News

POST TYPE

OPINION

ပို၍နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း စဥ္းစားမွျဖစ္မည္ မစၥယန္ဟီးလီ (Daily, Vol-5/No-90 )
25-Jul-2017

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးသံတမန္ မစၥယန္ဟီးလီ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းလိုက္သည္ဟု သိရပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းကလည္း သူမ၏ အစီရင္ခံခ်က္တြင္ ေယဘုယ် ဆန္လွသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ မွားယြင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးက သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါေသးသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား အေရးကိစၥ အပါအဝင္ စစ္မက္ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဒသမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္တိုင္း ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား သာမက အျငင္းပြားစရာမ်ားႏွင့္ မစၥယန္ဟီးလီ အဘယ့္ေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႔ၿမဲ ႀကံဳေတြ႔ေနရသနည္းဟုေမးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားထက္ ပို၍အေလးေပးေနသည္ဟု အမ်ားစုက ႐ႈျမင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ဟု ေယဘုယ် ေျဖရမည္ျဖစ္ေပသည္။ 

အစီရင္ခံစာအေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းမႈႏွင့္ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးတို႔၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္မႈတို႔ကိုၾကည့္လွ်င္ ပကတိ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ မစၥယန္ဟီးလီ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ ယင္းသို႔ တံု႔ျပန္လာၾကျခင္းျဖစ္ပံု ရပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကုလသမဂၢႏွင့္ ကုလသမဂၢအေပၚ လႊမ္းမိုးထားေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက ခ်မွတ္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို မစၥယန္ဟီးလီ ယင္းသို႔ အကဲျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္ သူမ တာဝန္ယူထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအတြက္ မွန္ေကာင္း  မွန္ႏိုင္ေသာ္လည္း အဆိုပါ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားသည္  ျပႆနာ တက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ျပႆနာ ေျပလည္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားအတြက္ လတ္တေလာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ တစ္စံုတစ္ရာမွ် ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ သေဘာျဖစ္ေနျခင္းပင္။ ဥပမာအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ခိုက္ရန္ျဖစ္၍ ဒဏ္ရာရကာ အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရသူ ႏွစ္ဦးကို အေရးေပၚ ကုသႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သူကမွန္သည္၊ မည္သူကမွားသည္ဟု ဝင္ေရာက္ အကဲျဖတ္ မွတ္ခ်က္ေပးေနသလို ျဖစ္ေနပါသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အမ်ိဳးသားေရး အယူအဆတစ္ရပ္ အေတာ္အတန္ အားေကာင္းလ်က္ရွိၿပီး ယင္းအမ်ိဳးသားေရးသည္ တစ္ခ်ိန္က အေနာက္ဥေရာပကို ဒုကၡေပးခဲ့သည့္ ဟစ္တလာ၏ နာဇီဝါဒကဲ့သို႔ေသာ အစြန္းေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္ဝါဒီမ်ိဳး ဟုတ္၊ မဟုတ္ကိုလည္း မစၥယန္ဟီးလီအေနႏွင့္ ဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္သလို ယေန႔ကမၻာေပၚ၌ ဒီမိုကေရစီ အယူဝါဒကို သံသယဝင္ကာ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးကို ေဇာင္းေပးလာသူမ်ား အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ေနရာရလာခ်ိန္တြင္ ပဋိပကၡမ်ိဳးစံု၊ ျပႆနာ မ်ိဳးစံုျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း တည္ေဆာက္ေနရသည္မွာ မည္မွ်ခက္ခဲႏိုင္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကိုလည္း တြက္ဆၾကည့္သင့္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ အမုန္းစစ္မီးမ်ား အစြမ္းကုန္ ေတာက္ေလာင္ေနသလို အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသူ အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ား အေရွ႕အလယ္ပိုင္းကို သာမက ဗဟိုဥေရာပေဒသ၊ အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသကို ၿခိမ္းေျခာက္လာေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ မည္မွ် အတိုင္းအတာအထိ စိုးရိမ္စိတ္ ရွိမည္ကို မစဥ္းစားဘဲ ေျမနိမ့္ရာ လွံစိုက္သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကို ခပ္ေပါ့ေပါ့ အကဲမျဖတ္သင့္ေပ။ ရွင္က်န္းေဒသတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ပညာသားပါပါ ပံုစံသြင္းေနပံုမ်ား၊ ယူကရိန္းပိုင္ ကိယက္ဗ္ကို ႐ုရွားက ေျဗာင္က်က် သိမ္းယူမႈမ်ား၊ အေနာက္ဘက္ကမ္းေဒသအေပၚ အစၥေရးတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ျခယ္လွယ္ေနမႈမ်ားကို ကုလသမဂၢ အသာထိုင္ၾကည့္ေနရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ယခုလို အကဲျဖတ္ျခင္းမွာ ပို၍ပင္ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းေပသည္။ အဓိကဆိုလိုသည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥသည္ ကမၻာတည္သေရြ႕ ႏိုင္ငံတိုင္းက အေလးထားရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတိုင္းကို တစ္ခုတည္းေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းျဖင့္ အကဲျဖတ္၍ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အယူဝါဒမ်ိဳးစံု ထိပ္တိုက္ေတြ႔ကာ ပြက္ေလာညံေနသည့္ ကမၻာႀကီးတြင္ ဒီမိုကေရစီသည္လည္း စံခ်ိန္စံႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသက္ ဆက္ေနဦးမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၅-၇-၂၀၁၇)

  • VIA