News

POST TYPE

OPINION

ႏုိင္ငံေတာ္ထဲက ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္အိပ္မက္ (Daily, Vol-7/No-5)
04-Apr-2019

ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပႆနာ အပါအဝင္ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ဧရာမ စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္မည္ဆုိပါက တစ္စုံတစ္ဦးက က်ိန္စာတုိက္ထားသလားဟုပင္ ထင္မွတ္ရေပသည္။ မိမိတုိ႔လူမ်ိဳး၊ မိမိတို႔ေထာက္ခံေသာ အင္အားစု၊ အဖြဲ႔အစည္း စသည္တုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္သည္ဟု ထင္ရသူတုိင္းကုိ ရန္သူသဖြယ္ ခါးခါးသီးသီး တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိမႈမ်ား အပါအဝင္ မတူညီသည့္ အင္အားစုမ်ားအၾကား ဆုိးဆုိးရြားရြား အစာမေၾကသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနၾကသည္ကုိၾကည့္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးဟူသည္မွာ ဆယ္ကမာၻေလာက္ပင္ ၾကာရွည္မည့္သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနေပသည္။ လုိရင္းတုိရွင္း ေျပာမည္ဆုိပါက မညီၫြတ္ျခင္း၊ အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ့ျခင္း၊ ျဖစ္ခ်င္တာခ်ည္း တစ္ခုတည္းသာ ဦးစားေပးတတ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယခုလုိ အေျခအေနထဲသုိ႔ ေရာက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ရသည္မွာ ေပါ့ပ်က္ပ်က္၍ မရသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးက အခက္အခဲမ်ဳိးစုံ၊ ျပႆနာမ်ိဳးစုံကုိ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာ၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအေပၚ သစၥာေစာင့္သိမႈႀကီးစြာျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ရသည့္အလုပ္ျဖစ္ေပသည္။ တစ္နည္းဆုိရလွ်င္ ေရွးလူတုိ႔လုပ္ခဲ့သမွ် အေကာင္း၊ အဆုိးမွန္သမွ်ကုိ ဦးစြာ ဒုိင္ခံေျဖရွင္းေပးႏုိင္သည့္ ဆူပါစြမ္းရည္တစ္ရပ္ မျဖစ္မေန ရွိထားရန္လုိအပ္သလုိ မစားရသည့္ အမဲသဲႏွင့္ပက္ရန္ ႀကံစည္သူအစ ကမာၻမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္းရန္ ဝန္မေလးသူအဆုံး စေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ႀကံဳေတြ႔ႏုိင္ေပရာ သတိႀကီးစြာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါမွ ေတာ္ကာက်မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ဆုိလွ်င္ လတ္တေလာ အမ်ားေထာက္ခံမႈ မရႏုိင္ေသာ္လည္း လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္ပါက လုပ္ေဆာင္ရမည့္သေဘာတြင္ရွိပါသည္။

လူႀကိဳက္မ်ားႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥအခ်ိဳ႕ကုိ ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး ျပႆနာမ်ိဳးစုံ ျဖစ္ေပၚလာရန္ အေၾကာင္းရွာေနသူ အင္အားစု အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသလုိ တစ္ဖက္မွာလည္း ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ ေသြးမတိတ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ဟူေသာ အနာေဟာင္းႀကီးကုိ ကုသရန္ နပန္းလုံးေနရခ်ိန္တြင္ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကုိ အားလုံးက အေလးအနက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ ပ်က္ျပားေစႏုိင္သည့္ အျပဳအမူ အေျပာဆုိမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရွိလာပါက သတင္းစာ (သတင္းမီဒီယာ)မ်ား အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာ အင္အားစုမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံးက ဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ယခင္႐ႈပ္ထားခဲ့သည့္၊ မေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့သည့္ ျပႆနာေဟာင္းမ်ားက တစ္မ်ိဳး၊ ယခု ထပ္႐ႈပ္လာသည့္ ျပႆနာသစ္မ်ားကတစ္ဖုံ စသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ တတိယကမာၻမွ ပထမကမာၻအဆင့္ ေရာက္ေအာင္ ကာလတုိတြင္း ထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသူဟုဆုိၾကေသာ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားပင္ အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဤအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသူအားလုံးက သတိတရားသာမက သစၥာေစာင့္သိမႈ ႀကီးမားစြာျဖင့္ အတူလက္တြဲ လုပ္ကုိင္ၾကရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သတိေပးလုိရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၄-၄-၂၀၁၉)