News

POST TYPE

OPINION

႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၏ ျမန္မာခရီးစဥ္မွာ ဘာေတြအေကာင္အထည္ေပၚခဲ့သလဲ
25-Jan-2018


The Diplomat အြန္လိုင္းမဂၢဇင္း၏ သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အကုန္တြင္ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွခရီးစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အရွိန္အဟုန္ေကာင္းလာေသာ ႐ုရွား-ျမန္မာစစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚ အာ႐ံုစိုက္စရာျဖစ္လာေစခဲ့သည္။

႐ုရွား-ျမန္မာ ကာကြယ္ေရးနယ္ပယ္ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့သည္မွာ ကာလၾကာရွည္ခဲ့ၿပီျဖစ္သလို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ႐ုရွားစစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ႐ုရွားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္သည္ေတာ္မ်ား သြားေရာက္သင္ၾကားျခင္းတို႔က ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုထင္သာျမင္သာ ရွိလာေစခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားက ဖန္တီးလိုက္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္သာမက တ႐ုတ္အေပၚ မွီခိုလြန္းမႈ၏ အကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အျခားနည္းေ႐ြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ ႐ုရွားအေပၚ ႐ႈျမင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ပအေရး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသလို အေနာက္ကမၻာ၏ ဝိုင္းၾကဥ္ခံရမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရေသာ ဗလာဒီမာပူတင္၏ ႐ုရွားကိုယ္တိုင္က အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး နက္႐ိႈင္းေစရန္ အားထုတ္လာျခင္းကလည္း ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ဆက္ဆံေရးအရွိန္ ျမင့္လာျခင္း၏ အဓိကက်သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္မႈမ်ား၊ သြားေရာက္ လည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္း အေရာင္းအဝယ္ ေၾကညာခ်က္မ်ားအျပင္၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈတစ္ခုမွာ စစ္ဘက္ေဆးပညာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္း၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္မႈ၊ ေရတပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကဲ့သို႔ေသာ နယ္ပယ္စံုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ေပးေသာ စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သစ္တစ္ရပ္ကို ႏွစ္ဖက္ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဆာေဂး႐ိႈအီဂူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ႐ိႈအီဂူႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ အပါအဝင္ ထိပ္တန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သလို စစ္သည္ေတာ္ဗိမာန္တြင္ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားအခမ္းအနားမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

မီဒီယာအမ်ားစုက ေမာ္စကိုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အၾကား တိုက္ေလယာဥ္အေရာင္းအဝယ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပေနၾကေသာ္လည္း ယင္းမွာ တိုးတက္မႈအသစ္တစ္ရပ္ ဆိုျခင္းထက္ ျမန္မာဘက္က ႐ုရွား စစ္လက္နက္ဝယ္ယူေရး အားထုတ္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း ႐ုရွားဒုတိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အလက္ဇႏၵားဖိုမင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆူခြိဳင္း-၃၀ (Su-30) တိုက္ေလယာဥ္ေျခာက္စီး ဝယ္ယူလိုက္ျခင္းျဖင့္ ဆူခြိဳင္းတိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ျမန္မာ့ေလတပ္မေတာ္၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္း ျဖစ္လာေစမည္ျဖစ္သလို ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စစ္ေရးႏွင့္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ ထပ္တိုးတြန္းအားတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဆူခြိဳင္းအျပင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ရရွိခဲ့ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အေျခခံကိစၥအခ်ိဳ႕ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အားထုတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ခရီးစဥ္အတြင္း အျခားေသာထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားပါ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႐ုရွားစစ္သေဘၤာမ်ား ျမန္မာဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ရရွိခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ႐ိႈအီဂူးက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႐ုရွားေရတပ္ အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္မ်ားအေပၚ အထူးအာ႐ံုစိုက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သလို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္သေဘၤာမ်ားလည္း ႐ုရွားသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သေဘာတူညီခ်က္၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

Ref:The Diplomat