POST TYPE

OPINION

တရားေရးမ႑ိဳင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ (Daily, Vol-6/No-98)
02-Aug-2018

အြန္လိုင္းသ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေခၚယူသတိေပးၿပီးေနာက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း အစြပ္စြဲခံရသူမ်ားထက္ ယင္းအမႈကို ေက်ေအး႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳသူမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထုက ပို၍သတိျပဳမိစရာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒တို႔ကို ေခၚယူေတြ႔ဆံုကာ အဆိုပါအမႈ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ အျခားဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိတိက်က် စိစစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္ေရး လမ္းၫႊန္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုသို႔သတိျပဳမိလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္တြင္ အစြပ္စြဲခံရသူ သံုးဦးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ၎တို႔၏ ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈမ်ားကို ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္တကြ တာဝန္သိျပည္သူအခ်ိဳ႕က ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ထားၿပီး အမႈ႐ုပ္သိမ္းမႈ၏ အဓိကတာဝန္ရွိသူ ရန္ကုန္တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္၊ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တရားသူႀကီးတို႔ကို သိန္းေထာင္ခ်ီ လာဘ္ေငြလက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ ႐ုပ္သိမ္းေက်ေအးခြင့္ျပဳသည့္အေပၚ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔က သေဘာမတူကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုလည္း အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည့္အျပင္ တရားခံမ်ားဘက္ကလည္း ၎တို႔အမႈကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်က္တင္ၿပီး စစ္ေဆးမည္ကို မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ မည္သူ႔ထံ မည္မွ် လာဘ္ေငြေပးခဲ့ေၾကာင္း တရားဝင္ ဖြင့္ခ်မည္ဟုလည္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

အထက္ဆိုခဲ့ပါ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအျမင္တြင္ ေအာင္ရဲေထြး ေသဆံုးရျခင္း၊ အစြပ္စြဲခံရသူမ်ား၏ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ ရဲစခန္းတြင္ လာေရာက္အပ္ႏွံကာ အစြပ္စြဲခံရသူမ်ား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရၿပီး တရားရင္ဆိုင္ေနရျခင္း၊ တရားဥပေဒခ်ဳပ္၏အမိန္႔ျဖင့္ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုး ၄၉၄ အရ ေက်ေအး႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းတို႔ထက္ ဥပေဒခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားသူႀကီးတို႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ရွိသေလာဆိုသည့္ သံသယမ်ား ပိုႀကီးထြားလာခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ား သံသယျဖစ္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားစီရင္ေရးေလာကအတြင္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာ တရားစီရင္မႈ အမ်ားအျပားရွိေနေၾကာင္း ေရွ႕ေနေလာကအတြင္းမွ ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ေအာင္ရဲေထြးေသဆံုးမႈကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူ စိတ္ဝင္စားေနေသာ အမႈအခင္းမ်ိဳးျဖစ္၍သာ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္တြင္ ျပစ္တင္၊ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈ ျပင္းထန္က်ယ္ျပန္႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာင္ရဲေထြးအမႈကဲ့သို႔ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ တစ္ဖက္သတ္ နစ္နာခဲ့ေသာ အမႈအခင္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ရာေထာင္ခ်ီ ရွိေနခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိ ေအာင္ရဲေထြးေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳကာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးသူ တာဝန္သိျပည္သူမ်ားက မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္သည့္ေနရာမွ ဝိုင္းဝန္းကူညီခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တိုင္ လက္ပိုက္ၾကည့္မေနႏိုင္ေတာ့ဘဲ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို သတိေပး၊ လမ္းၫႊန္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ မ်ားစြာ စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေန ေရာက္ရွိေနေသာ တရားေရးမ႑ိဳင္ကို ပို၍သိကၡာက် အရွက္ရေစသူ မည္သူကိုမဆို ေက်ာသား၊ ရင္သား မခြဲျခားဘဲ ျပတ္သားစြာ ကိုင္တြယ္ အေရးယူျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္မႈ မရွိသေလာက္ နီးပါးျဖစ္ေနေသာ တရားစီရင္ေရးေလာကကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပါမည့္အေၾကာင္း တိုက္တြန္းအႀကံျပဳအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂-၈-၂၀၁၈)