News

POST TYPE

OPINION

ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ အစိုးရ
28-Jul-2018

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာစကားကို တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ထုတ္ျပန္ေရးက ျပန္ရွင္းသည္။ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို နားလည္မႈလြဲမွားစြာ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရသာ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။ ျဖစ္ရပ္က ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားခဲ့ေသာစကားကို အေျခခံသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ကယားျပည္နယ္မွာ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈေတြ၊ မျငိမ္သက္မႈေတြျဖစ္လာလွ်င္ တပ္မေတာ္ကို တာဝန္ေပးၿပီး ထိန္းခိုင္းမည္ဟုဆိုသည္။ “ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ သူ႔မွာ တာဝန္အျပည့္အဝရွိေနတယ္” ဟုလည္း ဆိုသည္။ အစကိုျပန္ေကာက္ရလွ်င္ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္စိုက္ထူေရးက အစျပဳသည္။ ထိုေၾကး႐ုပ္ စိုက္ထူမႈကို ေဒသခံတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြက သေဘာမတူ။ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ဆႏၵျပၾကသည္။ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ေတြျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အစိုးရအေနႏွင့္ ေဒသခံေတြသေဘာမတူေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကို သယ္ေဆာင္လာပါက တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြက မရရသည့္နည္းျဖင့္ တားဆီးမည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ အေျခအေနဆိုးလာလွ်င္ တပ္ကိုပါ တာဝန္ေပးထိန္းခိုင္းမည္ဟု အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေဝးမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လက္လြတ္စပယ္လား၊ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့လား၊ ဒါမွမဟုတ္ သူသိထားသလို ေျပာလိုက္သလားေတာ့ မသိ။ မီဒီယာေတြမွာ ပ်ံ႕သြားသည္။ “ကယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆူပူလာလွ်င္ တပ္ကို ထိန္းခိုင္းမတဲ့” ဆိုၿပီး အသံေတြထြက္လာသည္။ သည္စကား  နည္းနည္းေတာ့ ထူးျခားသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံေသာ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ အဖြဲ႔အစည္းေတြက သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေျပာဆိုေဝဖန္လာသည္။ ကယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ စကားက အစြန္းမလြတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူကိုယ္တိုင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပန္လုပ္ရ။ ေၾကး႐ုပ္စိုက္ ထူေရးအစီအစဥ္ ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာရတာေတြ ျဖစ္လာသည္။ 

သည္ၾကားထဲကပဲ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာဆိုခ်က္ကို ရွင္းခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ရသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရသာ တာဝန္ယူသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိ။ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးအေနႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို တိုက္႐ိုက္တာဝန္ ေပးပိုင္ခြင့္မရွိဘဲ အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း (၁၁) အေရးေပၚကာလဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရသာ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ရွင္းလင္းသည္။ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ဆူဆူပူပူလုပ္လာသူေတြကို မလုပ္ဝံ့ေအာင္ ေျပာလိုက္တာျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုေျပာဆိုခ်က္က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ တပ္ကို တိုက္႐ိုက္တာဝန္ေပးပိုင္ခြင့္မရွိဟု တပ္မေတာ္ဘက္က ေျပာခ်င္သည္။ အျဖစ္အပ်က္က ဒါပဲျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို နားမလည္လို႔ ေျပာလိုက္သလား။ လက္လြတ္စပယ္ေျပာမိလိုက္သလားေတာ့မသိပါ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးအေနႏွင့္ ျပည္နယ္တြင္းဆူဆူပူပူျဖစ္လာလွ်င္ ထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္ရွိတာမွန္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ျဖစ္ရမည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္မ်ားအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္ေတြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးသတင္းေတြ အေတာ္ၾကားရသည္။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္မ်က္ႏွာကို ေဆးရည္ႏွင့္ပက္ၿပီး ေအာက္ေျခကို ထု႐ိုက္ဖ်က္ဆီးသြားသည့္သတင္းကိုၾကားရေတာ့ အေတာ္စိတ္ထိခိုက္ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သလို တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုးကလည္း ၾကည္ညိဳေလးစားၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ပါတီႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ အလြဲေတြေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုရိပ္ပါ ထိခိုက္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕အႏွံ႔႐ြာအႏွံ႔မွာ ပံုသဏၭာန္မ်ိဳးစံု၊ အ႐ြယ္စံု စိုက္ထူထားၾကေသာ ႐ုပ္တုေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ခ်စ္ရာမေရာက္ဘဲ ႏွစ္ရာေရာက္ေနသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးၾကသူေတြပါ စိတ္ဘဝင္မက်စရာေတြ ျဖစ္လာသည္။ တကယ္ဆိုလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုေတြက ေနရာအႏွံ႔မွာ မ်ားလွၿပီ။ တျခားၿမိဳ႕ေတြ၊ ႐ြာေတြ မေျပာႏွင့္ဦး။ ေတာင္ဥကၠလာပပန္းၿခံထဲမွာပင္ ႐ုပ္တုက ႏွစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ အဲသေလာက္ထိလိုလို႔လားဟု ေမးစရာရွိသည္။ ယခုေတာ့ လြိဳင္ေကာ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္စိုက္ထူေရးကို ရပ္ထားလိုက္ၿပီဟု သိရသည္။ 

လက္ရွိ ျပည္သူေတြ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ျပႆနာက စီးပြားေရးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ က်န္သည့္ ႏိုင္ငံေတြ ေငြတန္ဖိုးက်ရသည္။ နဂိုကတည္းက ဘတ္ဂ်က္အက်ပ္အတည္း မရွိေသာႏိုင္ငံေတြကခံသာေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံလို ပို႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္ၾကား ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ ကြာဟေနသည့္ ႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ ပိုဆိုးသည္။ ေငြတန္ဖိုးေတြ ယခုရက္ထဲ ဆက္တိုက္က်လာခဲ့ရာ ၁၄၃၀ ေက်ာ္သြားသည္။ ထို႐ိုက္ခတ္မႈကို စားသံုးသူျပည္သူေတြ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ခံစားရသည္။ အေျခခံစားသံုးကုန္ကအစ ေဈးေတြ တရိပ္ရိပ္တက္သြားသည္။ သည္လိုအေျခအေနမွာ ျပည္သူေတြက မိဘသဖြယ္ျဖစ္ေသာ တာဝန္ရွိ အစိုးရဆီက တစ္စံုတစ္ရာ ၾကားခ်င္သည္။ အေျဖမရသည့္တိုင္ေအာင္ ႏွစ္သိမ့္စကားေလးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာၾကဖို႔ဆိုတာေလးျဖစ္ျဖစ္၊ သည္းခံေပးၾကပါဆိုတာျဖစ္ျဖစ္၊ ေျပာစကားေလး ၾကားခ်င္သည္။ စီးပြားေရးသမားေတြလည္း တိုင္းျပည္မ်က္ႏွာၾကည့္ၿပီး ေလာဘသိပ္မတက္ၾကပါနဲ႔ဆိုၿပီး တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကဝင္ၿပီး ႏွစ္သိမ့္ေပးမလား၊ ဘယ္သူကမ်ား ထြက္ေျပာေပးမလဲ ေမွ်ာ္ၾကသည္။ ဘာသံမွ်မၾကားရ။ မၾကားရသည့္အျပင္ “ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္ေနပါသည္” ဟု စီမံ/ဘ႑ာ ဒုဝန္ႀကီးက ဆိုလိုက္ေသးသည္။ 

အံ့အားသင့္ေနမိသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ အစိုးရဘက္က ႏိုင္ငံအေရးကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တံု႔ျပန္မႈမရွိသလို ျဖစ္ေနတာျဖစ္သည္။ ေရႀကီးလည္း ဘာသိဘာသာ၊ ေျမၿပိဳလည္း မသိသလို၊ မီးေလာင္၊ တံတားၿပိဳ သဘာဝေဘးတစ္ခုခုႀကံဳလည္း အစိုးရဆီက တံု႔ျပန္မႈ (Responses) က အလြန္ေႏွးေကြးလွသည္။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ေဒၚနယ္ထရမ့္ျဖစ္ေစ၊ ပူတင္ျဖစ္ေစ၊ ဒူတာေတးျဖစ္ေစ တာဝန္ရွိ အစိုးရေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံ့အေရးတစ္ခုခုႀကံဳလာတာႏွင့္ ေဟာေဟာဒိုင္ဒိုင္း ထြက္ေျပာတာ၊ အေရးတယူ တံု႔ျပန္တာေတြ႔ရသည္။ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ႐ိုး႐ိုးေအးေအး၊ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အႀကံဳမရွိသူမို႔ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္တာမွာ အျပင္ထြက္တာလည္း သိပ္မေတြ႔ရ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အထိအေတြ႔မရွိ။ သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အႀကံဳေရာ ပါတီႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အႀကံဳပါမ်ားသည္။ ယခု သမၼတသစ္ကလည္း ယခင္သမၼတလိုပဲ အသံတိတ္ၿပီး ေပ်ာက္ေနျပန္သည္။ မူဝါဒမိန္႔ခြန္းေတြ ေျပာတာေလာက္ပဲ ၾကားရသည္။ 

ျပည္သူေတြက မိမိတို႔ကို တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံေနသည့္ အစိုးရထံမွ စကားေတြကို ၾကားခ်င္သည္။ အလံုးစံု မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္တိုင္ အနည္းဆံုး ေႏြးေထြးႏွစ္သိမ့္မႈကို ခံယူလိုသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မို႔ ျပည္သူေတြဆီက ေကာင္းတာေတြေရာ မေကာင္းတာေတြပါ အသံမ်ိဳးစံု ၾကားရႏိုင္သည္။ ေက်နပ္သူေတြေရာ မေက်နပ္သူေတြေရာ ရွိေနၾကမည္။ ယခုအေျခအေနက ျပည္သူေတြႏွင့္ အစိုးရ သီးျခားစီလိုျဖစ္ေနသည္။ လႊတ္ေတာ္ေတြက လႊတ္ေတာ္အလုပ္ ပံုမွန္လုပ္ေနေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကတိကဝတ္ေတြကို အစိုးရက ဝတ္ေက်တမ္းေက်ေလာက္ပဲ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။ ႏိုင္ငံက ေ႐ြ႕သင့္သေလာက္မေ႐ြ႕။ အဓိက အေရးကိစၥေတြကို ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုစိုက္ထူေရးလို၊ ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားလို ကိစၥေတြကိုပဲ ဦးစားေပးေနတာေတြ႔ရသည္။ သူမ်ားႏိုင္ငံ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြ သူ႔ျပည္သူအေရးအတြက္ ကိစၥႀကီးငယ္မဟူ အေရးတယူတံု႔ျပန္တာျမင္ရတိုင္း ကိုယ့္အစိုးရကို အားမလိုအားမရျဖစ္မိသည္။ 

ခ်စ္ဝင္းေမာင္
၂၆-၇-၂၀၁၈