News

POST TYPE

OPINION

ျမန္မာ့ဆန္ ေ႐ႊေပၚ ျမတင္အဆင့္ ေရာက္ရွိေရး (Daily, Vol-7/No-10)
23-Apr-2019

မၾကာေသးခင္က အာဖရိကေဒသမွ အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏိုင္ငံက ျမန္္မာႏိုင္ငံက တင္ပို႔ေသာ ဆန္တန္ခ်ိန္ ေသာင္းဂဏန္းကို အႏၲရာယ္ရွိသည့္ စားေသာက္ကုန္အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ လူသိရွင္ၾကား ဖ်က္ဆီးျပလိုက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆန္ေလာက တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္စရာ၊ ေစာဒကတက္စရာ အေျမာက္အျမား ျဖစ္ေပၚသြားခဲ့ရေပသည္။

ယင္းသတင္း မွန္သည္ မွားသည္၊ ျဖစ္ႏုိင္ မျဖစ္ႏုိင္ စသည္ျဖင့္ ထင္ေၾကးေပး ေျပာဆုိမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး မည္သို႔ပင္ထြက္ေပၚေနေစကာမူ အဆုိပါဆန္မ်ားကို ေခ်ာက္တစ္ခုထဲသို႔သြန္ခ်ၿပီး ေျမႀကီးထုိးကားႀကီးျဖင့္ ဖံုးျပလိုက္ေသာ သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေတာင္သူႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာပုိင္း ႐ုိက္ခ်ဳိးလိုက္သလိုမ်ဳိး ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။ 

ယခင္ ျပည္ပသုိ႔ ဆန္တင္ပို႔ခဲ့သည့္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အရည္အေသြးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ဘိန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖ်က္ဆီးျပသလုိ ျမန္မာ့ဆန္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးျပျခင္းမ်ဳိးသည္ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲကိစၥပင္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္တစ္ဆက္တည္းပင္ ဆန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ား၏ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈ၊ ပို႔ကုန္ေဈးကြက္ အလားအလာ၊ ျပည္တြင္း ဆန္စပါးေဈး အတက္အက်၊ စပါးစိုက္ေတာင္သူႀကီးမ်ား၏ အနာဂတ္ အစရွိသည္တို႔မွာ အစိုးရေရာ၊ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ မျဖစ္မေန ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။

ယခုျဖစ္ရပ္ကို ဆန္စပါးကုန္သည္ႀကီးအခ်ိဳ႕က “ဂိမ္းတစ္ခု”သာျဖစ္သည္ဟု မည္သို႔ပင္ သတ္မွတ္ေျပာဆိုေနေစကာမူ ေနာက္ေနာင္ ယင္းဂိမ္းမ်ိဳးထဲတြင္ ျမန္မာ့ဆန္ေလာက မ႐ံႈးနိမ့္ေစရန္ ဝိုင္းဝန္းႀကံဆၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ျမန္မာ့ဆန္ဟူသည္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအတြက္ေရာ အမ်ိဳးသားေရး ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းအတြက္ပါ အေရးႀကီးသည့္ ထုတ္ကုန္တစ္ခု ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။

ထို႔ျပင္ ယခုကိစၥသည္ သာမန္ ေသြး႐ိုးသား႐ိုး ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည့္ ျပႆနာမ်ိဳးေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ဆန္အရည္အေသြး ကိစၥတစ္ခုတည္းသာမက ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္လိုမႈမ်ားေၾကာင့္ေလာဆိုသည္ကို အစိုးရကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ကာ ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးသင့္ေပသည္။

လက္ရွိ အေနအထားတြင္ ဆန္တင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေဈးကြက္ခ်င္းခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသလို ကုန္သြယ္ေရး လက္တံရွည္သည့္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကုန္သည္အသင္းအဖြဲ႔ႀကီးအခ်ိဳ႕က ေဈးကြက္ကို စိတ္ႀကိဳက္ျခယ္လွယ္ရန္ နည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္ကိုလည္း အထူးသတိျပဳၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔အတူ တစ္ဖက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး သုေတသနအဖြဲ႔ အပါအဝင္ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာ့ဆန္ အရည္အေသြး ကိစၥအတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္တင္သင့္လွေပသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ျပည္ပတင္ပို႔မႈတြင္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေသာ ျမန္မာ့ဆန္ေလာက ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးသူ ေတာင္သူႀကီးမ်ား အသက္႐ွဴေခ်ာင္ႏိုင္ေရး၊ ျပည္ပ တင္ပို႔မႈလမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား ထပ္မံ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကပါမည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၂-၄-၂၀၁၉)