News

POST TYPE

OPINION

ျမန္မာျပည္ စစ္ပြဲေတြကမ်ား ျပည္သူႏွင့္ ရဲေဘာ္ေတြကျပား (Daily, Vol-7/No-115)
22-Aug-2019

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ျပင္ဦးလြင္ႏွင့္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ AA, TNLA ႏွင့္ MNDAA အစရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ ယင္းတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသတင္းမ်ားကို Share ၾကရာ၌ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အုပ္စုဖြဲ႔ ဆဲဆိုမႈမ်ားကို ထံုးစံအတိုင္းေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ အသံုးျပဳသူအမ်ားစုအၾကား တူညီသည့္အျမင္ သို႔မဟုတ္ သေဘာဆႏၵတစ္ခုကို အမွတ္မထင္ ေတြ႔ျမင္လာရေပသည္။

ယင္းမွာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အျမတ္ထြက္သူႏွင့္ အ႐ံႈးေပၚသူမ်ား ကိစၥပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကာလၾကာရွည္စြာ မၿပီးျပတ္ႏိုင္ေသးေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးတြင္ အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္ေနၾကသည့္ စစ္အုပ္စုမ်ားေၾကာင့္ ေအာက္ေျခမွ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား (စစ္သားမ်ား) ႏွင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ အပါအဝင္ လူမႈဘဝမ်ား အလြန္အကၽြံ ထိခိုက္ခဲ့ရေသာ္လည္း စစ္ေၾကာင့္ ေသခ်ာေပါက္အျမတ္ ထြက္ခဲ့သူမ်ားရွိေနသည္ဟူေသာအခ်က္ကို လက္ခံနားလည္လာၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ စစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ နာမည္ေက်ာ္ေရွးေဟာင္းဆို႐ိုး တစ္ခုရွိပါသည္။ “War Is Young Men Dying and Old Men Talking” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထိပ္ပိုင္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စီနီယာႀကီးမ်ား စစ္ပြဲအေၾကာင္းေျပာၿပီး ရာထူးဂုဏ္ျဒပ္စသည့္ အဆင့္အတန္းေတြ ျမင့္တက္သြားၾကသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ေအာက္ေျခမွ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားမွာ ေသေက်ပ်က္စီးရစၿမဲသာျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ရေပလိမ့္မည္။

စစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမည္ဆိုလွ်င္ ေတြ႔ႀကံဳျဖတ္သန္းမႈအလိုက္ အဓိပၸာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ပြဲမ်ားအမွန္တကယ္ အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ဆိုလွ်င္မူ အထက္ပါစကားပံုအရ ထိပ္ပိုင္းမွပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ တာဝန္အရွိဆံုးဟု ဆိုရေပမည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ယေန႔ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစုသိလိုသည့္ကိစၥမ်ားအနက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္းပါဝင္သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ “ျမန္မာျပည္မွာ စစ္ပြဲေတြ ဘယ္ေတာ့ရပ္မလဲ”ဟု ေမးလွ်င္ အၿမဲပင္ မေရရာ၊ မေသခ်ာသေဘာႏွင့္သာ ၿပီးသြားေလ့ရွိေပသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ပိုဆိုးလာေပသည္။ ျမန္မာျပည္ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အညိဳေရာင္နယ္ေျမမ်ား တျဖည္းျဖည္းခ်င္းတိုးလာသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ဘက္၊ ျမန္မာျပည္အေနာက္ဘက္၊ ေျမာက္ဘက္ စသည္ျဖင့္ တိုက္ပြဲမျဖစ္ဖူးသည့္ေနရာ မရွိသေလာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား တစ္လွည့္စီ၊ တစ္လွည့္စီျပန္ေပၚေနရသည့္ ျပႆနာအဆံုးသတ္ေရးအတြက္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး အေျဖေပးခ်ိန္တန္ၿပီဟု ထင္ပါသည္။ 

အမိေျမကို က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားလာေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရန္သူကို ေခ်မႈန္းျခင္းသည္ တရားေသာစစ္ပြဲဟု စစ္ေသြး၊ စစ္မာန္ျဖင့္ဆိုပါက အမွန္တရားတစ္ခုဟု ယူဆေကာင္းယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္မူ ပစ္မိန္႔ကိုနာခံၾကရသည့္ ရဲေဘာ္စစ္စစ္မ်ားႏွင့္ ပစ္ကြင္းၾကားတြင္ ေျပးလႊားၾကရေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ (လူထု) စစ္စစ္တို႔သာ အေမ့ခံဘဝျဖင့္ အဆံုးသတ္ၾကရစၿမဲပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

အဓိကဆိုလိုသည္မွာ စစ္ပြဲမွန္သမွ် မည္သည့္စစ္ပြဲမွ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစရာ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင့္ျပည္မွ တိုက္ပြဲမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔လက္ေအာက္က စစ္မွန္သည့္စစ္သားႏွင့္ စစ္မွန္သည့္လူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အမွန္တကယ္ ေရွ႕တန္းတင္ စဥ္းစားရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထူးပင္ ေမတၱာရပ္ခံလိုေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၂-ဝ၈-၂၀၁၉)