News

POST TYPE

OPINION

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိုတိုက္တြန္း
23-Aug-2018


စစ္ေတြ၊ ၾသဂုတ္ ၂၃

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္နီးပါးျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ေဘးဒုကၡဆိုးမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာစီမံကိန္းမ်ားကို နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ျမင့္က တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ မိုးကာလအတြင္း မုန္တိုင္းႏွင့္ မုတ္သုန္ေလအားေကာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ႀကီးမားေသာ ဆံုးရႈံးမႈတို႔ကို ႀကဳံေတြ႔ရကာ လူမႈစီးပြားဘဝ ဆုတ္ယုတ္သြားၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈမ်ားကိုပါ တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္က်ဆင္းေစေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ထားေပမယ့္ လက္ေတြ႔က်က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာ အားနည္းေနတာေတြဟာ သဘာဝေဘး ဒုကၡဆိုးေတြကို ဆက္လက္ခံစားၾကရမယ့္ ျပည္သူလူထုကို လ်စ္လွ်ဳရႈထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဇာ္ျမင့္က ေထာက္ျပသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ေနၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ ေတာင္ေပၚတြင္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ တိမ္ေကာေနၾကေသာ ျမစ္ေခ်ာင္မ်ားကို ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

R-22