News

POST TYPE

OPINION

က်ိန္စာသင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္
05-Apr-2019ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္သည္ တစ္ေန႔တစ္မ်ိဳး မ႐ိုးရွိလွသည္။ ျမင္ရ၊ ၾကားရ၊ ရင္ဆိုင္ေနရသည္မ်ားသည္ အကဲဆတ္လြန္းလွသလို တစ္မ်ိဳးသားလံုးအေရးကိစၥမ်ားလည္း ျဖစ္ေနသည္မွာ အနာဂတ္အတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈဟု ဆိုရပါမည္။ 

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း တအံု႔ေႏြးေႏြးျဖစ္ေနသည္မွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ယာယီရပ္ဆိုင္းစဥ္ကတည္းကပင္ ျဖစ္သည္။ ယခင္က သေဘာတူခဲ့သည့္ ယင္းစီမံကိန္းကို ျပည္သူမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ယာယီတစ္ဖက္သတ္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ ျမစ္ဆံုေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ကမၻာတြင္ ၁၅ ခုေျမာက္ အႀကီးဆံုးေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းဟု ဆိုသည္။ အလြန္ႀကီးမားေသာစီမံကိန္းႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းတြင္ ေမခႏွင့္မလိခ ျမစ္ေပၚတြင္ ဆည္ ၇ ခု အပါအဝင္ ျမစ္ဆံုတြင္ ဆည္ႀကီးတစ္ခုကိုလည္း တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ပမာဏစုစုေပါင္း မီဂါဝပ္ ၁၈၀၀၀ အထိ ထုတ္လုပ္ႏို္င္မည္ဟု ဆိုပါသည္။ 

စီမံကိန္းတန္ေၾကးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းကို တ႐ုတ္ CPI ကုမၸဏီမွ အမ်ားဆံုးထည့္ဝင္ထားၿပီး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေအးရွာေဝါလ္ကုမၸဏီတို႔လည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကမၻာအဆင့္ႀကီးမားလြန္းသည့္ ယင္းျမစ္ဆံုစီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိလာမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ယင္းစီမံကိန္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဝင္ေငြေဒၚလာ ဘီလီယံခ်ီရႏိုင္သကဲ့သို႔ စီမံကိန္း ႏွစ္ ၅၀ ၾကာလွ်င္ စီမံကိ္န္း တစ္ခုလံုးကို ျမန္မာက ပိုင္ဆိုင္ရမည္ဟု ဆိုပါသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းသည္လည္း စီမံကိန္းအေပၚ ပိုမိုသံသယျဖစ္ဖြယ္အေျခအေနဟု ဆိုရပါမည္။ ဧရာဝတီျမစ္သည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာလည္း ျဖစ္သည္။ မိုင္ေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္သည့္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကို မွီတင္းေနထိုင္၊ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကသည္မွာ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ားမွ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚအထိျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆံုတြင္ ဆည္ေဆာက္လုပ္သျဖင့္ ယင္းျမစ္ဆံုတြင္သာ ဆိုးက်ိဳးခံစားရမည္မဟုတ္။ ဧရာဝတီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ မွီတင္းေနသူအားလံုးႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးအား အသံုးခ်ေနသူမ်ားအားလံုးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလာမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ အားလံုးစိတ္ပူေစရသည့္ စီမံကိန္းဟုလည္း ဆိုရပါမည္။ 

၂၀၁၁ သမၼတဦးသိန္းစိန္ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား ျပည္သူမ်ား၏ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ယာယီရပ္ဆိုင္းေပးခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကိုသံုးသပ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ေရး တစိုက္မတ္မတ္ႀကိဳးစားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ လက္ရွိအာဏာရပါတီ၏ ယခင္က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအေပၚထားရွိေသာသေဘာထားမ်ားမွာ ၂၀၁၅ အာဏာရၿပီးေနာက္ပိုင္း သေဘာထားေျပာင္းလဲလာသည့္ ေျပာၾကားမႈမ်ားကို ေတြ႔ရွိလာရသည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို အ႐ြယ္အစားေလွ်ာ့ခ်မလား၊ အျခားေနရာတစ္ခုခုသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တည္ေဆာက္မလား၊ အျခားစီမံကိန္းတစ္ခုခုႏွင့္ အစားထိုးမလား စဥ္းစားေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အာဏာရပါတီ၏သေဘာထား သို႔ေလာ သို႔ေလာ ျဖစ္ေနသည္မွာလည္း လူထု၏သံသယကို ပိုမိုႀကီးထြားေစခဲ့သည္။ ျမန္မာ အစိုးရ၏ သေဘာထား၊ ျပည္သူတို႔၏သေဘာထား မည္သို႔ရွိေစ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ျပည္လည္စတင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သတိထားရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနပါသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရအေနႏွင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ေဆာက္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ေကအိုင္ေအ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဟု ယူနန္အစိုးရက ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေျပာၾကားခ်က္သည္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ရန္ သတင္းစကားအျဖစ္ ယူဆမိပါသည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းဟုလည္း ျမင္မိပါသည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရွ႕ကိုတိုး ထမ္းပိုး၊ ေနာက္ကိုဆုတ္လွည္းတုပ္ ကိန္းဆိုက္ေနရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အျခားနည္းလမ္းရွာရန္ လိုအပ္လာပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ရာ ကင္းကြာ၍ မရႏိုင္သည္က ေသခ်ာပါသည္။ တစ္ေန႔တျခား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႀကီးထြားလာေသာ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတို႔သည္လည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ၎တို႔အတြက္ အေရးပါလွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လက္လြတ္ခံမည္မဟုတ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအပါအဝင္ စီးပြားေရး၊ ရခိုင္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း၊ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ေႂကြးၿမီ စသည့္ က႑ေပါင္းစံု ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥတြင္လည္း လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေထာက္ခံေပးထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ အလကားရသည့္အရာတစ္ခုမွမရွိ။ အနည္းႏွင့္အမ်ားသာ ကြာျခားပါသည္။ အေပးရွိလွ်င္ အယူရွိပါသည္။ အယူရွိလွ်င္ အေပးရွိရပါသည္။ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ မိမိတို႔ႏို္င္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ထိပ္တန္းတင္ၾကေလ့ရွိၾကသည္မွာ ထူးဆန္းေသာကိစၥမဟုတ္။

ယခုအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ေတာင္းဆိုေနၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးျမင့္မားလာသည့္အတြက္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္လည္း ျမင့္မားလာရာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ ၎တို႔အတြက္ မက္ေမာေလာက္သည့္ လွ်ပ္စစ္ပမာဏကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔အတြက္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းလိုအပ္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုအပ္ေနသည္။ တ႐ုတ္တို႔တြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလဲအလွယ္အျပင္ အျခားဝွက္ဖဲမ်ားလည္း ရွိေနဦးမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ လက္ရွိအာဏာရပါတီအေနႏွင့္လည္း ၂၀၂၀ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲရွိေနရာ မည္သို႔ဆံုးျဖတ္မည္နည္း။ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရတက္ လာစဥ္က တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ စဥ္းစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူထုဆႏၵအားဆန္႔က်င္၍ လူထုအက်ိဳး မရွိေသာစီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္လုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး ျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ဆိုပါက ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား ခြင့္ျပဳေပးရမည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ ေကအိုင္ေအသည္ တ႐ုတ္နို္င္ငံအတြက္ ဝွက္ဖဲတစ္ခ်ပ္သဖြယ္ အသံုးျပဳလာပါသည္။ သတိျပဳဖြယ္တစ္ခ်က္မွာ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအၾကား မညီၫြတ္ၾကျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ေနၾကျခင္းသည္ ၾကားလူကို အျမတ္ထုတ္ခြင့္ျပဳေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ နစ္နာစရာရွိပါက မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုအားလံုးတို႔ နစ္နာၾကရေပေတာ့မည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ဆိုးက်ိဳးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းသာမဟုတ္၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းအတြက္သာမဟုတ္၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း မညီၫြတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔ ထီးနန္းေပ်ာက္ခဲ့ရသည္ကို ျပန္လည္သတိရေစလိုပါသည္။ အတိတ္ကမညီၫြတ္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံေရးသည္ ယခုခ်ိန္တြင္လည္း ထပ္မံေတြ႔ျမင္ေနရသည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးက်ိန္စာ သင့္ခဲ့ေလသလားဟု အေတြးေခ်ာ္မိပါသည္။

ထိုက်ိန္စာမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားလံုးလိုလားေနသည့္ စနစ္တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းေနၿပီလည္းျဖစ္သည္။ ျပည့္စံုေသာအေျခအေနသို႔ေရာက္ၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမႈအတိုင္း အတာတစ္ခုထိ ေရာက္ရွိေနသည္မွာ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရပါဦးမည္။ ယင္းသို႔ မိမိတို႔ လိုလိုလားလား ေတာင့္တခဲ့သည့္စနစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္၊ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာပင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ အျပစ္ဆို၊ အျငင္းဖြဲ႔ ရန္သူသဖြယ္ ေျပာဆိုျပဳမူေနၾကျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္လား၊ မိမိတို႔အတၱမ်ားတည္ ေဆာက္ေရးအတြက္လားဟု စဥ္းစားမိပါသည္။ 

အျပစ္ဆိုစကားမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ ရန္ေစာင္ေနမႈ စသည့္ အပ်က္သေဘာသက္သက္တို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္၍ ရႏိုင္ပါမည္လား။ စဥ္းစားၾကရန္ လိုအပ္ပါမည္။ အျပဳသေဘာမ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ပါၿပီ။ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ေျပာင္းလဲရန္ထက္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ဦးစြာေျပာင္းလဲၾကရပါမည္။ ယိုးမယ္ဖြဲ႔ လက္ညႇိဳးထိုးေနျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခု၊ စနစ္ႀကီးတစ္ခု၊ လူမႈဝန္းက်င္ႀကီးတစ္ခု ေကာင္းလာမည္၊ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု လံုးဝ (လံုးဝ) မယံုၾကည္ပါ။ ႏိုင္ငံမတည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ ထိုအပ်က္သေဘာမ်ားသည္ပင္ မိမိတို႔အတြက္ အားနည္းခ်က္းမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။

မိမိတို႔၏အားနည္းခ်က္သည္ ရန္သူ သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးေစာင့္ေနသူအတြက္ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္။ ထိုအားနည္းခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ အားလံုး မဖန္တီးၾကဖို႔လိုပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္သည့္ ႏိုင္ငံအတြက္လည္းေကာင္း၊ လူထုအတြက္လည္းေကာင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားျပားလြန္းေနပါသည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေသာကေပြေနစဥ္ ရခိုင္ေဒသစစ္မီးသည္ အရွိန္ေကာင္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ေဒသပဋိပကၡအက်ိဳးဆက္သည္ ယခုအခါ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖင့္ အျခားေဒသမ်ားအထိ ကူးဆက္လာေနသည္မွာ စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနဟု ျမင္မိပါသည္။ ယင္းေဒသ၏ မတည္ၿငိမ္မႈ၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္ အစြဲမ်ားသည္ ၾကားလူအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း သတိျပဳၾကရပါမည္။ ရခိုင္ေဒသမွ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥသည္ ယခုထက္တိုင္ေျဖရွင္း၍မၿပီးႏို္င္ေသးသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ျဖစ္ခ်င္သည္ႏွင့္ ျဖစ္သင့္သည္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ေပးၾကရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။

အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္အား တည္ေဆာက္ရန္ မိမိတို႔တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိေနဆဲ၊ ေတြ႔ေနဆဲ၊ ယံုၾကည္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခြင့္အလမ္းကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရွာင္ကြင္းေနၾကပါသနည္း။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ႀကီးမားေသာအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္၍ ထိုစီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းေနဦးမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအေရး ေျဖရွင္းရာတြင္ မိမိတို႔တိုင္းရင္း သားအခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္ေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ ရွာေဖြႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲေနဦးမည္ဆိုပါက ျမစ္ဆံုလည္းေပး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ေဝးေနပါလိမ့္ဦးမည္။ ႏိုင္ငံ့အေရးေျဖရွင္းရန္ အခြင့္အလမ္း လက္တစ္ကမ္းတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အလမ္းကို ယူလိုစိတ္ရွိရန္သာ လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ပါသည္။

သိန္းထြန္း (IR)