News

POST TYPE

OPINION

Ford ကားစီးမွ ျဖစ္မွာတဲ့လား
09-Jun-2018၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ “ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ဝယ္ယူရန္တင္ျပလာသည့္ Ford ကား ၁၀ စီး ဝယ္ယူရန္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာမတူေၾကာင္း” ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္း၊ စီးပြားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚစႏၵာမင္းက ဆိုပါသည္။

ေဒၚစႏၵာမင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ “ဝန္ႀကီးမ်ားကို အႏၲရာယ္ကင္းကင္းႏွင့္စီးေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ လိုင္းကားလည္းတိုးစီးျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ Taxi စီးေနသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားလည္းမရွိပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ကားစီးေနသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကိုေပါင္းၿပီး ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္ကို ဌာနေလးခုကိုင္ခိုင္းကာ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အခ်ိန္၊ သက္တမ္းအားျဖင့္ ၂ ႏွစ္သာက်န္ရွိေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ ကားမ်ားဝယ္ၿပီးစီးဖို႔ လိုအပ္သည္ဆိုပါက လႊတ္ေတာ္၏အဆံုးအျဖတ္ရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး အားလံုးသေဘာတူသည္ဆိုပါက ကၽြန္မတို႔စီမံကိန္းေကာ္မတီကလည္း သေဘာတူမည္” ဟု ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ေဒၚစႏၵာမင္း၏ေျပာၾကားခ်က္သည္ သဘာဝက်ၿပီး ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည္ကို ေျပာဆိုသြားျခင္းျဖစ္ရာ ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္လည္း တစ္ထပ္တည္းက်သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ တစ္ဖက္ကၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားစီးနင္းေနသည့္ကားမ်ားသည္ သက္တမ္းၾကာျမင့္ၿပီး လက္ပူတိုက္၍စီးေနသည့္ကားမ်ား ျဖစ္ေနမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကိုလုပ္သည္ျဖစ္ေစ အေျခအေန အခ်ိန္အခါဆိုသည္မွာ ရွိပါသည္။ ယခုအေျခအေနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရသံုးမွန္ေျခေငြစာရင္းတြင္ လိုေငြမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနျခင္း၊ ျမန္မာေငြေၾကးေဖာင္းပြ၍ ႏိုင္ငံျခားေငြေဈးတက္ကာ ေငြေၾကးေဈးကြက္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား လစာဝင္ေငြနည္းပါးကာ လက္လုပ္လက္စား အေျခခံလူတန္းစားမ်ားမွာ ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္သည့္ဒဏ္ကို အလူးအလဲ ခံစားေနၾကရသည့္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔တာဝန္ယူေနၾကေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အဆင့္ဆင့္မွ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ယခင္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားလက္ထက္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားထက္ လုပ္ငန္းတာဝန္ပမာဏ ပို၍လည္းေလ်ာ့ပါးမသြားပါ။ သို႔ရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရာ၌ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းသြားမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္က ဝန္ႀကီးတစ္ပါး ခရီးသြားမည္ဆိုလွ်င္ ဆီအျပည့္ႏွင့္ ကားအေကာင္းစားတစ္စီးက ေနအိမ္/႐ံုးေရွ႕အေရာက္ အဆင္သင့္ေနရာယူၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ပို႔ခ်င္သူကုမၸဏီပိုင္ရွင္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြမ်ား၍ တစ္ခါတစ္ရံ အလွည့္ေပး၍ အကူအညီယူရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔လိုအခ်ိန္အခါမ်ိဳး၌ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူသိထင္ရွားအကူအညီ မ်ားရယူမိပါက ဂ်ာနယ္စာမ်က္ႏွာထက္ ပက္လက္ေမ်ာမည္သာျဖစ္ပါသည္။ သည္ေတာ့ ယခုအခါ ကားအစုတ္ေတြစီးေနရေသာဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ႀကံရာမရျဖစ္ကာ ႀကံမိႀကံရာသေဘာျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြကို အသံုးျပဳ၍ Ford ကားအသစ္ဝယ္စီးရန္ အဆိုျပဳတင္ျပလာျခင္းျဖစ္ပါမည္။

ဂ်ပန္ကားလည္းေကာင္းပါသည္

အကယ္စင္စစ္ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားတြင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိပါသည္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ား မၾကာခဏဖမ္းဆီးရမိလ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ဖမ္းဆီးရမိလ်က္ရွိေသာကားမ်ားကို ေလလံပစ္ရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔အပါအဝင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ၾကမ္းခင္းေဈးသာသာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါကားမ်ားမွာ Model နိမ့္ေသာကားမ်ားမဟုတ္သကဲ့သို႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ပါကလည္း သိန္းရာဂဏန္းအနည္းငယ္ျဖင့္ ကားအသစ္တစ္စီးအတိုင္းပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားၾကပါသည္။ ယင္းတို႔ကို အစိုးရအဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္၍ ဝယ္ယူမည္ဆိုပါကလည္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ သက္သာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယုတ္စြအဆံုး ဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ ယေန႔ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလုပ္ ကားအသစ္တစ္စီးကို ဝယ္ယူမည္ဆိုပါကလည္း သိန္းေလးငါးရာခန္႔ အသံုးျပဳလွ်င္ပင္ Model ျမင့္ကားတစ္စီးကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ တိုယိုတာ၊ ဟြန္ဒါ စေသာကားမ်ားသည္ ယေန႔ကမၻာ့ေရာင္းအားအျမင့္ဆံုး စာရင္းဝင္ကားမ်ားျဖစ္သည္က သက္ေသပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွထုတ္လုပ္ေသာကားမ်ားသည္ အၾကမ္းခံႏိုင္႐ံုမွ်မက ဆီစားလည္းသက္သာသျဖင့္ တစ္စတစ္စဆီေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္လာေသာ အေျခအေနတြင္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ဖို႔ဒ္မွဖို္႔ဒ္တဲ့လား

ဖို႔ဒ္ကားမ်ားသည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံထုတ္ကားမ်ားျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းခံႏိုင္သည္ဆိုသည္ကေတာ့ လူတိုင္းသိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆီစားမ်ားၿပီး ျပင္ဆင္စရိတ္မ်ားျပားသည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔လိုပါသည္။ ကုမၸဏီက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးသည္ဆိုေစဦးေတာ့ အပိုပစၥည္းမ်ား၏ ေဈးႏႈန္းကႀကီးမားပါသည္။ ထို႔အျပင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးကဲ့သို႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာေဒသမ်ားအတြက္ ေျပာစရာမလိုေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကဲ့သို႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသမ်ိဳးအတြက္မူ မလိုအပ္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာကားမ်ားမွာ ျပင္ဆင္၍မရေလာက္ေအာင္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနသည္ဆိုပါက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာသို႔အပ္ႏွံ၍ ကားအသစ္ျပန္လည္ဝယ္ယူရန္ ေလွ်ာက္ထားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရရွည္ခိုင္ခံ့ၿပီး ႀကံ့ခိုင္မႈလည္းရွိ ဆီစားလည္းသက္သာေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ကားမ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိလမ္းမ်ားေပၚတြင္ အသံုးျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဖို႔ဒ္မွဖိုဒ့္ဆိုလွ်င္ေတာ့ စဥ္းစားစရာအေၾကာင္းမ်ား ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရ သေဘာထားမတူၾက

ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာအစိုးရသည္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵမဲအစစ္အမွန္ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာအစိုးရစစ္စစ္ျဖစ္သလို ျပည္သူတို႔ထံမွေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္အေကာက္မ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း ျပည္သူ႔အခြန္အခကို စားေနၾကသူမ်ားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာကိုပဲလုပ္လုပ္ မူလအာဏာပိုင္ရွင္အစစ္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုၾကည့္၍ လုပ္ၾကရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျပည္သူတို႔က တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လက္မခံဘဲ ကန္႔ကြက္သည္ျဖစ္ရာ ထိုအခ်က္ကို အစိုးရက လက္ခံဖို႔ေကာင္းပါသည္။

ယခုေသာ္ ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ သေဘာထားကြဲလြဲျခင္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဝန္ႀကီးကိုေမတၱာရပ္ခံသည္မွာ “ကားကိစၥကိုေလွ်ာ့ေပးရန္၊ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးေျပာသည့္အတိုင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲေပးရပါက ဂုဏ္သိကၡာက်သည္ဆိုေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည့္အတြက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဒုတိယသမၼတကစိစစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလတြင္ ျပန္လည္ေရာက္လာကာ အတည္ျပဳရမည့္ကိစၥျဖစ္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စဥ္းစားေဝဖန္ၿပီး လုပ္ေပးေစခ်င္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားပါသည္။

သို႔ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးက အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈကိုစိစစ္ကာ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔က အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ေရးဆြဲထားကာ အစိုးရအဖြဲ႔ကလည္း ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြား ေရးေကာ္မတီ၏ ကန္႔ကြက္ခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာႏိုင္စြမ္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုေခတၱရပ္နားကာ ျပန္လည္စတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ ၁၄၀ အရ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ဆက္လက္ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဘာေျပာမည္လဲ

ကၽြန္ေတာ္တို႔နားလည္ထားသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ခုက ကန္႔ကြက္၍ အစိုးရ/ဝန္ႀကီးဌာနက အေလွ်ာ့မေပးပါက လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားဆႏၵကိုရယူျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ျပန္လည္တင္ျပမည္ဟုဆိုျခင္းမွာ မူလအတည္ျပဳခဲ့စဥ္က အစိုးရအဖြဲ႔၏အစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကမပါဝင္ခဲ့၍လား။ စဥ္းစားစရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ “အဆိုပါဘတ္ဂ်က္ကိုေရးဆြဲစဥ္က ေမာ္ေတာ္ကား ၁၀ စီးဝယ္ယူရန္ ထည့္သြင္းျခင္းမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ကားမ်ား ႀကံ့ခိုင္မႈမရွိျခင္း၊ ေဟာင္းႏြမ္းေနျခင္းကိုလည္း သိရွိလိုပါက ရခိုင္ဝန္ႀကီးကို ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း”စသည္ျဖင့္ ေျဖၾကားျခင္းမွာလည္း သဘာဝမက်ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းကိုေရးဆြဲအတည္ျပဳရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္မပါဝင္ဘဲ သို႔မဟုတ္ မသိရွိဘဲ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည္လား ဆိုသည္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္ၾကားလာမည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏အေျဖကိုသာ နားေထာင္ၾကဖို႔ ရွိပါသည္။

ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုၾကည့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုေဖာ္ေဆာင္

ယေန႔လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို တာဝန္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအသီးသီးတို႔အနက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သည္ ျပည္သူကတိုက္႐ိုက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္ထပ္တူမက်ႏိုင္သည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္သူကတိုက္႐ိုက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔သည္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ခု၏ ကန္႔ကြက္ခ်က္ကို လက္မခံသည္မွာ ဦးတည္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျခင္း မတူကြဲျပားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ား တာဝန္မ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လြယ္ကူအဆင္ေျပေအာင္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးေကာ္မတီအေနႏွင့္မူ ယေန႔အခ်ိန္အခါလို ႏိုင္ငံ၏ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အဘက္ဘက္ကက်ဆင္းေနၿပီး ျပည္သူေတြဆင္းရဲေနသည့္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါတြင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ေဈးႀကီးေသာ ကားအေကာင္းစားႀကီးေတြစီးမည့္အစား ထို႔ထက္ပိုမိုေဈးသက္သာသည့္ ကားအမ်ိဳးအစားကိုသာစီးေစခ်င္သည့္ ေစတနာအရင္းခံပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပည္သူကတိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔သည္ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူ၍ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ဟုတ္မဟုတ္ကိုေတာ့ ဆက္လက္ က်င္းပမည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္...။

သိန္းထက္ေအာင္