News

POST TYPE

OPINION

ေပၚတူဂီ ကေလးငယ္ကို အတုယူပါ (Daily Vol-4/No-81)
14-Jul-2016

ဥေရာပ ခ်န္ပီယံဖလား ဗုိလ္လုပြဲအၿပီး အြန္လိုင္းလူမႈေရး ကြန္ရက္ေပၚတြင္ ဘီဘီစီက ထုတ္လႊင့္ေသာ ဗီဒီယုိဖိုင္တစ္ခုက ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ လူသားဆန္ေသာ လူ႔သ႐ုပ္သကန္ကို ေဖာ္ညႊန္းေပးသည္။

ဗီဒီယုိဖိုင္တြင္ ျပင္သစ္အသင္းကို အားေပးေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ပရိသတ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ငုိေႂကြးေနသည္ကို ေပၚတူဂီအသင္း ဂ်ာစီအေရာင္ ဝတ္ဆင္ထားေသာ ကေလးငယ္တစ္ဦးက လာေရာက္ ႏွစ္သိမ့္ေပးေနသည္ကို ျပသထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လာေရာက္ႏွစ္သိမ့္ေပးေသာ ကေလးငယ္မွာ အသက္ငါးႏွစ္ေက်ာ္ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔သာ ရွိေသးပုံ ရေသာ္လည္း အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ လူငယ္တစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္အားေပးေနပုံမွာ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ ယင္းအစီအစဥ္ကို ၾကည့္႐ႈေနၾကေသာ သန္းႏွင့္ခ်ီ ပရိသတ္မ်ား၏ ႏွလုံးအိမ္အတြင္းအထိ စြဲၿငိသြားေစခဲ့သည္။ 

ဤသို႔ေသာ အရြယ္ရွိ ကေလးငယ္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ႐ႈံးနိမ့္မႈေၾကာင့္ ပူေဆြးဝမ္းနည္းေနသူအေပၚ ႏွစ္သိမ့္အားေပးရမည္ ဆုိေသာ အသိ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္တို႔ျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏုိင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းကို အသိအမွတ္ ျပဳမိေစသည္။

ထို႔အတူ ႐ႈံးသူႏွင့္ ႏုိင္သူ၊ ဆင္းရဲသူႏွင့္ ခ်မ္းသာသူ စသျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား မည္မွ်ရွိေနေစကာမူ လူသားတစ္ဦးခ်င္းအၾကား အျပန္အလွန္ ထားရွိအပ္ေသာ ေမတၱာကိုလည္း ယင္းဗီဒီယုိဖိုင္က ညႊန္းဆိုေပးသြားသည္။

ေမတၱာတရားကို အေျခခံေသာ ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမ ‘ဓမၼ’ ျဖင့္ ယဥ္ပါးေနေသာ ယေန႔ ျမန္မာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံသား အခ်င္းခ်င္းအၾကား ယုံၾကည္သက္ဝင္မႈ၊ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိလင့္ကစား ေမတၱာတရားကို အေျခခံေသာ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳ၊ ေလးစားမႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ၾကရန္ လိုေပသည္။

မည္သူ႔အတြက္မွ် ေကာင္းက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းေစသည့္ အမုန္းတရားမ်ားျဖင့္ မိမိတု႔ိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေလာင္ၿမိဳက္မေနေစရန္မွာလည္း လူသားအခ်င္းခ်င္း ထားရွိအပ္ေသာ ေမတၱာတရားျဖင့္သာ ေျပလည္ၿငိမ္းေအးေစရာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (မဘသ) က ျပန္လည္ေတာင္းပန္ရန္ႏွင့္ မေတာင္းပန္ပါက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက မတာင္းပန္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုအၿပီး ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး၏ ေထာက္ခံသူႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားအၾကား အြန္လိုင္းလူမူေရး ကြန္ရက္ေပၚမွ တစ္ဆင့္ အျပန္အလွန္ တိုက္ခုိက္ပုတ္ခတ္မႈမ်ား ျမင့္တက္သြားကာ အေျခအေနမ်ား တင္းမာလာဖြယ္ ရွိမည္ဟု သုံးသပ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ (မဟန) က မဘသအဖြဲ႔ကို အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း၊ မဘသအဖြဲ႔၏ ေၾကညာခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ေျပာဆိုမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မဘသ က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းအခ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ မဘသ ၏ တုံ႔ျပန္မႈမွာ မူလေၾကညာခ်က္ႏွင့္ မတူဘဲ မ်ားစြာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသြားသည့္အျပင္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံသေဘာထားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အခ်က္ကိုပါ ထည့္သြင္းထားသည့္ အတြက္ ၎တို႔ထံတြင္ မည္သုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိသည္ မသိႏုိင္ေသာ္ျငား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ေသာ တု႔ံျပန္ခ်က္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္သည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ ေအာင္ႏုိင္သူမ်ားဟု အထင္ေရာက္သြားသည့္ အုပ္စုက ႐ႈံးနိမ့္သူမ်ားဟု သတ္မွတ္လိုက္သည့္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းကို ေထာက္ခံေသာ အုပ္စုမ်ားအေပၚ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္မႈမ်ား မလုပ္သင့္ဘဲ ေပၚတူဂီ ကေလးငယ္ကေလးကို အတုယူကာ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္မႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ ႏုိင္ငံႀကီးသားပီသမႈႏွင့္ ေမတၱာတရားကို ျပသၾကပါမည့္အေၾကာင္း တုိက္တြန္းအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၃-၇-၂၀၁၆)