News

POST TYPE

OPINION

လူသားသစ္ပင္ေလးမ်ား
30-Aug-2018

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ရာတြင္ အေရးႀကီးဆံုးေသာအရာကို စာေရးသူတို႔အေနႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အမွတ္မဲ့ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးတြင္ ေငြေၾကး၊ အခ်ိန္၊ နည္းပညာ၊ လက္နက္ခဲယမ္း စသည္ျဖင့္ မည္သည္က ပိုအေရးႀကီးသလဲဆိုသည္ကို ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အေတြးမ်ား ႐ႈပ္ေနတတ္ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အရာအားလံုးအတြက္ အက်ံဳးဝင္႐ံုသာမက အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္ေနသည္က လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ပင္တည္း။ ဆိုလိုခ်င္သည္က လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္သည္သာ ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးအတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးႏွင့္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ 

ပံုႀကီးခ်ဲ႕ဆိုရေသာ္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို္ သစ္ပင္၏အျမစ္မ်ားႏွင့္တူသည္ဟု တင္စားခ်င္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းဟူေသာ သစ္ပင္တစ္ပင္ ပင္စည္ခက္လက္ေဝျဖာ၍ ရွင္သန္ႀကီးထြားႏိုင္ေစရန္ ယင္း၏ အျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္က လြန္စြာမွ အေရးပါေလသည္။ ေျမဆီလႊာၾကမ္းတမ္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ေခ်ာေမြ႔သည္ျဖစ္ေစ ေျမႀကီးထဲတိုးဝင္၍ ယထာဘူတက်က် ႐ုန္းကန္ရသည္ကေတာ့ အျမစ္မ်ားပင္တည္း။ အျမစ္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္ပါက သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ပါက အပင္ႀကီး ရွင္သန္ႀကီးထြားဖို႔ရန္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေရ၊ ေျမ၊ သဘာဝအဆီအႏွစ္မ်ားကို မည္သို႔စုပ္ယူႏိုင္ပါမည္နည္း။ ဆက္၍ဆိုရေသာ္ မည္သို႔ရွင္သန္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ ရွင္သန္ဖို႔ရန္ ခက္ခဲေလသည္မို႔ အပင္ႀကီးလဲၿပိဳရေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ထို႔အတူပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတိုးတက္ထြန္းကားဖို႔ရာတြင္ အျမစ္မ်ားႏွင့္တူေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ဖ်က္ဆီးလိုက္ပါက ယင္းႏိုင္ငံ နာလန္ထူႏိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။

စာေရးသူေျပာခ်င္ေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုသည္မွာ လူသားတို႔၏ ကာယ၊ ဉာဏခြန္အား ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ဆိုလိုပါသည္။ ကာယခြန္အားသာရွိၿပီး ဉာဏမရွိေလေတာ့လည္း ဟန္သာရွိၿပီး အဆန္မရွိေလေသာ သႀကၤန္အေျမာက္သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရး၊ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဘယ္ကေလာက္မွ အက်ိဳးရွိေပလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုသည္ကို ထပ္မံ၍ အေသးစိတ္ေျပာရသည္ရွိေသာ္ လူငယ့္စြမ္းအားမ်ားႏွင့္ လူႀကီးပိုင္း စြမ္းအားရင္းျမစ္မ်ား၏ဟု ႏွစ္မ်ိဳးထပ္ခြဲလိုပါသည္။ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ပင္စည္ခက္လက္ေဝျဖာ စည္ပင္ ေနေစဖို႔ လူငယ္တို႔၏စြမ္းအားမ်ားကလည္း အေျခခံက်၊ မ်ားစြာအေရးပါလွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ “ယေန႔လူငယ္ ေနာင္ဝယ္ လူႀကီး” ဆိုစကားလည္းရွိသလို “အစေကာင္းမွလည္း အေႏွာင္းေသခ်ာ” ေပမည္။ လူငယ္ေလးမ်ားသည္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက ပင္မေထာက္တိုင္လည္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ လူငယ္တို႔၏စြမ္းအားေတြ တိုးျမင့္ေဝျဖာေနဖို႔ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး စြမ္းသေလာက္ ႀကိဳးစားၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။ သည္ေနရာတြင္ လူငယ္တို႔၏စြမ္းအားမ်ား ခက္လက္ေဝျဖာေနရမည့္အစား ညႇိဳးခ်ံဳးက်လ်က္ ရွင္သန္ျခင္းငွာ မစြမ္းသာေစေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာထက္တြင္ ဖတ္႐ႈမိေလေသာအခါ သို႔ေလာသို႔ေလာ အေတြးမ်ားလ်က္ ေသာကပြားမိေတာ့သည္။

ဖတ္႐ႈလိုက္ရေသာသတင္းမွာ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလးမ်ားကို အဓမၼေတာင္းရမ္းခိုင္းေလေသာ လွည္းတန္း ခံုးေက်ာ္တံတားေအာက္က သူေတာင္းစားအဖြဲ႔ကိုဖမ္းဆီး၍ ျပစ္ဒဏ္အေနႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ ခ်မွတ္လိုက္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ထိုသတင္းကို ျမင္ေသာအခါ ပုထုဇဥ္ လူသားပီပီ ေဒါသစိတ္ျဖစ္မိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒါသထြက္သည္ကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရပ္တန္႔ထားလိုက္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚက သတင္းဆိုသည္မွာလည္း လုပ္ႀကံသတင္း၊ ဖြေသာ၊ ေလွာ္ေသာသတင္းေတြ မ်ားေလသည္မို႔ သတင္းအတုအေယာင္မ်ားလား ျဖစ္ေနေလမလားဟု သတင္းရင္းျမစ္ကို ေသခ်ာစိစစ္ရေသးသမို႔ ထြက္ေနေသာေဒါသကို အကန္႔မသတ္ျဖင့္ ခဏရပ္ထားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သတင္းက ဘာမွန္းမေသခ်ာေလသည္မို႔ စာေရးသူအသိ ဥပေဒဝန္ထမ္းညီမေလးကို လွမ္းေမးေတာ့ သူလည္း ေသခ်ာမသိ။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ တက္လာသည့္သတင္းမွ ဓာတ္ပံုကိုၾကည့္ေလေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတစ္ခုကို ေနာက္ခံျပဳလ်က္ သတင္းက တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္မကေတာ့ -

“ညီမေလးရယ္၊ ၾကည့္စမ္းပါဦး။ ကေလးေတြကို ရက္စက္လိုက္ၾကတာ။ ဒါ လူေတြကို အၫြန္႔ခ်ိဳးနည္းတစ္မ်ိဳးပဲ။ လူသားအရင္းအျမစ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္တက္လမ္းေတြကို ပိတ္ဆို႔ေနၾကတာ... ၾကည့္စမ္းပါဦး။ ဒီလိုမ်ိဳးသာဆို တို႔ႏိုင္ငံ နာလန္ထူႏိုင္မယ္မထင္ဘူး။ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြကို ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လတဲ့။ မတရားလိုက္တာကြယ္။ ဥပေဒကလည္း မေရာင္ရာ ဆီလူးေနသလိုပဲ။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြက ျပက္ရယ္ျပဳေနၾကတာ”

သည္လို မခ်ိတင္ကဲျဖစ္သည့္စိတ္ႏွင့္ အေလာတႀကီး ေဝဖန္ျပစ္တင္မိေတာ့သည္။ ကၽြန္မလိုပဲ လူအမ်ားစုကလည္း အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနေလသည္ကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ တက္လာခဲ့သည့္ ကြန္မန္႔ (Comments) မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္ေလသည္။ 

“ဒီလိုရွိတယ္ မမရဲ႕။ ဒီသတင္းက ေသခ်ာတယ္ပဲထားဦး။ ခုက ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးက အမိန္႔ခ်တာေလ။ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတစ္ခုမွာ အမိန္႔ခ်တဲ့တရားသူႀကီးေတြက ဒုၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးအဆင့္ေတြ။ အဲဒီအဆင့္နဲ႔ဆို ျပစ္ဒဏ္က ေျခာက္လပဲခ်လို႔ရမွာေလ။ အဲဒီျပစ္ဒဏ္ကို မေက်နပ္မွသာ ဥပေဒအရာရွိေတြက အထက္တရား႐ံုးေတြကို ဆက္တက္ၾကရတာ။ ဒါမွ ထိုက္တန္တဲ့အျပစ္က်ေအာင္လို႔ေလ။ ခုေတာ့ သူ႔အဆင့္အလိုက္ပဲ အမိန္႔က ခ်လို႔ရတာဆိုေတာ့ နည္းေနတာေပါ့။ သည္ပံုစံဆို ဥပေဒအရာရွိကလည္း မေနပါဘူး။ ဆက္တက္မွာပါ”

“ေအးကြယ္ အစ္မက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို မသိပါဘူး။ ခုလို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အျပစ္ဒဏ္က အရမ္းကိုေပါ့လြန္းေနတယ္ဆိုၿပီး အားမရတာပါ။ တကယ္လိုသာ ဒီသတင္းက မွန္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒီလို လူၫြန္႔ခူးစားေနတာေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေလး မွတ္ေလာက္သားေလာက္ အေရးယူေစခ်င္တဲ့စိတ္ပဲ ရွိတာ။ ခုလို ေျခာက္လေလာက္ပဲ ျဖစ္ၾကည့္ပါလား။ ဒီသူေတာင္းစားအဖြဲ႔က ေထာင္ထဲကို သြားအပန္းေျဖခြင့္ရတာဆိုၿပီး ေပ်ာ္ေတာင္ေနဦးမွာ။ ေန၊ စားစရိတ္က အကုန္အၿငိမ္းေလ။ ဒါမ်ိဳးအခြင့္အေရးရရင္ နည္းတယ္ေတာင္ ထင္ေနဦးမွာ။ ဟိုမွာ အားေမြး၊ အနားေတြယူလာၿပီး ျပန္ထြက္လာလည္း ဒါမ်ိဳး ထပ္လုပ္ေနမွာပဲေလ”

စာေရးသူအေနႏွင့္ မခ်ိတင္ကဲစိတ္ျဖင့္ ျဖစ္ခ်င္သည္မ်ားကို တရစပ္ ေျပာခ်ေနမိသည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ နည္းဥပေဒအဆင့္ဆင့္ကိုေတာ့ စာေရးသူ နားမလည္။ ေနာက္ၿပီး သတင္းမွန္မမွန္ကလည္း ေသခ်ာမသိေသး။ အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနမိသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္။ တစ္နပ္စားဉာဏ္ျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ ကာယ၊ ဉာဏလုပ္အားေတြကို ေခါင္းပံုျဖတ္လ်က္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာေနသည္ကို ေတြ႔ရေသာအခါ စိတ္ဝယ္ မႏွစ္ၿမိဳ႕သလို ထိုက္တန္ေသာ အေရးယူမႈ မျပဳရေကာင္းလားရယ္ဟု ေဒါမနႆပြားေနမိျခင္းပင္။ ဝိသမေလာဘ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြ ဆက္တိုက္တန္းစီေနသည္ကို မသိရေကာင္းလားဟုလည္း ျပစ္တင္ျငဴစူမိသည္။ သည္ကေလးမ်ား တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ကာယ၊ ဉာဏ စြမ္းအားမ်ား ဆံုး႐ံႈးကုန္သည္။ ထိုအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြက္လည္း တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ား ဆံုး႐ံႈးရသည္။ အ႐ံႈးေပၚ အ႐ံႈးဆင့္ေနျခင္းပင္။ ဤ သည္မွာ ကေလးမ်ား၏ စြမ္းအားမ်ားကို သစ္ျမစ္မ်ားျဖတ္ေတာက္သလို ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တကယ္ေတာ့ သည္လိုအ႐ြယ္ ကေလးမ်ားသည္ စာသင္ခန္းထဲတြင္သာ ရွိသင့္သည္။ 

“ပန္းကေလးမ်ား ပြင့္ေတာ့မည္

ဖူးတံဝင့္လို႔ခ်ီ

ေနျခည္မွာေ႐ႊရည္ေလာင္း

ငါတို႔စာသင္ေက်ာင္း” ဟူေသာ ဆိုစကားပင္ ရွိသည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္ ကာယ၊ ဉာဏ စြမ္းအားမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ရွိေနသင့္ေသာ ကေလးမ်ားကို လူစည္ကားရာလမ္းမမ်ားႏွင့္ မီးပြိဳင့္မ်ား၊ ကားမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ မညႇာမတာ ေတာင္းရမ္းခိုင္းေနသည္မွာ အက်ည္းတန္လွသည္။ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေရသာခိုအေခ်ာင္ႏိႈက္၊ အရည္အခ်င္းမဲ့ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားသာ ျဖစ္ေစေတာ့မည့္အေရးမို႔ စာေရးသူကေတာ့ သည္လိုလုပ္ရပ္မ်ိဳးကို အလြန္အမင္း႐ႈတ္ခ်သည္။ အလြန္ပင္ ေအာက္တန္းက်ေသာလုပ္ရပ္ဟုလည္း ျပစ္တင္ေဝဖန္လိုသည္။

ကဗ်ာေလးထဲမွာေတာ့ လူသားအရင္းအျမစ္လူငယ္ေလးေတြကို ပန္းေလးမ်ားႏွင့္ တင္စားထားသည္။ စာေရးသူကေတာ့ သစ္ပင္ေလးမ်ားႏွင့္ တင္စားလိုက္သည္။ ေျမေပၚပင္စည္ေနရာကို အပိုင္းပိုင္း ျဖတ္ေတာက္ခံရပါမွ ပ်က္စီးျခင္းမမည္။ ေျမေအာက္အျမစ္ေနရာတြင္ လိႈက္စားခံေနရပါကလည္း ပ်က္စီးမည္သာ။ ကေလးငယ္ေလးမ်ား (ဝါ) လူသားသစ္ပင္ေလးမ်ား တစ္ပင္ခ်င္းပ်က္စီးျခင္းမွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုလံုး ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ဦးတည္ေနသည္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာကိစၥမ်ားကို ဥပေဒ အညီႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ထိထိေရာက္ေရာက္ တားျမစ္ေစလိုျခင္းျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ျမန္ဆန္ၿပီး ျပည္သူေတြ ေသခ်ာအားကိုးရေသာ၊ ေခတ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ ဥပေဒမ်ိဳး၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနမိသည္။

ဥပေဒဝန္ထမ္းညီမေလးကေတာ့ ေျပာရွာသည္။ 

“မမရယ္... ညီမေလးတို႔လည္း ေျပာင္းလဲဖို႔ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္လာမွာပါ။ ခုကလည္း ေျပာင္းလဲ ရတာေတြက မ်ားေနလို႔ အရာမထင္သလို ျဖစ္ေနတာပါ။ မမတို႔ ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေနသလို တိက်ေသခ်ာေသာ၊ အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္အားကိုးရေသာ ဥပေဒနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ေတြ ေပၚလာမွာပါ။ စိတ္ရွည္ေပးပါ မမရယ္”

စာေရးသူလည္း ျပန္ေျပာမိသည္။ 

“စိတ္ရွည္ပါတယ္ ညီမေလးရယ္။ စိတ္ရွည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေစာင့္ေနဆဲကာလမွာ မမတို႔ရဲ႕ လူသားသစ္ပင္ေလးေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား စေတးရဦးမယ္ဆိုတာေတာ့ ဘယ္သူမွ သိႏိုင္မယ္မထင္ဘူးကြယ္” 

ၿငိမ္းသခင္