News

POST TYPE

OPINION

ဘတ္စ္ကားစီးေသာ ကိုထိန္လင္းကို အျခားတစ္ဖက္မွ ၾကည့္ျခင္း(Daily, Vol-4/No-133)
12-Sep-2016

လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သားငယ္ ကိုထိန္လင္း ေခၚ ကင္မ္အဲရစ္စ္ လန္ဒန္တြင္ ဘတ္စ္ကား စီးေနျခင္းကို ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္မွ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးက ေတြ႔ဆုံ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကာ ၎၏ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ တင္လိုက္သည့္ သတင္းမွာ ယခု ရက္ပိုင္းအတြင္း အထူး ေရပန္းစားေနသည္။

အမ်ားစု မွတ္ခ်က္ ေပးၾကသည္မွာ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ မိခင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သားျဖစ္ေသာ္လည္း မိခင္ျဖစ္သူ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ၿဗိတိသွ် အစိုးရ၏ ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ လာေရာက္ခ်ိန္တြင္ ဘတ္စ္ကား စီးေနရေသာ သားငယ္ကို သနား က႐ုဏာ သက္ေနၾကေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

အဓိကအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကိုယ္ပိုင္ မိသားစုဘဝကို စြန္႔လႊတ္ကာ ႏုိင္ငံအတြက္ အနစ္နာခံခဲ့၍ သား ႏွစ္ေယာက္ကို မေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သားငယ္ျဖစ္သူမွာ ပင္ပန္း ဆင္းရဲေနသည့္ အသြင္မ်ဳိး က႐ုဏာ မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ ကိုထိန္လင္း၏ ျဖစ္အင္သည္ ရင္နင့္ဖြယ္ ပုံျပင္ တစ္ပုဒ္၊ ရသဝတၴဳ တစ္ပုဒ္၊ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္း တစ္ခုကဲ့သု႔ိ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ၎၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ လန္ဒန္၏ လူေနမႈ ဘဝပုံစံကို ၾကည့္လွ်င္မူ အဂၤလန္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ထူးမျခားနားေသာ ဇာတ္လမ္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ လန္ဒန္ အပါအဝင္ ဥေရာပရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး အမ်ားစုတြင္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးကို အစိုးရက စနစ္တက်၊ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ တည္ေဆာက္ ေပးထားသျဖင့္ ႂကြယ္ဝ၊ တတ္ႏုိင္သူ အခ်ဳိ႕ပင္ အမ်ားသုံး ေျမေအာက္ ရထားႏွင့္ ဘတ္စ္ကား စီးတတ္ၾကျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္မတူ ျခားနားေသာ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေလာင္စာဆီ ေခြၽတာျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆုိ႔မႈ မျဖစ္ေစလိုျခင္း ကဲ့သို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အျပင္ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ကားမွ ထြက္ေသာ ကာဗြန္ဒုိင္ ေအာက္ဆုိဒ္ ဓာတ္ေငြ႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ျမတ္ႏုိး၊ ကာကြယ္၊ ထိန္းသိမ္းလိုျခင္း ကဲ့သို႔ ပို၍ ယဥ္ေက်းကာ၊ ပို၍ ေခတ္မီေသာ ႏုိင္ငံႀကီးသား၊ ကမၻာသား စိတ္ဓာတ္ကို ျပသလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိးလည္း ရွိၾကသည္။

ေငြေၾကး တတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပသလို၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏ အမ်ား ျပည္သူ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ ည့ံဖ်င္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်မ္းသာသူမ်ားဆိုလွ်င္ ကားေလးငါးေျခာက္စီးခန္႔ ဝယ္စီးကာ၊ ကားဝယ္စီးႏုိင္ျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူစိတ္ ရွိေနတတ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုး ၾကည့္လွ်င္မူ ဘတ္စ္ကားစီးသူ၊ ေျမေအာက္ ရထားစီးသူမ်ားမွာ ဝင္ေငြနိမ့္ပါး ဆင္းရဲသူမ်ားဟု ႐ႈျမင္ၾကေပမည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ အစိုးရမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္သာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ၊ ဆင္းရဲဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ကား ဝယ္စီးလိုသူ မ်ားျပားကာ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈ ဒုကၡႏြံအတြင္း သက္ဆင္းေနၿပီး သာမန္ လူတန္းစားမ်ားသာ ဘတ္စ္ကားႏွင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား စီးေနရသည္ဟု အထင္ ေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကဲ့သို႔ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ဳိးကို ဦးစြာ တည္ေဆာက္ျခင္း မရွိဘဲ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ အမ်ားစု ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆုိ႔မႈ ျပႆနာ အႀကီးအက်ယ္ ႀကဳံရျခင္းကို ေနာက္မွလိုက္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ယေန႔အထိ သင္ခန္းစာ မယူႏုိင္ၾကေသးဘဲ ေရွ႕လူမွားၿပီးသား အမွားကို ေနာက္လူမ်ားက ထပ္မွားေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သားငယ္ျဖစ္သူ ကိုထိန္လင္းတို႔ ႏွစ္ဦး၏ စိတ္မေကာင္း၊ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ျဖစ္အင္ကို မူတည္ကာ ယခင္ အာဏာရွင္ အစိုးရ၏ အၿငိဳးႀကီးႀကီး၊ အေၾကာက္ႀကီးႀကီး ရက္စက္၊ ဖိႏွိပ္မႈကို ေဇာင္းေပးကာ ႏုိင္ငံေရးသေဘာ ေျပာလိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ 

ဘတ္စ္ကား စီးျခင္း၊ မစီးျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ကား စီးျခင္း၊ မစီးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္၏ အဆင့္အတန္းကို အကဲျဖတ္၍ မရေၾကာင္းႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး ေရခ်ိန္ ျမင့္မားလာေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မိမိေနထုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို သာမက ေျမကမၻာႀကီး တစ္ခုလုံး ရွည္ၾကာစြာ တည္တံ့ေရးအထိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားလာျခင္းေၾကာင့္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ အမ်ားသုံး ဘတ္စ္ကား၊ ရထားစီးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္သည့္ေနရာမွ ကမၻာသားတာဝန္ ထမ္းေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိက ေျပာလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၂-၉-၂ဝ၁၆)

  • VIA