News

POST TYPE

OPINION

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို စိန္ေခၚျခင္း (Daily, Vol-6/No-107)
13-Aug-2018

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေန႔ခင္းလူျမင္ကြင္း၌ ေသနတ္ျဖင့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈက်ဴးလြန္သြားျခင္းမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ လံုၿခံဳေရးကိုပါ စိုးရိမ္ဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း သတိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္က ေသနတ္ဆိုေသာ လူသတ္လက္နက္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳေနၿပီး သာမန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ အလွမ္းေဝးလြန္းလွေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္း ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈ၊ လုပ္ႀကံမႈသတင္းမ်ား အေတြ႔ရမ်ားလာျခင္းမွာ ေကာင္းသည့္လကၡဏာ မဟုတ္သည့္အျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲ သံသယျဖစ္စရာ၊ စဥ္းစားစရာမ်ားလည္း ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။

ထိုင္းနယ္စပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုထုတ္လုပ္၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ေသနတ္ပစ္ခတ္ လုပ္ႀကံမႈမ်ား၊ ဓားျပတိုက္၊ လုယက္မႈသတင္းမ်ား မၾကာခဏၾကားရျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ေသာ္ျငား ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ိဳးရွိ လူစည္ကားသည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္ ေသနတ္ျပ ၿခိမ္းေျခာက္ အႏုၾကမ္းစီးျခင္း၊ ျပန္ေပးဆြဲျခင္း၊ ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံျခင္းတို႔မွာမူ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္သူမ်ား၏ ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳေရးကို တာဝန္ယူထားသူမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ျပည္သူအမ်ားစု၏အျမင္တြင္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္အားကိုးစိတ္ နည္းရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာအနက္ ေသနတ္ကိုင္ ရမ္းကား ပစ္ခတ္၊ လုပ္ႀကံမႈအမ်ားစုကို အဓိက ဝိုင္းဝန္းဖမ္းဆီးေပးသူမ်ားမွာ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာအနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ တာဝန္သိ ျပည္သူလူထုျဖစ္ေနျခင္းက အခ်က္တစ္ခ်က္အျဖစ္ ပါဝင္သည္။

အထူးသျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီကို ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ကဲ့သို႔ လူစည္ကားသည့္ ေနရာမ်ိဳးတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံခံရျခင္းႏွင့္ ယေန႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံမႈကို ျပည္သူမ်ားကပင္ အသက္ကိုပဓာနမထားဘဲ သတၱိရွိရွိ ဝိုင္းဝန္းဖမ္းဆီးေပးခဲ့ျခင္းမွာ အထင္ရွားဆံုး သက္ေသျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထု၏ အသက္အႏၲရာယ္ အကာအကြယ္ေပးရန္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အလ်င္အျမန္ ႏွိမ္နင္းဖမ္းဆီးရန္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားစုက အပူတျပင္း လိုအပ္ေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား အခ်ိန္မီ ေရာက္ရွိၿပီး ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေပးရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနတတ္သည္။

သို႔ေသာ္ မႈခင္းက်ဴးလြန္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ကိုယ္တိုင္ ရန္စေစာ္ကားခံရသူကိုပင္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားက တရားခံကဲ့သို႔ ဆက္ဆံကာ၊ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ပါ ေစာ္ကားႏွိပ္စက္ခံရသည့္ အျဖစ္အပ်က္ မၾကာေသးခင္က ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားကို အရပ္သားအစိုးရ တာဝန္စတင္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွစ၍ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းမ်ားစြာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တက္လာသည့္ သေဘာမ်ိဳးေတြ႔ရေသာ္လည္း အထက္ဆိုခဲ့ပါ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္မႈ အာဏာရွင္စနစ္၏ အသံုးခ်ခံေနရေသာ အရိပ္ဆိုးမွ မလြတ္ေသးသည့္ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား စြဲက်န္ေနေသးေၾကာင္း သတိျပဳႏိုင္သည္။

ေသနတ္ကဲ့သို႔ တင္းက်ပ္စြာ ကန္႔သတ္ထားေသာ လူသတ္လက္နက္မ်ိဳးျဖင့္ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ လူစည္ကားရာေနရာမ်ိဳးတြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ နားရြက္ကို တံေတြးဆြတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုလည္း စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၃-၈-၂၀၁၈)