News

POST TYPE

OPINION

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်ေနတဲ့ တရားစီရင္ေရး
01-Aug-2018

“ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ေက်ေအးခြင့္၊ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္မရွိေသာ လူေသဆံုးမႈျဖစ္စဥ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တရားလိုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ျပည္သူမ်ားၾကားစံျပျဖစ္ေအာင္ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္သင့္သည္” ဆိုတဲ့ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့တဲ့မိန္႔ခြန္းထဲက စကားဟာ ဘယ္အရာကိုရည္ၫႊန္းၿပီး ေျပာလိုက္သလဲဆိုတာ အားလံုးလည္း သိၾကၿပီးျဖစ္မွာပါ။ သမၼတေျပာခဲ့တဲ့ ျပည္သူနဲ႔ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္တဲ့အမႈဆို တာက ဥပေဒအရေျပာရရင္ ရာဇဝတ္မႈေတြအားလံုးကိ ုရည္႐ြယ္ၿပီးေျပာ ခဲ့တာပါ။ ရာဇသတ္ႀကီး (Criminal Law) ထဲမွာပါဝင္တဲ့ ခိုး၊ ဆိုး၊ လုယက္၊ ႐ိုက္မႈ၊ လူသတ္၊ မုဒိမ္းက်င့္၊ ျပန္ေပးဆြဲ၊ ဓားျပတိုက္၊ အႏုၾကမ္းစီးမႈ၊ ပုန္ ကန္မႈ၊ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းခိုးယူမႈ အမ်ားျပည္သူျငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကို ထိခိုက္ေစတဲ့ျပစ္မႈေတြနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ပုဒ္မအားလံုးကို ဆိုလိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရယ္လို႔ျဖစ္တည္ေနၿပီဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစိုးရအေနနဲ႔ သူ႔တိုင္း ျပည္အတြင္းမွာ ဆူပူေသာင္းက်န္းတိုက္ခိုက္ၿပီး မျငိမ္မသက္ေအာင္ ၊ျပည္သူေတြ က်ီးလန္႔စာစား စားေနရေအာင္၊ ျပည္သူေတြ အိပ္ေကာင္းျခင္း မအိပ္ရ၊ မစားရ၊ မသြားရဘဲ ဒီသူခိုးၾကမ္းပိုးေတြ၊ ဓားျပေတြ၊ လမ္းသူရဲေတြ၊ ခါးပိုက္ႏိႈက္ေတြရဲ႕ရန္ကလြတ္ေအာင္ အစိုးရက ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရတဲ့ ဓမၼတာဟာ ဟိုးေရွးပေဝသဏီကတည္းက ျဖစ္တည္လာခဲ့ပါတယ္။

ဒီရန္ေတြက ေအးေအာင္လည္း အစိုးရက စစ္တပ္ေတြဖြဲ႔၊ ရဲေတြဖြဲ႔ၿပီး ဥပေဒေတြျပ႒ာန္းၿပီး ကာကြယ္ေပးထားၾကရပါတယ္။ ျပည္သူေတြအၾကားမွာ ျဖစ္ပြားလာၿပီဆိုရင္လည္း ဘယ္သူကပဲ မတိုင္တိုင္တိုင္၊ တိုင္တိုင္တိုင္ သူတို႔ကိုေပးအပ္ထားတဲ့ အခြင့္အာဏာအရ သြားေရာက္ဖမ္းဆီးၿပီး တရား႐ံုးကို တင္ပို႔ၾကရတာ ထံုးစံတစ္ရပ္ပါပဲ။ ဒီလိုေတြလုပ္ႏိုင္ဖို႔လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မွာဆိုရင္ ေအာက္ေျခအဆင့္ရဲ တပ္သားေလးကိုေတာင္ လူသတ္ ဓားျပတိုက္၊ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူ မည္သူကိုမဆို ျပစ္မႈထင္ရွားၿပီဆိုရင္ ဖမ္းဆီးပိုင္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ရွင္ဘုရင္လုပ္သူေတြက အပ္ႏွင္းထားေပးသလို တပ္မေတာ္ထဲမွာဆိုရင္လည္း အမ်ားျပည္သူကို ဒုကၡလာေပးမယ့္ ရန္သူတစ္ေယာက္ကို ရဲေဘာ္ေလးက ပစ္သတ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းထားၾကေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုမွ အာဏာမအပ္ႏွင္းဘူး၊ မဖမ္းဆီး တရားမစြဲ ေထာင္မခ်ဘူးဆိုရင္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ တရားဥပေဒမဲ့ေတြမ်ားလာၿပီး ဘယ္လို ျငိမ္းခ်မ္းမလဲ၊ လမ္းသရဲႀကီးေတာ့ ခါးပိုက္ႏိႈက္၊ ခါးပိုက္ႏိႈက္ႀကီးေတာ့ သူခိုး၊ သူခိုးႀကီးေတာ့ဓားျပ၊ ဓားျပႀကီးေတာ့ သူပုန္အျဖစ္ေတြနဲ႔ အစိုးရကို ျပန္အန္တုလို႔ သူ႔လက္ထဲကအာဏာကို ယွဥ္ၿပိဳင္လုယူသြားၾကမွာလည္း အမွန္ပါပဲ။ 

ဒီအတြက္ ဒီလိုရာဇဝတ္မႈေတြ ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ အထက္ဆံုးမွာ သမၼတေျပာသလို သူတို႔ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ေက်နပ္ၾကတယ္၊ ေက်ေအးၾကတယ္ဆို႐ံုနဲ႔ မၿပီးဆံုးပဲ၊ အဲ့ဒီလို က်ဴးလြန္တဲ့တရားခံေတြကို တရားေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအရာရွိ (Law enforcement officer) ေတြျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္ထဲေရးလက္ေအာက္က ရဲေတြက ကနဦးဖမ္းဆီးတာ၊ စစ္ေဆးခ်က္ရယူတာ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေသာ့ခတ္ႀကိဳးတပ္ၿပီး တရား႐ံုးကိုအေစာင့္အေရွာက္ေတြနဲ႔ တင္ပို႔ၾကရတာ၊ ေဆးစစ္ခ်က္ေတြ၊ သက္ေသခံခ်က္ေတြ၊ ဓာတုေဗဒစစ္ေဆးခ်က္ေတြ၊ အတုအစစ္ ခြဲျခားစစ္ေဆးခ်က္ေတြကို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္က ဆရာဝန္ေတြက စစ္ေဆးေပးၾကရတာ၊ ေနာက္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္းက ျပည္သူပိုင္သစ္ေတြကို ခိုးၾကတဲ့အမႈေတြမွာလည္း သစ္ေတာဌာနကဝန္ထမ္းေတြက အစိုးရသက္ေသလုပ္ေပးၾကရတာ၊ ဒါ့အျပင္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနေပါင္းစံုနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြ မွာလည္း အလားတူဌာနေတြကပါ ပါဝင္ပူးေပါင္းၿပီး အစိုးရသက္ေသအျဖစ္ တရား႐ံုးအထိ သက္ေသခံၿပီး လိုက္လံထြက္ဆိုေပးၾကရတာ၊ ဒါ့အျပင္ အစိုးရရဲ႕ ဥပေဒအႀကံေပး၊ အက်ိဳးေဆာင္ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးလက္ေအာက္က ဥပေဒအရာရွိဝန္ထမ္းေတြကလည္း ဒီအေပၚရာဇသတ္ႀကီးထဲက ဆိုင္ရာပုဒ္မကို က်ဴးလြန္တဲ့ အႀကီးအေလးအေပၚမွာ ဆြဲယူ ပုဒ္မတပ္၊ ဥပေဒဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္ေပးလို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုး ေအာက္က တရားေရးဝန္ထမ္းျဖစ္တဲ့ ဆိုင္ရာခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးထံကို သက္ေသသကၠာယအစံုအလင္နဲ႔ တရားခံကိုပါ ပူးတြဲၿပီးတင္သြင္းၾကရတာ။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ပဲ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္အတြင္းမွာ တရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးနဲ႔ သူ႔လက္ေအာက္က တရားသူႀကီးေတြတင္မကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားလက္ေအာက္က ဌာနဆိုင္ရာအားလံုးကပါ ပါဝင္ေနတာ ျမင္ေတြ႔ၾကရမွာပါပဲ။

ဒီအတြက္ တရားေရးမ႑ိဳင္လို႔ ေျပာလိုက္ၿပီဆိုရင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအားလံုးနဲ႔ကို သက္ဆိုင္ေနေလ့ရွိတတ္တာကို သတိခ်ပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကလည္း ခ်န္ထားလို႔မရပါဘူး။ သူ႔ထံက ျပဳစုလိုက္တဲ့ဥပေဒေတြအထဲမွာ ဘယ္သို႔ေသာျပ႒ာန္းခ်က္ေတြဟာ ေျမျပင္မွာ သဟဇာတမျဖစ္သလဲ၊ ဘယ္အခ်က္ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သင့္ သလဲဆိုတာကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျပင္ဆင္ေပးၾကရသလို အဲ့ဒီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေတြ၊ တရားေရးဌာနေတြ ယိုင္နဲ႔ေနၿပီဆိုရင္လည္း သူက ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္ရပါမယ္။ ဒီအတြက္ သူ႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြ၊ တရားသူႀကီးေတြကို စြဲခ်က္တင္ႏိုင္တဲ့ အထူးအခြင့္အာဏာ (Impeachment) ေပးအပ္ထားတာကိုလည္း ျမင္ၾကရမွာပါ။ ဒီအတြက္ တရားစီရင္ေရးအားနည္းေနၿပီ၊ ယိုင္နဲ႔ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ အစိုးရတစ္ရပ္လို႔ေခၚတဲ့ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔ သံုးဖြဲ႔စလံုးမွာ တာဝန္ရွိလာေနတာျဖစ္ပါတယ္ဆိုတာ အေပၚမွာေျပာခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြကို ၾကည့္ရင္ ျမင္ႏိုင္ၾကမယ္ထင္ပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္တာဟာ အသတ္ခံရသူမိသားစု၊ က်န္ရစ္ခဲ့သူ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ၊ ဇနီးလင္ေယာက်ာ္းမယားက ခိုင္းလို႔မဟုတ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔သာ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာစားထားၾကတဲ့ တရားေရးဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္က ေပးထားတဲ့တာဝန္နဲ႔ဝတၱရား Code Of Conduct ေတြ၊ COE လို႔ေခၚတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြလိုက္နာေစာင့္ထိန္းၾကရမယ့္ က်င့္ဝတ္ Code Of Ethic ေတြအရ ေက်ပြန္ေအာင္ ဦးလည္မသုန္ထမ္းေဆာင္ၾကရျခင္းသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာလည္း အမွန္အတိုင္းပဲေျပာရမွာပါပဲ။

ဒီလိုလုပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ဘယ္အဆင့္ကို ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္ရမယ္၊ တရားခံကို ဘယ္လိုစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးရမယ္၊ အမႈတြဲကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ရမယ္၊ ႏႈတ္သက္ေသခံခ်က္နဲ႔စာ႐ြက္စာတမ္းသက္ေသခံခ်က္မ်ား (Oral and Document) ကို ဘယ္လိုယူရမလဲ၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ဓာတ္ခြဲခန္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြရဲ႕ စစ္ေဆးခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုယူရမလဲ၊ ဥပေဒအရာရွိျဖစ္သူက ဘယ္လိုအႀကံေပးရမလဲ၊ တရားသူႀကီးက ဘယ္လိုျပစ္မႈစီရင္ရမလဲဆိုတာေတြကိုလည္း ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (Criminal Law and Procedure) ထဲမွာ အေသအခ်ာစံုစံုလင္လင္ ပါရွိျပ႒ာန္းထားၿပီး အဲ့ဒီအထဲကအတိုင္းပဲ တစ္သေဝမတိမ္း လိုက္နာျပဳက်င့္ၾက႐ိုးထံုးစံ ရွိပါတယ္။

အခု အျပင္မွာ အခ်ိဳ႕က ေျပာေနၾကသလို တရားလိုဘက္က ေက်ေအးလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပုဒ္မမတပ္၊ စြဲခ်က္မတင္ခင္မွာ အဲ့ဒီရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒထဲက ပုဒ္မ ၄၉၄ (က) အရ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္႐ံုးတရားသူႀကီးက မွားယြင္းဆံုးျဖတ္မိလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရင္ေတာင္ ဒီလို လူသတ္မႈ ပုဒ္မ ၃၀၂ တို႔ မုဒိမ္းမႈတို႔ဆိုရင္ အစိုးရေရွ႕ေနကေတာင္ သူတို႔ထက္ႀကီးတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္အထိ အဆင့္ဆင့္အယူခံ ျပင္ဆင္တက္ၾကရမွာ ထံုးစံပါပဲ။

အခုေတာ့ အစိုးရေရွ႕ေနလုပ္တဲ့သူက တင္ျပလို႔ တရားသူႀကီးကလည္း ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္ဆိုတဲ့ကိစၥဟာ လက္ရွိႏိုင္ငံ့တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့တရားေရးဝန္ထမ္းေတြအေပၚ မ်ားစြာ ဂယက္႐ိုက္ေစခဲ့သလို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာ နဂိုကတည္းကမွ အားနည္းယိုင္ခ်ည့္ေနတဲ့အၾကားက အခုဆိုရင္လူထုအၾကားမွာ စိုးရိမ္ေသာကပြားစရာေတြ အေတာ္မ်ားလာခဲ့ပါၿပီ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကျပ႒ာန္းထားတဲ့ အမ်ားျပည္သူ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိုထိခိုက္ေစတဲ့၊ တည္ဆဲဥပေဒေတြကို မလိုက္နာဘဲ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ၾကတဲ့ တရားခံေတြကို ျပည္သူ႔ရဲေတြကဖမ္းဆီးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဘက္က အစိုးရေရွ႕ေနေတြက တရားစြဲဆိုၿပီး တရားသူႀကီးေတြက အျပစ္ေပးအမိန္႔ခ် ေထာင္ခ်အျပစ္ေပးၾကရမယ့္အစား အခုေတာ့ လူသတ္မႈလိုအမႈမ်ိဳးကိုေတာင္ ေက်ေအးၾကလို႔ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ကိစၥဟာ အေတာ္ကို ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ႏိုင္လွပါတယ္။

ဒီအတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈေလ်ာ့ရဲလာတာဟာ တရားစီရင္ေရးက႑ရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရာမွာ ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ၿပီး ဂယ္ေပါက္ထြက္ေပါက္ရွာတာ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခု ပုဒ္မတစ္ခုကို လိုသလို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၿပီး အသံုးခ်တာ၊ အဂတိတရားကို အလြန္ႏွစ္သက္ၿပီး တရားခံ၊ တရားလို ႏွစ္ဖက္ထံက လာဘ္လာဘ ရယူတာဟာ ယေန႔ေခတ္အခ်ိန္အခါမွာေတာ့ အလြန္ကို စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ အေလ့အက်င့္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တရားေရးဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုယ္ မင္းခစား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို စားေနတဲ့သူ၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ေက်ာင္းေတြမွာ ဥပေဒပညာသင္ယူခဲ့ရသူ၊ ႏိုင္ငံေတာ္က အလုပ္အကိုင္ေပးထားသူေတြအျဖစ္ခံယူတတ္ၾကၿပီး ကိုယ္စီကိုယ္စီလိုက္နာၾကရမယ့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဥပေဒ နည္းဥပေဒေတြ၊ တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္မွာက်င့္သံုးရမယ့္ ရာဇသတ္ႀကီးနဲ႔ က်င့္ထံုးဥပေဒ၊ သက္ေသခံဥပေဒ၊ တရားမမႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး၊ ဓမၼသတ္၊ ရာဇသတ္ေတြကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေစာင့္သိ႐ိုေသၾကတဲ့ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြ ျဖစ္ၾကေစခ်င္ပါၿပီ။ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္းက မည္သို႔ပင္ျဖစ္ခဲ့၊ ျဖစ္ခဲ့၊ ယေန႔ေခတ္အခ်ိန္အခါမွာ စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းေမြးျမဴၿပီး ျပည္သူေတြကို မ်က္ႏွာမူၿပီး အလုပ္အေကၽြးျပဳၾကေစခ်င္ပါၿပီ။ တရားစီရင္ေရးယိုင္နဲ႔ေနၿပီ၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ၿပိဳလဲေနၿပီဆိုတဲ့အေပၚမွာလည္း တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ေအာက္က တရားသူႀကီးေတြအေပၚမွာတင္ သက္ေရာက္ေနတယ္လို႔ မခံယူၾကဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကစၿပီး သူ႔လက္ေအာက္က ဌာနဆိုင္ရာအားလံုး၊ လႊတ္ေတာ္ပါအပါ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအားလံုး၊ ဝန္ႀကီးဝန္ေလးေတြကပါ ဒီစကားလံုးအေပၚ ကိုယ္နဲ႔မသက္ဆိုင္သလို မေနၾကဘဲ (အထက္မွာေျပာသလို ဌာနအားလံုးနဲ႔သက္ဆိုင္ေနပါတယ္) မိမိတို႔ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ဝိုင္းဝန္းျမႇင့္တင္ၾကဖို႔ လိုလာၿပီဆိုတဲ့အေၾကာင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာနဲ႔ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေအာင္ေဇယ်