News

POST TYPE

OPINION

ေဟာင္ေကာင္ ဒီမိုကေရစီသင္ခန္းစာ (Daily, Vol-7/No-113)
20-Aug-2019

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကသလို ျမန္မာေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ သြားေရာက္ပညာေလ့လာ ဆည္းပူးရာလည္းျဖစ္သည့္ ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းတြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား အေတာမသတ္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေန႐ံုမွ်မက ေဟာင္ေကာင္၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္ကို ႏိုင္ငံတကာသတင္း စိတ္ဝင္စားေသာ စာဖတ္သူမ်ား သိၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

တရားခံလႊဲေျပာင္းေရး ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ဖ်က္သိမ္းရန္ အစခ်ီခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူမ်ား မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္ ယင္းဥပေဒကိစၥမရွိေတာ့ေသာ္လည္း ဆႏၵျပမႈမ်ားမွာ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသး။

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ မီးရထား၊ ဘတ္စ္ကားသာမက ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားပါ ေျပးဆြဲမရႏိုင္သည္အထိ ကားလမ္း၊ ဘူတာ႐ံုႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ားကိုပါ ပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပခဲ့ၾကရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ အဆိုပါ သမိုင္းဝင္ဆႏၵျပမႈႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲသည္အထိ ျဖစ္သြားေပသည္။

ပိုဆိုးသည္မွာ အစပိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပျခင္းဟု စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရဲမ်ားကို ဆႏၵျပမႈတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လိုသည့္ဆႏၵမရွိေသာ အျခား ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕တြင္း သြားလာသူမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ရန္ျဖစ္ၾက၊ ရဲမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ပဋိပကၡျဖစ္ၾကရာမွ ဆူပူအၾကမ္းဖက္သည့္ ပံုစံမ်ိဳးႀကီးျဖစ္လာျခင္းပင္။ ေဟာင္ေကာင္ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ တံု႔ျပန္ပံုမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးသည့္ ျပည္သူမ်ားပင္ အေျမာက္အျမား ရွိလာေပသည္။

ေဟာင္ေကာင္သည္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးလက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိထားသည္မွာ အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုလို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ပ်က္ျပားေစမည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္လာသည္အထိ ဆႏၵျပလာၾကသည္ကို အျခားဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကပင္ အံ့ဩၾကရသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

လူထုအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ လူထုဆႏၵကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ ဦးစားေပးသည့္စနစ္မွာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း သမိုင္းစာအုပ္ထဲေရးထားသလို ဒီမိုကေရစီစနစ္ စတင္ေပၚထြန္းခါစကလို ျပည္သူ၏ဆႏၵသေဘာထားကို ျပည္သူက တိုက္႐ိုက္ေဖာ္ျပခြင့္ရွိသည့္ Direct Democracy (တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီ)မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကရသည့္ ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီမ်ိဳးျဖစ္သည္ကို ယေန႔ေခတ္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား နားလည္ရန္ အထူးအေရးႀကီးသည္ဟု ထင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးတြင္ “ျပည္သူ အၿမဲမွန္သည္၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္”ဆိုသည့္ သတိေပးစကားတစ္ခြန္းရွိသည္ကို ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူမ်ား မၾကားခ်င္မွ အဆံုးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔ (လူထု)ဆႏၵမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ား ကြန္ဂရက္မ်ားကို အသံုးမျပဳဘဲ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ တကယ့္ျပည္သူမ်ား၏ အင္အားကိုခ်ည္း တရားလြန္အားကိုးေနမည္ဆိုပါက ျပည္သူသာ တန္ျပန္ အခက္ေတြ႔ႏိုင္သည္ ဆိုေသာအခ်က္မွာ သတိျပဳစရာ ေကာင္းလွေပသည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ သူစိမ္းသဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္မူ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟူသည့္ လမ္းမေပၚသို႔ တက္ေရာက္သြားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ထြန္းကားသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ခရီးရွည္ႀကီး ေမာင္းႏွင္ၾကရဦးမည္ျဖစ္ရာ ေရွ႕ကသြားေနသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အျဖစ္သနစ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ သင္ခန္းစာယူကာ လမ္းမေခ်ာ္သြားေအာင္ သတိႀကီးစြာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၀-၈-၂၀၁၉)