News

POST TYPE

OPINION

မွန္သေယာင္ ဖန္တီးထားေသာ သတင္းနဲ႔ ဥပေဒအျမင္ (၂)
13-Feb-2018

Reuters က ျမႇဳပ္ထားခဲ့တယ္

Reuters က ေဖာ္ျပတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ အင္းဒင္ရြာသတင္းမွာ တမင္ျမႇဳပ္ထား ခ်န္ထားခဲ့တဲ့ အဓိကအခ်က္အလက္ေတြ ရွိေနတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈ မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားထဲက အဓိကအခ်က္ေတြကို ထိမ္ခ်န္ေဖာ္ျပခဲ့တာပဲျဖစ္တယ္။

တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္

အင္းဒင္ေက်းရြာ ပဲ႐ံုသုသာန္မွာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးကို သတ္ခဲ့တဲ့ေန႔က စက္တင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၇ ျဖစ္တယ္။ ဒါက အျငင္းမထြက္ဘူး။ ဒီရက္အမွန္ပဲလို႔ မွတ္ယူလို႔ရတယ္။ အဲဒီေန႔၊ အဲဒီကာလက အဲဒီေဒသ အဲဒီေက်းရြာေတြမွာ ARSA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ လံုၿခံဳေရးစခန္း ၃၀ ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း တိုက္ခိုက္ခဲ့လို႔ ARSA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအေပၚ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက အျပင္းအထန္ ေဖာ္ထုတ္ႏွိမ္နင္းေနရတဲ့ ကာလမ်ားျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ အင္းဒင္ရြာမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္၊ စစ္ဆင္ေရးကာလ (Operation Period) အတြင္း စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာေဒသ (Insurgent Area) မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္လို႔ ဥပေဒအရ မွတ္ယူပါတယ္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃ မွာ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပထားတဲ့ တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Reuters ရဲ႕သတင္းမွာ ဒီအဓိကအခ်က္ကို တမင္ထိမ္ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ ၁၀ ဦးဟာ ARSA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) ARSA ေနာက္လိုက္ေဒသခံ ဘဂၤါလီေသာင္းက်န္းသူမ်ား ဟုတ္ မဟုတ္၊ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ေသာင္းက်န္းမႈႀကီးထဲမွာ မပါဝင္တဲ့ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ အရပ္သားမ်ား ဟုတ္ မဟုတ္ တိတိက်က် ေဖာ္ျပဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ဟာ ဒီျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အဓိကအခ်က္ေတြျဖစ္ၿပီး ဒီအခ်က္ေတြေပၚ အေျခခံၿပီးပဲ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္သူမ်ားကို ဘယ္လိုအေရးယူမလဲ၊ ႏိုင္ငံတကာကို ဘယ္လိုရွင္းျပမလဲဆိုတာ စဥ္းစားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Reuters က ဘာလို႔ဒီအခ်က္ကို တမင္ထိမ္ခ်န္ဖံုးကြယ္ထားခဲ့တာလဲ။ ဒါဟာ ေမးကို ေမးရမယ့္ ေမးခြန္းပါ။

စစ္ဆင္ေရးကာလ

အင္းဒင္ရြာအျဖစ္အပ်က္က ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူေတြရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈကို တြန္းလွန္ေခ်မႈန္းေနရတဲ့ စစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (က) မွာ ဒီကာလမ်ိဳးကို တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္အျဖစ္ ဒီလိုျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

ပုဒ္မ ၃ 
(က) “တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္”ဆိုသည္မွာ ဤအက္ဥပေဒကို လိုက္နာရသူတစ္ဦးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစရာ၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ထိုသူပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အခ်ိန္ကို ဆိုလိုသည္။
(၁) ရန္သူႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲေနေသာ တပ္ဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔တြင္ တြဲဖက္ထားသည့္အခ်ိန္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ပါဝင္သည့္အခ်ိန္၊ သို႔တည္းမဟုတ္
(၂) ရန္သူက လံုးဝေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသေသာ္လည္းေကာင္း၊ သိမ္းပိုက္ထားေသာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၌ျဖစ္ေစ၊ ေနရာတစ္ခု၌ျဖစ္ေစ၊ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲေနသည့္အခ်ိန္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္သို႔ျဖစ္ေစ၊ ေနရာတစ္ခုသို႔ျဖစ္ေစ၊ စစ္ခ်ီတက္ရာ၌ ပါဝင္သည့္အခ်ိန္၊ သို႔တည္းမဟုတ္
(၃) ႏိုင္ငံျခားႏိုင္ငံတစ္ခုကို သိမ္းပိုက္ထားေသာ တပ္ဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔တြင္ တြဲဖက္ထားသည့္အခ်ိန္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ပါဝင္သည့္အခ်ိန္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အရပ္သားစစ္ဘက္အကူမ်ား

အင္းဒင္ရြာျဖစ္စဥ္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အရပ္သားစစ္ဘက္အကူမ်ား ပါဝင္လာျခင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း) မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအးဝင္းဦးစီးတဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔က ဒီလိုထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

“အင္းဒင္ေက်းရြာတြင္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ဘက္သို႔ နယ္ေျမရွင္းလင္းစဥ္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အင္အား ၂၀၀ ဦးခန္႔က တုတ္၊ ဓားမ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ ဝိုင္းရံတိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ေသနတ္မိုးေပၚေထာင္ေဖာက္၍ သတိေပးတားျမစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ဖမ္းဆီးရမိ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးအား စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ ညပိုင္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္း၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားစဥ္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ၄င္းတို႔သည္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေနေၾကာင္း၊ ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္စဥ္ ေမာ္လဝီဆရာမ်ားက အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စည္း႐ံုးခံထားရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၎ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးအား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ရဲစခန္းသို႔ အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အင္းဒင္နယ္ေျမရဲစခန္းရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွစ္စီးအား သေဘၤာေကြ႔ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက မိုင္းဆြဲတိုက္ခိုက္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း၊ ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ၎နယ္ေျမဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္၌ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသျဖင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးအား ျဖန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ေနရသည့္အတြက္ ၎ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးအား ရဲစခန္းသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းပို႔ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အား သုသာန္သို႔ ေခၚေဆာင္သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

၎ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးအား စာသင္ေက်ာင္း၌ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားရာမွ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ အင္းဒင္ေက်းရြာ ပဲ႐ံုသုသာန္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေခၚေဆာင္စဥ္ အင္းဒင္ရြာသားမ်ားက လမ္းျပၿပီး လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက လံုၿခံဳေရးလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ေနာက္တြင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသူ ဦးေမာင္နီ၏သားမ်ားအပါအဝင္ ရြာသား ၁၀ ဦးကလည္း ဓားႏွင့္ ေပါက္ျပားမ်ားကိုင္ေဆာင္၍ လိုက္ပါသြားခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသည္။ ပဲ႐ံုသုသာန္ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ရြာသားအခ်ိဳ႕က ေတာင္ကုန္းႏွစ္ခုၾကား လွ်ိဳအတြင္းက်င္းတူးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးအား က်င္းအတြင္း ဆင္းေစၿပီး ဦးေမာင္နီ၏သားျဖစ္သူ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ရြာသားတစ္ဦးတို႔က ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ဓားျဖင့္ခုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေနာက္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ က်င္းအနီးရွိ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေလးဦးကလည္း ေသနတ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္”

ဒီစစ္ေဆးေတြ႔ရွိေပၚေပါက္ခ်က္အရ ဒီဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ၁၀ ဦးကို သတ္ျဖတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာက လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ကသာျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အင္းဒင္ရြာသားမ်ား မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ အမိန္႔၊ ေစခိုင္းမႈေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ရသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သိပ္ကို ထင္ရွားပါတယ္။

ေစခိုင္းခံရသူမ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ

၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၂) မွာ “မည္သည့္ ေနရာအရပ္၌ ေရာက္ရွိေနေစကာမူ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒကို လိုက္နာသူမ်ား”ကို ျပ႒ာန္းထားရာ “ေစခိုင္းျခင္းခံရသူမ်ား”နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပုဒ္မ ၂ (ဃ) မွာ ဒီလို ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

“ပုဒ္မ - ၂ (ဃ) အျခားနည္းအားျဖင့္ စစ္ဘက္ဥပေဒကို လိုက္နာရသည္ မဟုတ္ေစကာမူ၊ တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္၌၊ စစ္စခန္းတြင္၊ စစ္ခ်ီေနသည့္အခါတြင္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဤကိစၥအလို႔ငွာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ နယ္စပ္စစ္စခန္းတစ္ခုခုတြင္၊ တပ္မေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုက ေစခိုင္းျခင္းခံရသူမ်ား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္းအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုတြင္ အမႈထမ္းရြက္ေနသူမ်ား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္းအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုတြင္ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ ျဖစ္ၾကသူမ်ား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္းအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုႏွင့္ လိုက္ပါလာၾကသူမ်ား”

တပ္ခ်ဳပ္က တာဝန္ခံရမယ္

ဒါေၾကာင့္ ဒီအင္းဒင္ရြာျဖစ္စဥ္အတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တာဝန္ယူ တာဝန္ခံရမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွာ လံုးဝတာဝန္သက္ေရာက္မႈရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

Reuters က ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားသလို ဒီျဖစ္စဥ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျမန္မာအစိုးရကို တြန္းအားဖိအားေပးဖို႔ဆိုတာကလည္း တပ္မေတာ္ဥပေဒနဲ႔ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမမွာ က်င့္သံုးရတဲ့ ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ား (Rules of Engagement) ကို ကၽြမ္းက်င္ေက်ညက္သူ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား စစ္ဘက္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအျမင္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ လံုးဝ နည္းလြန္းလွပါတယ္။

စစ္တရား႐ံုးနဲ႔ စစ္ရမယ္

Reuters က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အင္ဒင္းရြာျဖစ္စဥ္ဟာ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒကို လိုက္နာရသူမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတဲ့အတြက္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ အခန္း (၁၀) စစ္တရား႐ံုးမ်ား အခန္း၊ ပုဒ္မ ၁၁၀ မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ စစ္တရား႐ံုး ေလးမ်ိဳးအနက္က ပုဒ္မ၊ ၁၁၀ (က) စစ္တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ျဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မ ၁၁၀ (ခ) တိုင္းစစ္ တရား႐ံုးကျဖစ္ေစ စစ္ေဆးစီရင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈) ရက္ေန႔ထုတ္ စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ ့“အင္းဒင္ေက်းရြာ ဘဂၤါလီ ၁၀ ဦး သတ္ျဖတ္မႈတြင္ပါဝင္သည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိေလးဦး၊ စစ္သည္သံုးဦး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္သံုးဦး၊ ရြာသားေျခာက္ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၆ ဦးတို႔ကို ဥပေဒအတိုင္း အေရးယူမယ္။ တပ္မေတာ္အရာရွိေတြကို တပ္မေတာ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ အေရးယူမယ္၊ ပါဝင္ပတ္သက္တဲ့ ရဲသံုးေယာက္နဲ႔ ရြာသားေျခာက္ဦးကိုေတာ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ရဲဘက္ဥပေဒေတြနဲ႕အညီ အေရးယူမယ္”ဆိုတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္က တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ႔ မညီၫြတ္ပါဘူး။ ဆန္႔က်င္ပါတယ္။ အင္းဒင္ျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္သူအားလံုးကို အမႈတစ္မႈတည္းမွာ စြဲခ်က္တစ္ခုတည္းတင္ၿပီး စစ္တရား႐ံုးတစ္ခုခုက စစ္ေဆးစီရင္ဆံုးျဖတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္သူ႔မွာ တာဝန္ရွိသလဲ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက ထုတ္ျပန္တဲ့သတင္းမွာ ဒီလိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။

“အဆိုပါ ဖမ္းဆီးရမိ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးသည္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ၎တို႔ ဘဂၤါလီရြာသားမ်ားမွ ဦးေမာင္နီအား အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ စိတ္နာလ်က္ရွိၿပီး ျပန္လည္လက္စားေခ် သတ္ျဖတ္လိုစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာမွ ဖမ္းဆီးရမိ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရွိရသည္”

ဒီစိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ေၾကာင့္ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကသူေတြမွာ အျပစ္ရွိၾကမလား၊ အျပစ္ေပးခံၾကရမလား။ ဥပေဒအရ လံုးဝအျပစ္မရွိပါ။ အျပစ္ေပးခံရဖို႔ အေၾကာင္းရင္းမရွိပါ။

ဘာေၾကာင့္လဲ။ 

ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္သူမ်ားဟာ တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္၊ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမမွာ စစ္မိန္႔ကို နာခံေဆာင္ရြက္ရသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အေနအထားမ်ိဳးမွာ စစ္မိန္႔ကို ဖီဆန္ရင္သာ ေသဒဏ္ထိုက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒပုဒ္မ (၃၂) မွာ ဒီလိုျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

 “ပုဒ္မ ၃၂ (ဌ) တပ္မေတာ္ရွိတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တပ္ဖြဲ႔တစ္ခုခု၏ ေအာင္ျမင္မႈကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစရန္ ရည္စူးလ်က္၊ မည္သည့္ျပဳလုပ္မႈကိုမဆို သိလ်က္ႏွင့္ ျပဳလွ်င္၊ သို႔တည္းမဟုတ္

(ဎ) စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ရန္ မိမိ၏အထက္အရာရွိ အမိန္႔ေပးသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ အမိန္႔မ်ားရရွိၿပီးသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ ထိုအမိန္႔မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ မိမိတက္စြမ္းသမွ် ႀကိဳးစားအားထုတ္ရန္ သစၥာမဲ့စြာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ရွက္ဖြယ္ေကာင္းစြာပ်က္ကြက္လွ်င္၊ စစ္တရား႐ံုးက ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ေသာအခါ၊ ေသဒဏ္ျဖစ္ေစ ဤအက္ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလ်ာ့ေသာျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ထိုက္သင့္ေစရမည္”တဲ့ခင္ဗ်။ အမိန္႔မနာခံရင္သာ ေသဒဏ္အေပးခံရမွာ။ အမိန္႔အတိုင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့လို႔ မွားယြင္းမႈနဲ႔ႀကံဳခဲ့ရင္ေတာင္ အမိန္႔ေပးခဲ့တဲ့ “တပ္မွဴး” မွာပဲ တာဝန္ရွိပါမယ္။ ရွင္းပါတယ္ေနာ္။

တပ္မွဴးဆိုတာ

၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃) မွာ “တပ္မွဴး” နဲ႔ “တပ္အဖြဲ႔” ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ဒီလိုေဖာ္ျပပါတယ္။

“ပုဒ္မ ၃ (ဆ) “တပ္မွဴး” ဆိုသည္မွာ၊ ဤအက္ဥပေဒကို လိုက္နာရသူတစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးႏႈန္းထားသည့္အခါ၊ ထိုသူပါရွိေသာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုသူအား တြဲဖက္ထားေသာ တပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခြဲထုတ္တပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ ကြပ္ကဲေနေသာ အရာရွိကို၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက “တပ္မွဴး”ဟု သီးျခားသတ္မွတ္လိုက္ေသာ အရာရွိတစ္ဦးဦးကို ဆိုလိုသည္။

(ဇ) “တပ္အဖြဲ႔” ဆိုသည္မွာ၊ ဤအက္ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္အားလံုး၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တစ္ခုခု၏ ကိစၥမ်ားအတြက္ တပ္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ဤအက္ဥပေဒကို လိုက္နာရသည့္ သီးျခားလူစုတစ္စုကို ဆိုလိုသည္”

ဒီျပ႒ာန္းခ်က္အရ အင္းဒင္ျဖစ္စဥ္မွာ အမိန္႕ေပးခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္အရာရွိက “တပ္မွဴး” အျဖစ္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးနဲ႔ လံုးဝမသက္ဆိုင္တဲ့ သီးသန္႔ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါပဲ။ ဘယ္ႏိုင္ငံရဲ႕တပ္မေတာ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနရတဲ့တပ္ဖြဲ႔တိုင္း ႀကံဳၾကရတတ္တဲ့ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ပါ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားတဲ့ “တပ္မွဴး” ကိုပဲ တပ္မေတာ္ဥပေဒအရ အေရးယူၾကရစၿမဲပါ။

ဒီအင္းဒင္ျဖစ္ရပ္ကို မတန္တဆပံုႀကီးခ်ဲ႕ေနၾကတာဟာ Political Issue အတြက္ ဆြေပးခ်င္တာသက္သက္ပါ။ Reuters ရဲ႕ မီဒီယာက်င့္ဝတ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈပါပဲ။

အိုင္ဒီယာပဋိပကၡ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းဒင္ရြာျဖစ္စဥ္ကို Reuters က သတင္းေဖာ္ျပမႈအေပၚ တံု႔ျပန္ပံုေတြ မတူညီၾကတာဟာ ျဖစ္ရပ္မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္းထက္ ျဖစ္စဥ္အေပၚၾကည့္တဲ့ ႐ႈေထာင့္၊ သံုးသပ္တဲ့အျမင္၊ ေကာက္ခ်က္ဆြဲတဲ့ အိုင္ဒီယာ မတူျခားနားၾကလို႔ပါ။

အင္းဒင္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားတဲ့အခ်ိန္က ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈျပင္းထန္ေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္တဲ့ေနရာက အစိုးရတပ္မ်ားရဲ႕ လံုၿခံဳေရးမစိုးမိုးႏိုင္တဲ့ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ ေက်းရြာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤါလီလူဦးေရက ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တိုင္းရင္းသားဦးေရက ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိတဲ့ အရပ္ေဒသပါ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားမဟုတ္တဲ့ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ေနတဲ့ စစ္ဆင္ေရးကာလ၊ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။ အဲဒီအေနအထားမွာ လူသားဆန္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး စတာေတြ မလႊမ္းမိုးႏိုင္ပါဘူး။

အင္းဒင္ရြာသတ္ျဖတ္မႈက ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအတြင္း ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားနဲ႔ ညီၫြတ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ခံု႐ံုးဖြဲ႔စစ္ေဆးမွပဲ အေျဖေပၚလာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ဖုန္မထပါ

Reuters ရဲ႕ ခါေတာ္မီ သတင္းဖန္တီးတင္ဆက္မႈက ျမန္မာ့အေရးကို ေလာက္ေလာက္လားလား ဖုန္မထေစႏိုင္ဘူးလို႔ ဥပေဒသမားတစ္ဦးအေနနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးပဲ ျမင္ပါတယ္။ ။

ေဇယ်မင္းသွ်င္ (၁၁ - ၂ - ၂၀၁၈)