News

POST TYPE

OPINION

ျပည္တြင္းရန္ မရွင္းႏုိင္လွ်င္ (Daily,Vol-4/No-166)
20-Oct-2016


တနသၤာရီတုိင္း ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ရွိ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း သစ္ခုိးထုတ္သူမ်ားက တရားမဝင္ လုပ္ေသနတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ေဒသခံ ေရလုပ္သားမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ သတင္းမွာ ယင္းေဒသကို သာမက ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိုပါ အတိအလင္း စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ယင္းအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္ စီးနင္းမႈ၊ ေက်းရြာမ်ားအား မီး႐ႈိ႕မႈ က်ဴးလြန္သူတို႔က လုံၿခဳံေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္သကဲ့သို႔ ေလာင္းလုံး ေဒသခံမ်ားကို သစ္ေမွာင္ခုိသမားမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ လင္းေခးခ႐ုိင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အပါအဝင္ သစ္ေတာဝန္ထမ္း ေလးဦး တရားမဝင္ သစ္မ်ား သြားေရာက္ ဖမ္းဆီးစဥ္ လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ ရွိခဲ့သည္။

ယခင့္ယခင္ကလည္း တရားမဝင္ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ သစ္ခုိးဂုိဏ္းမ်ား၊ တရားမဝင္ သစ္ခြဲစက္မ်ား၊ တရားမဝင္ သစ္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားက ၎တို႔အား သတင္းေပး တုိင္ၾကားမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ဳိးတြင္ပင္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သစ္ဆုိင္ တစ္ဆုိင္ကို လမ္းေပၚမွ ဓာတ္ပုံ ႐ုိက္ယူေသာ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးကို ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းျဖစ္သူ သစ္ဆုိင္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ဆိုင္လုပ္သားမ်ားက လမ္းေပၚသို႔ ထြက္လာၿပီး သူခုိးဟု ေအာ္ဟစ္စြပ္စဲြကာ သတင္းေထာက္ကို လူပုံ အလယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီး၊ ႐ိုက္ႏွက္၊ ကင္မရာ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ အမႈအခင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ကို သက္ဆုိင္ရာ မီဒီယာက ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းသို႔ တုိင္ၾကားသည့္အခါ ရဲစခန္းက ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ရဲလုပ္ငန္းစဥ္၊ ရဲက်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယေန႔အထိတုိင္ ထုိတရားခံမ်ား အေရးယူျခင္း မခံခဲ့ရေပ။

ဆိုလိုသည္မွာ သစ္ေတာ သယံဇာတ အပါအဝင္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားကို နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ခုတ္ထြင္၊ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ား၊ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လက္ဝါး႐ိုက္ ထားသူ သယံဇာတ ေမွာင္ခုိသမားမ်ားက ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို အႏုိင္အထက္ျပဳ၊ ၿခိမ္းေျခာက္လာခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္သည့္ ႏွိမ္နင္း၊ အေရးယူမႈ မရွိေသးျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ လမ္းေပၚႏွင့္ ေနရာ အႏွံ႔အျပားတြင္ ဖမ္းဆီး ရမိေနေသာ ပစၥည္း ႏွစ္မ်ဳိးမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ တရားမဝင္ သစ္လုံး၊ သစ္ခြဲသားမ်ား ျဖစ္ေနၿပီး ပမာဏ ႀကီးမားပါက မည္သည့္အခါမွ် တရားခံ မမိဘဲ ပိုင္ရွင္မဲ့ခ်ည္း ျဖစ္ေနျခင္းမွာလည္း ယုံရခက္စရာ ျဖစ္ေနသည္။

ယခင္က ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေသာ ကိစၥရပ္တုိင္း၊ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး မ်က္မုန္းက်ဳိးသူတုိင္း၏ အေၾကာင္းကို အပ္က်သည္မွအစ ေထာက္လွမ္းသိရွိ ဖမ္းဆီးကာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္သည္အထိ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ လုပ္ေသနတ္ကိုင္ ရမ္းကားေနေသာ သစ္ေမွာင္ခုိသမားေလာက္ကိုပင္ အေရးမယူႏုိင္ျခင္းမွာ တာဝန္ရွိသူမ်ား အဖို႔ မ်ားစြာ ရွက္စရာ ေကာင္းလွသည္။

ျပည္တြင္းရွိ သစ္ခုိးဂုိဏ္းမ်ား၊ သစ္ေမွာင္ခုိဂုိဏ္းမ်ား၊ တရားမဝင္ သစ္ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကိုပင္ ထိေရာက္စြာ မရွင္းလင္းႏုိင္ေသးဘဲ ထုိထက္ ပို၍ ပမာဏႀကီးမား၊ ပို၍ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီေသာ မူးယစ္ေမွာင္ခုိမႈမ်ား၊ မူးယစ္ရာဇာႀကီးမ်ားႏွင့္ ေသာင္းက်န္းသူ၊ သူပုန္မ်ားကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္းရန္မ်ား ႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ျပည္ပရန္စြယ္မ်ား တိုက္ခုိက္ တြန္းလွန္ေရး ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိ မရွိ ဆင္ျခင္ သုံးသပ္ သင့္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

 အယ္ဒီတာ (၂ဝ-၁ဝ-၂ဝ၁၆)

  • VIA