News

POST TYPE

OPINION

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု အႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ခ်ိန္မွာ စစ္ဘက္ကသာ အခရာက်ေနဆဲ
09-Aug-2018ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီေရး လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ မ်က္ႏွာစာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အႏွစ္ ၃၀ မွ်ၾကာျမင့္ခ်ိန္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ၌ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေ႐ြးေကာက္ထားေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်နပ္ဖြယ္ ျပည့္စံုေသာအေျခအေနသို႔ကား မေရာက္ရွိေသး။

လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၃၀ က ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္လႊား လူသိန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကကာ တစ္ပါတီအုပ္စိုးမႈ အဆံုးသတ္ေရးေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီေရးေတာင္းဆိုသံမွာ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္လာခ်ိန္တြင္ ပိုမိုအားေကာင္း၊ ရွင္းလင္းလာခဲ့သည္။ လူထုႀကီးက အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္သည္မွာ ရွင္းလင္းသလို စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမွ သက္သာခြင့္ရရန္ လိုအပ္ေနခဲ့သည္။

လူထုအံုႂကြမႈႀကီးကိုစတင္ခဲ့ေသာ၊ ဦးေဆာင္ခဲ့ ေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးသူရဲေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သူေဒၚစုကို ဝန္းရံခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လအတြင္း ခန္႔မွန္းေျခ လူငါးသိန္းခန္႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေဒၚစု၏ နာမည္ေက်ာ္မိန္႔ခြန္းကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပည္ပတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေဒၚစုက သူ႔တိုင္းျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပါတီစံုစနစ္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

“တစ္နည္းနည္းနဲ႔ေတာ့ ေဒၚစုဟာ ဒီမိုကေရစီအယူအဆကို အေနာက္ကမၻာကေနသယ္ယူလာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဒီမိုကေရစီဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္လဲဆိုတာ မရွင္းလင္းခဲ့ေသးပါဘူး။ ျပည္သူေတြကစနစ္ကို ျပင္ခ်င္ခဲ့တာေတာ့ ရွင္းပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူ ဟန္စ္-ဘားန္ဒ္ဇိုလ္နာက သံုးသပ္သည္။

ဒီမိုကေရစီအယူအဆႏွစ္မ်ိဳး

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ အိပ္မက္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႐ုတ္ျခည္း အဆံုးသတ္သြားခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားကို စစ္တပ္ကရက္ရက္စက္စက္အင္အား သံုးႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ လူေထာင္ခ်ီအသတ္ခံရၿပီး အေျမာက္အျမား အဖမ္းခံရသည္။ ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပား အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။

တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီကိုထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ကာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (နဝတ) ထူေထာင္ၿပီး တိုင္းျပည္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲ၍ မၿပီးမခ်င္း NLD ထံအာဏာလႊဲမေပးႏိုင္ဟု ျငင္းခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္းတြင္တြင္ေျပာခဲ့ၾကရာတြင္ ႏွစ္ဖက္ဆိုလိုေသာအဓိပၸာယ္မ်ားမွာ လံုးဝကြဲျပားျခားနားေနခဲ့သည္။ စစ္တပ္က ဗဟိုအစိုးရက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုဆံုးျဖတ္မည့္ “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ” ဆိုသည္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခ်င္ခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလူထု ဆႏၵအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေသာဒီမိုကေရစီအယူအဆကို စြဲကိုင္ထားခဲ့ဟန္ရွိသည္။

စစ္ဘက္ပံုစံ ဒီမိုကေရစီ

ေနာင္အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း စစ္တပ္သည္ သူ၏ “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ” ကိုသာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ တြင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာေလးပံုတစ္ပံုကို စစ္တပ္ကရယူထားသည့္ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ရန္လည္း စစ္တပ္၏ သေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ေရးဆြဲထားသည္။

အေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးမ်ားကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ စစ္ႏွင့္ရဲဘက္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိခဲ့သည္။

“သူတို႔က စည္းမ်ဥ္းေတြ သတ္မွတ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ဖို႔ အႏၲရာယ္မရွိေတာ့ဘူးေပါ့” ဟု ၈.၈.၈၈ အမည္ရ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုအေၾကာင္း စာအုပ္ေရးသားသူဂ်ာနယ္လစ္ စာေရးဆရာဘာေတးလ္လင့္တ္နာကဆိုသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးခဲ့ရာ ဒီမိုကေရစီမဆန္ေသာအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံေသာအားျဖင့္ ေဒၚစု၏ NLD က ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စစ္ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ထားေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ၎တို႔ကိုယ္ကိုယ္ အရပ္သားေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းကာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအားလံုးနီးပါး အရယူႏိုင္ခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၂၀၁၅ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ၌ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ထူးမျခားနား အေျခအေနေအာက္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ NLD က သေဘာတူခဲ့သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည့္အတိုင္း NLD ကပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေဒၚစုသည္ (အသစ္ဖန္တီးလိုက္ေသာ) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးႏွင့္ သေဘာသဘာဝဆင္သည့္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္” ရာထူးကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ေအာင္ပြဲတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားက ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးမၾကာမီပင္ အေနာက္ကမၻာက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လင့္တ္နာကဲ့သို႔ေသာ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားကမူ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံကိုအတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ တံခါးဖြင့္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘယ္တံုးကမွ် တကယ့္အာဏာကိုေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရထံ လႊဲမေပးခဲ့ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ “NLD က ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အာဏာတကယ္မရဘူး” ဟု လင့္တ္နာက သံုးသပ္သည္။

ဇိုလ္နာကလည္း အလားတူအျမင္ျဖင့္ပင္ သံုးသပ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္မူ ယေန႔ေခတ္အေျခအေနသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားထက္စာလွ်င္ အမ်ားႀကီး ပိုေကာင္းသည္ဟု လက္ခံထားၾကေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။

NLD ၏ ေနာက္တြန္႔မႈ

NLD တြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိစစ္ဘက္ ကိုဖိအားပိုေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိေသာ္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ခိုင္ခိုင္မာမာမလုပ္ႏိုင္ဟု လင့္တ္နာက ေဝဖန္သည္။

“၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း သူတို႔လုပ္ၿပီးတာေတြထက္ အမ်ားႀကီးပိုလုပ္ဖို႔ျပည္သူ ေတြကေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအစား သူတို႔ေတြက ကိုယ့္ေဘာင္ေလးထဲကိုယ္ဆုတ္ခြာသြားၾကတယ္။ ဒီအထဲကထြက္ႏိုင္စြမ္းရွိမယ္လို႔ေတာင္ မထင္ရေတာ့ဘူး” ဟု လင့္တ္နာက သံုးသပ္သည္။

ထိုအခ်က္ကိုရွင္းျပရန္ လင့္တ္နာက ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ အက်ပ္အတည္းကို ဥပမာေပးသည္။ ယမန္ႏွစ္အတြင္းက အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုလက္တံု႔ျပန္ စစ္ဘက္ကနယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ဘဂၤါလီ ၅ သိန္းေက်ာ္ခန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ကုလသမဂၢက ထိုျဖစ္စဥ္ကို ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ား အေပၚ လူမ်ိဳးေရးရွင္းလင္းမႈအျဖစ္ ေဝဖန္ခဲ့သည္။

NLD သည္ ထိုပဋိပကၡအတြင္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္ေပ်ာက္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီကိစၥတြင္ NLD အေနႏွင့္ စစ္ဘက္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းမရွိဆိုေသာ အခ်က္ကို လင့္တ္နာက လက္ခံေသာ္လည္း အနည္းဆံုးအားျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအက်ပ္အတည္းအေပၚတြင္ တံု႔ျပန္မႈရွိသင့္သည္ဟု လင့္တ္နာက သံုးသပ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္ကာ ေဒသခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ပဋိပကၡသက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏိုင္သည္ဟုလင့္တ္နာက ေထာက္ျပသည္။ ယင္းမွာ NLD ၏ တိုင္းျပည္ အေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိမႈ ဥပမာတစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္ဟု လင့္တ္နာကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီေအာင္ပြဲရၿပီဟု မွတ္ယူကတည္းက အေနာက္ကမၻာသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အားေကာင္းေစျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ တိုင္းျပည္တြင္ ပိုမိုတက္ႂကြစြာပါဝင္ပတ္သက္လာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေနာက္ကမၻာ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိသည္ဟု ဇိုလ္နာေရာ လင့္တ္နာကပါ သံုးသပ္သည္။

“အေနာက္ကမၻာက ျမန္မာႏိုင္ငံကိုဒီမိုကေရစီ တရားေဟာခ်င္ေဟာႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ေစ့ေဆာ္မႈက ႏို္င္ငံထဲက ထြက္မလာမခ်င္း ဘာမွေျပာင္းလဲႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု လင့္တ္နာက ဆိုသည္၊ မ်ားမၾကာမီ ျဖစ္လာဖို႔ရာလည္းမျမင္ေသးဟု မွတ္ခ်က္ခ်သည္။

ေဇဝင္းေနာင္

Ref: Deutsche Welle, Myanmar's Democracy movement 30 years on- military still calls the shots