News

POST TYPE

OPINION

တူရကီႏုိင္ငံႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရး
25-Jul-2017

(၁)

တီဗီထဲမွာ ႀကီးစြာေသာ လူအုပ္ကို ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္က ျမင္ရသည္။ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားက ဦးေဆာင္၍ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အင္ကာရာမွ အစၥတန္ဘူၿမိဳ႕သို႔ ၂၈၀ မိုင္ ရွည္လ်ားေသာ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲကို စတင္ခဲ့ၾကၿပီး ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔က အစၥတန္ဘူၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တူရကီႏိုင္ငံကို တစ္ဦးတည္း သေဘာထားမ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ မစၥတာအာဒိုဝမ္၏ (Recep Tayyap Erdogen) မူဝါဒ၊ ေပၚလစီမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အာဏာရွင္ ဆန္လာေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံကို ထိုအၾကမ္းဖက္ဝါဒမ်ားက မလႊမ္းမိုးႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အာဒိုဝမ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အေရးလႈပ္ရွားမႈ လမ္းစဥ္ေအာက္တြင္ စုစည္းမိခဲ့ၾကပါသည္။ ေနပူမေရွာင္ မိုး႐ြာမေရွာင္ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ပါတီကိုယ္စားျပဳ ကတ္မ်ားကို မကိုင္ၾကဘဲ “အမွန္တရား”ဟူေသာ ကတ္ကိုသာ ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဤလမ္းေလွ်ာက္ပြဲကို မစမီတစ္ရက္အၾကာက တူရကီတြင္ အႀကီးဆံုး သတင္းစာကို ထုတ္ေဝေသာ “Hurriyet” သတင္းစာမွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္လုပ္သူ အဖမ္းခံခဲ့ရပါသည္။ တူရကီက ဆီးရီးယားတြင္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ လြတ္ေျမာက္ေရးသမားမ်ားထံသို႔ လက္နက္ျဖန္႔ေဝသည့္ ဗီဒီယိုကို ေပးအပ္လိုက္သည့္အမႈ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ေပါက္ၾကားေစေသာေၾကာင့္ဟု အမည္တပ္ထားပါသည္။

ဤသို႔ အယ္ဒီတာကို ဖမ္းလိုက္ျခင္းမွာ အာဒိုဝမ္၏ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ဖမ္းဆီးေနျခင္းမွ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္အတိုင္းျဖစ္ရန္ တိုက္ပြဲမွာ တရား႐ံုးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားထဲမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေနာက္ဆံုး လမ္းမေတြေပၚမွာ အမွန္တရား ရွာေဖြ၍ ရႏိုင္ပါသလား ေမးစရာျဖစ္လာပါသည္။ လူထုတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ အျခားနည္းလမ္းမရွိ၍ ေ႐ြးခ်ယ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုသည္ မေက်နပ္သည္ကို ထုတ္ေဖာ္ ျပသရပါမည္။

(၂)

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးျခင္းသည္ ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ကို အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုလွ်င္၊ သူတို႔သည္ သူတို႔အျမင္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ မထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ဘူးဟုဆိုလွ်င္ တစ္ခုခုေတာ့ မွားယြင္းေနၿပီသာ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ တရားမွ်တျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မရွိေတာ့ဘဲ ေထာင္ထဲမွာ ေရာက္သြားၿပီဆိုလွ်င္၊ အကယ္၍ တရား႐ံုးမ်ားသည္ အမွန္တရားဘက္က မရပ္တည္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထုအဖို႔ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ထြက္၍ ဆႏၵျပရေတာ့မည္သာ ျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၆ ေန႔က “Fethullah Gulen” ေခၚ တူရကီရွိ အာဏာရွိ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အေပါင္းပါတို႔က မေအာင္ျမင္ေသာ အာဏာသိမ္းပြဲတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုပြဲတြင္ လူ ၂၄၉ ဦးကို ေသေစခဲ့ၿပီး တူရကီ၏ ပါလီမန္ အေဆာက္အအံု တစ္ပိုင္းတစ္စကို ဗံုးျဖင့္ၿဖိဳခြဲပ်က္စီးေစခဲ့ပါသည္။ ဤပြဲတြင္ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားသာမကဘဲ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက မစၥတာ အာဒိုဝမ္၏ Justice and Development ပါတီ (A.K.P) ႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ျပည္သူမ်ား လမ္းေပၚသို႔ထြက္၍ ဆႏၵျပျခင္းမွာ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီဝါဒကို အၾကမ္းဖက္၍ အာဏာသိမ္းျခင္း အလုပ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ အာဏာသိမ္းမႈကို ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားကို အျပစ္ေပးရပါမည္။ ေနာင္တြင္ ဤအမႈမ်ိဳးကို ထပ္မံ မက်ဴးလြန္မိေစရန္ ထိုက္တန္ေသာ အျပစ္ေပးရမည္ကို သိပါသည္။ တူရကီ အစိုးရက ဤသို႔ပင္ လိုက္နာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေသာ္လည္း အာဏာသိမ္းပြဲအၿပီး ၅ ရက္အၾကာ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အေရးေပၚ အေျခအေနကို ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ တကယ္ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ မစၥတာ အာဒိုဝမ္၏ အာဏာသိမ္းပြဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေနာက္ လာမည့္ရက္မ်ားတြင္ တူရကီျပည္သူ ၅၀,ဝ၀ဝ ေက်ာ္မွာ အဖမ္းခံၾကရၿပီး ၁၅၀,ဝ၀ဝ ေက်ာ္မွာ အလုပ္မွ ျဖဳတ္ခံရပါသည္။ အျဖဳတ္ခံရသည္မွာ ဘာမွ ေစာဒက တက္၍မရ၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ပညာတတ္မ်ား၊ လူအားလံုး ခံၾကရပါသည္။ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားမွာ နံနက္မလင္းတလင္းအခ်ိန္တြင္ အိမ္မ်ားမွ အေခၚေဆာင္ခံခဲ့ၾကရပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ေထာင္ထဲတြင္ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ တရား႐ံုးတက္ရမည္ မသိဘဲ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည္ အာဏာသိမ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိ မရွိကိုလည္း မသိခဲ့ရပါ။
တိုင္းျပည္၏လႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးမွာလည္း အဖမ္းခံရၿပီး သူတို႔၏ တြိဒ္ (Tweet) မ်ား သူတို႔မိန္႔ခြန္းမ်ားျဖင့္  စြဲခ်က္တင္ျခင္း ခံၾကရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုလံုး အဖမ္းအဆီးသတင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး ျပည္သူအမ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကရပါေတာ့သည္။

အာဏာသိမ္းပြဲအၿပီး ကိုးလအၾကာ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္တြင္ အာဒိုဝမ္က ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မည့္ ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤဆႏၵခံယူပြဲက အာဒိုဝမ္အတြက္ တိုင္းျပည္ကို စိတ္တိုင္းက် အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ပယ္ဖ်က္ပစ္မည္၊ တရားသူႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္မည္၊ ဝန္ႀကီးမ်ားကို စိတ္တိုင္းက် ခန္႔အပ္ေစမည္၊ ဥပေဒမ်ားကို ျပဳျပင္ခ်င္သလိုျပဳၿပီး ေရးခ်င္သလို ေရးႏိုင္မည္၊ တိုင္းျပည္၏လႊတ္ေတာ္ကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ႏိုင္ေစမည္ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။

မစၥတာအာဒိုဝမ္သည္ လြတ္လပ္ေသာမဲကို မရရွိခဲ့ပါ။ ဆႏၵခံယူပြဲကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို စတင္ၿပီး တိုက္ခိုက္ပါသည္။ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တိုင္းျပည္၏ မီဒီယာ႐ံုးကို ပိတ္ပစ္ျခင္းျဖင့္ ဆင္ဆာစနစ္ကို မိမိစိတ္တိုင္းက် ျပဳျပင္ခဲ့သည္။ အတိုက္အခံ အမ်ားအျပားကို ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ျခင္းျဖင့္ သူ၏ဆႏၵခံယူပြဲကို မေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ျပန္သည္။ A.K.P ၏ ေမတၲာရပ္ခံခ်က္ျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ မဲေပးနည္းစနစ္ကို ျပဳျပင္ခဲ့ျပန္သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ တူရကီ တစ္ျပည္လံုး၏ မဲတစ္ဝက္ကိုသာ ရသည္။

ဆႏၵခံယူပြဲက အျပတ္အသတ္ အႏိုင္မရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အာဒိုဝမ္သည္ မိမိဆႏၵအတိုင္း လုပ္ခ်င္ရာကို ဆက္တိုက္ လုပ္ေတာ့သည္။ အာဒိုဝမ္သည္ တူရကီကို လူတစ္ဦးတည္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အာဏာသိမ္းပြဲ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္မည့္ကာလသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာသည့္တိုင္ အခ်ိဳ႕မွာ အကန္႔အသတ္မရွိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ တရားမွ်တမႈသည္ လံုးဝ ကင္းမဲ့သြားၿပီျဖစ္သည္။ အစိုးရအာေဘာ္ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ တရားသူႀကီးႏွင့္ တရားစြဲဆိုသူ ေရွ႕ေနအားလံုးတို႔မွာ ခ်က္ခ်င္း ေနရာ ေပ်ာက္သြားႏိုင္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈကို လိုခ်င္သူ အားလံုးသည္ တူရကီတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္ ပါဝင္လာၾကပါသည္။ တူရကီႏွင့္ ကာ့ဒ္လူမ်ိဳးမ်ား၊ အယ္လဗစ္ႏွင့္ ဆြန္နီမ်ား လူမ်ိဳး ဘာသာ မခြဲျခားဘဲ ပါဝင္လာၾကပါသည္။ လူထုအဖို႔ လူတန္းစားမေ႐ြး ေခါင္းမ်ားကို မတ္မတ္ေထာင္ၾကရပါမည္။ စိ္တ္ဓာတ္မ်ားသည္ အေၾကာက္တရားမ်ားကို ဖယ္ရွားၾကရပါမည္။

မစၥတာအာဒိုဝမ္က ဤသို႔ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္လူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ားဟု ဆိုသည္။ အာဒိုဝမ္သည္ ပို၍ မမွားႏိုင္ေတာ့ပါ။ ဤလူအုပ္မ်ားထဲတြင္ လင္ေယာက္်ား အဖမ္းခံေနရေသာ မိန္းမမ်ား၊ သားမ်ားက အာဏာသိမ္းသူမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ လုပ္မိသူဟု စြပ္စြဲခံရသူ ဖခင္မ်ား ပါသည္။ ထို႔အတူ လယ္ယာမွ ထြက္ကုန္ သီးႏွံမ်ားအတြက္ တန္ရာတန္ဖိုးကို ရယူလိုၾကသူမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားအဖို႔လည္း (Equal Rights) ရသင့္ရထိုက္ေသာ အရာကို ရလိုၾကသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ၎တို႔ ဆႏၵျပရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ကားဟြန္း တီး၍ ေထာက္ခံၾကသည္။ ၎တို႔က တစ္ခဲနက္ ေအာ္ေနၾကေသာ အရာမွာ Justice ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

လူအုပ္ႀကီးသည္ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အစၥတန္ဘူၿမိဳ႕သို႔ အေရာက္ ခ်ီတက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူထုက လိုလားၾကသည္မွာ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာထားျခင္းကို ႐ုပ္သိမ္းေပးမည္။ ဒီမိုကေရစီကို အျပည့္အဝ ျပန္ေပးေစခ်င္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးကို အလ်င္အျမန္ ျဖစ္ေပၚေစလိုသည္။ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ တရားစြဲဆိုေစလိုသည္။ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရသူ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ တံု႔ျပန္မႈကို ျပဳေစလိုသည္။ ဘယ္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ သူတို႔အျမင္ သူတို႔ အယူအဆမ်ားအတြက္ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ျခင္းကို မခံရေစလို၊ အက်ဥ္းခံေနရေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားကို ျခြင္းခ်က္မရွိျပန္၍ လႊတ္ေစလိုသည္။

(၃)

ခရီးရွည္ေလွ်ာက္သူတိုင္း ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကေသာ ခရီးလမ္းႏွင့္အညီ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစခ်င္ၾကသည္။ သူတို႔ယံုၾကည္ၾကသည္မွာ တူရကီသည္ သူတို႔ျပည္သူတို႔ႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ဒီမိုကေရစီသည္ သူတို႔ထံျပန္လာၿပီး အမွန္တရားသည္လည္း သူ႔ေနရာမွန္ကို ျပန္ေရာက္ေစခ်င္ၿပီ။ အာဒိုဝမ္သို႔ သိေစခ်င္သည္မွာ တိုင္းျပည္၏ အသည္းႏွလံုးသည္ ေက်ပ်က္ခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္သည္ မတန္မရာဘဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ရာ အိပ္မက္ဆိုးသည္ ျမန္ျမန္ အဆံုး သတ္ေစခ်င္ၿပီျဖစ္သည္။

ကိုသန္းလြင္

Ref ; A Long March For Justice  in Turkey, Kemal Killcdaroglu New York Time July 8-9,2017.

  • VIA