္။ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ဘက္က တာဝန္ရွိသူအေတာ္မ်ားမ်ား တက္ေရာက္လာေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔၊ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တို႔၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔ကေတာ့ မနက္ပိုင္းအစီအစဥ္အၿပီးမွာ ျပန္သြားၾကသည္။ 

သည္လို မ႑ိဳင္ေလးရပ္ေတြ႔ဆံုပြဲ အေတြ႔အႀကံဳမရွိၾကေတာ့ အားလံုးက ရွိန္ေနသည္။ မီဒီယာေတြက သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ “စတုတၳမ႑ိဳင္” ဆိုၿပီး တန္းလာညႇိေနသည့္အေပၚ သိပ္လိုလားဟန္မျပ။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရး ဆိုတာကေတာ့ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ျဖစ္သည္။ မီဒီယာကို စတုတၳမ႑ိဳင္ပါဟု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အတိအက်ေျပာမထား။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္၏ ေထာက္တိုင္ႀကီး ေလးရပ္ (Four Pillars) တြင္ မီဒီယာကို ေထာက္တိုင္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ၁၈ ရာစုကတည္းက အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အဓိက မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေဝဖန္သည့္ သတင္းမီဒီယာကို စတုတၳမ႑ိဳင္ (Fourth Pillar) အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီ ရင့္က်က္ ၿပီးႏိုင္ငံေတြမွာ သတင္းမီဒီယာ၏ တန္ဖိုးႏွင့္ သေဘာသဘာဝကို နားလည္အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံလို အသြင္ကူးေျပာင္းစ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အစိုးရက မီဒီယာေတြကို မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာနမ္းေနရ သည့္ဘဝမွာပဲ ရွိေနေသးသည္။ သိပ္ၾကည္ျဖဴလွတာေတာ့မဟုတ္။ မီဒီယာေတြက သူတို႔ကို အျပဳသေဘာမေဆာင္။ အၿမဲတမ္း ေဝဖန္ပုတ္ခတ္ေနသည္ဟု ယူဆေနပံုရသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မီဒီယာေတြက “စတုတၳ မ႑ိဳင္” ဟူ၍ ေခၚေဝၚသတ္မွတ္လိုက္ေသာအခါ (မီဒီယာေတြအေပၚ အျမင္ေစာင္းေနသူအခ်ိဳ႕က) တန္းညႇိသလို ခံစားရၿပီး ဘဝင္မက် ျဖစ္ေနပံုရသည္။ ဒီမိုကေရစီကို တန္ဖိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံတိုင္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းက သတင္းမီဒီယာကို “စတုတၳမ႑ိဳင္”တစ္ခုအျဖစ္ ေလးေလးစားစား အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥအေပၚ အျငင္းပြားမႈမရွိ။ 

အမွန္ေတာ့ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာတို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ရွိေနလွ်င္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မယံုသကၤာ သံသယျဖစ္စရာ ဘာမွ်မလိုေတာ့ပါ။ 

ႏိုင္ငံက အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲကာလမို႔ မီဒီယာေတြဘက္မွာ မျပည့္ဝတာ၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ မျဖစ္တာေတြ ရွိသလို က်န္မ႑ိဳင္သံုးရပ္ ဘက္မွာလည္း မီဒီယာေတြအေပၚ အျမင္တိမ္းေစာင္းမႈေတြ ရွိေနသည္။ ပြဲက အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ ေျဖရွင္းမႈေတြႏွင့္ ၿပီးသြားခဲ့သည္။ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ဘက္က တာဝန္အရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့၍ ျပန္လည္တင္ျပေပးပါမည္ဆိုတာႏွင့္ ေက်နပ္လိုက္ရသည္။ 

ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေတာ့ ေစာေစာက အဖုအထစ္ျပႆနာ ဆက္ရွင္းၾကသည္။ မီဒီယာ၏သေဘာကို အစိုးရသည္ သေဘာမေပါက္။ ဆတ္ဆတ္ထိ မခံ။ အစိုးရက ဆတ္ဆတ္ထိ မခံသလို ကိုယ့္ဘက္ကလူႀကီးကလည္း ဆင္ျခင္တံုတရားနည္းခဲ့သည္။ ထိုျပႆနာကို ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးမွ ေခါင္းေအးေအးထား ေမးျမန္းညႇိႏိႈင္းလွ်င္ ယခုလို ႐ုပ္ပ်က္စရာမရွိ။

ညေနပိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေတာ့ စိတ္က အေတာ္အခ်ဥ္ေပါက္သြားသည္။ ေတြ႔ရ ျမင္ရ ၾကားရတာေတြက မကိုးမကားေတြ။ ခုတစ္ေလာ တိုင္းျပည္က အေျခအေနေကာင္းလွတာမဟုတ္။ ရခိုင္မွာ စစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနသည္။ ႐ြာသားေတြ ေသၾကျပန္ၿပီ။ ဒုကၡသည္ေတြ တိုးပြားလာေနသည္။ မြန္ျပည္နယ္မွာ ေရေဘးႀကံဳလို႔မွ မၿပီးခင္ ျပင္ဦးလြင္ႏွင့္ ေနာင္ခ်ိဳမွာ ေျမာက္ ပိုင္းသံုးဖြဲ႔ ဝင္ပစ္သည္။ ရဲစခန္းဝင္စီးသည္။ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသိုလ္ကို ေရွာ့တိုက္ဒံုးက်ည္ျဖင့္ အေဝးကလွမ္းပစ္သည္။ စစ္ေဆးေရးစခန္းကို ပစ္ခတ္သည္။ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးသည္။ ဓာတ္ဆီဆိုင္ကို ပစ္ခတ္မီး႐ိႈ႕သည္။ ပရဟိတကားကို စႏိုက္ပါႏွင့္ပစ္သည္။ ပရဟိတဥကၠ႒ ေသသည္။ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး အလံျဖဴေထာင္ထားသည့္ကားေတြလည္း ပစ္သည္။ လူသတ္႐ံုမက မီး႐ိႈ႕သည္။ တံတားေတြကို မိုင္းခြဲသည္။ မႏၲေလး-မူဆယ္ လမ္းမႀကီး ျပတ္ေတာက္သြားသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ရပ္ဆိုင္းသြားသည္။ မူဆယ္ေရာက္ေနသူအခ်ိဳ႕ ျပန္လာဖို႔ အခက္ေတြ႔သြားသည္။ လား႐ိႈးမွာ ပိတ္မိေနသူေတြ ေလယာဥ္ႏွင့္ ျပန္လာရသည္။ ခုခ်ိန္ထိ မႏၲေလး-မူဆယ္လမ္း၊ ကြတ္ခိုင္အနီးတစ္ဝိုက္မွာ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနေသးသည္။ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ အသြားအလာ၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား၊ ကုန္သြယ္မႈ ရပ္ဆိုင္းသြားသည္။ အားလံုး ထိခိုက္နစ္နာရသည္။ ျပင္ဦးလြင္မွာေနေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦး (ပိုျပည့္သူ) က ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွာ ယခုလို ရင္ဖြင့္သည္။

“ေသာင္းက်န္းသူေတြကေတာ့ တစ္ခါပဲဝင္ ရန္စၿပီးပစ္လိုက္တာ ၿမိဳ႕က က်သြားတယ္။ ဘာက်သြားတာလဲဆိုေတာ့ ဧည့္သည္အေပၚ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚ မွီခိုေနရတဲ့ၿမိဳ႕ရဲ႕စီးပြားေရးေပါ့။ ေဈးထဲမွာလည္း ဝယ္သူမရွိတဲ့ ေျခာက္ေသြ႔ေနတဲ့ေဈး၊ ေန႔ျပန္မသြင္းႏိုင္လို႔ ေဈးရင္းျပဳတ္သြားတဲ့ေဈးသည္၊ ဆိုင္ကယ္တကၠစီ၊ ရထားလံုးေမာင္းသမားေတြ ဧည့္သည္မရွိတဲ့ ဟိုတယ္ေတြ၊ စားေသာက္ဆိုင္ေတြ ကိုယ္ေတြဆိုလည္း အလူးအလွိမ့္ခံရတာပါပဲ။ ဝန္ထမ္းမဟုတ္ေတာ့ အခ်ိန္တန္ လစာမရပါဘူး။ ကိုယ့္ကိုမွီခိုေနတဲ့ မိသားစုေတြအမ်ားႀကီးပါ။ ၿမိဳ႕ေလးစည္ကားေနမွ အားလံုးဟာ အသက္႐ွဴေခ်ာင္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အသက္႐ွဴက်ပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သူပုန္က တစ္ခါပဲပစ္တာေနာ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ က်ကုန္ၿပီ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ က်ကုန္ၿပီ။ စစ္ေရး စစ္တပ္အေၾကာင္းလည္း မသိပါဘူး၊ သိစရာလဲမလိုဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔က ျပည္သူေတြပဲေလ။ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္နဲ႔ နာရီစင္ႀကီးကေတာ့ ဘာမွမေျပာဘဲ ဝမ္းနည္းေနတယ္။ လူေတြစည္ကားတဲ့ပြဲေတြ ရက္ေတြေတာင္ ခါတိုင္းလိုလာၾကပါ့မလား။ ေနာင္ခ်ိဳက တိမ္ပင္လယ္ေတြ၊ ေရပ်ံေတာင္ေတြ၊ ဘန္႔ေဘြးက်င္းေတြ၊ သိပ္လွတဲ့သဘာဝအလွအပေတြနဲ႔ ပန္းေတြပြင့္တဲ့ၿမိဳ႕ေလးက တိတ္ဆိတ္အသက္မဲ့လို႔။ ခင္ဗ်ားတို႔ကေတာ့ တစ္ခါပဲလာပစ္လိုက္တာပါ။ စစ္တပ္ကို အျပစ္မတင္ဝံ့တဲ့ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြက အံေတြႀကိတ္ မ်က္ရည္ဝဲလို႔ ပင္တဂြန္ေတာင္ အလစ္ဝင္တိုက္ခံရေသးတာပဲဆိုၿပီး ေျဖေတြးလိုက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ၿမိဳ႕ေလး သူပုန္လက္ထဲက်ခဲ့ပါတယ္”

စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ေပါက္ႏွင့္ ထိုေန႔ ညေနခင္း ေရာက္ခဲ့သည့္ေနရာက မႏၲေလး၊ လမ္း ၈၀ ေပၚက စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္။ ေနာင္ခ်ိဳ၊ ေက်ာက္မဲ၊ ကြတ္ခိုင္ဘက္မွာ စစ္ရိပ္စစ္ေငြ႔ေတြ သန္းေနေသာ္လည္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးကေတာ့ သာသာယာယာ။ စည္စည္ကားကား။ ဘီယာဆိုင္မွာ လူေတြျပည့္လို႔။ ဆိုင္ေပါက္ဝမွာ ေရာင္စံုစာလံုးႀကီးေတြႏွင့္ ေရးထားသည္က -

STOP THE WAR ... DRINK BEER 

“စစ္မျဖစ္ၾကပါနဲ႔၊ ဘီယာေသာက္ၾကပါ” တဲ့။

ခ်စ္ဝင္းေမာင္ (၂၅ - ၈ -၂၀၁၉)