News

“နတလက လုပ္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ CRR ကလုပ္တာ မတူပါဘူး။ နတလက ရန္ကုန္က က်ဴးေက်ာ္ေတြ၊ အိမ္ေျခရာမဲ့ေတြေခၚၿပီး ေနရာခ်ေပးတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တကယ္ အလုပ္လုပ္ၿပီး လာေနမယ့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြကို ဦးစားေပး ဖိတ္ေခၚၿပီး အကူအညီေပးတာ”
ယခုကဲ့သို႔ အျဖစ္မ်ားလာေနသည့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈျပစ္မႈမ်ားအေပၚ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္အေနႏွင့္ တရားစီရင္ၾကရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အေျခခံမူမ်ားအခန္းပါ ပုဒ္မ (၁၉) (ခ)တြင္ပါရွိသည့္ “ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ားမွအပ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားစီရင္ေရး...”ဟူသည့္ တရားစီရင္ေရး အေျခခံမူမ်ား ျပ႒ာန္းခ်က္ပါရွိသည္ႏွင့္အညီ တတ္ႏိုင္သမွ် ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာ၊ အဂတိတရားကင္းစြာ တရားစီရင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
17-Feb-2018 tagged as
ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေနႏွင့္လည္း အေပၚယံဆန္ေသာ သာမည ကိစၥမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္မေနေစဘဲ ယေန႔မွစ၍ အႏွစ္သာရပါေသာ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကို အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အေရာင္အဝါကို ျမႇင့္တင္ထြန္းေတာက္ႏိုင္ေစေၾကာင္း
အနည္းဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲသက္တမ္း သံုးေလးခုေလာက္အထိ လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ႕ ေလ့လာသင္ယူမႈကို အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းလုပ္ႏိုင္မွသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ႕ အရည္အေသြး ျမင့္မားလာဖို႔ရွိၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ႕ အဓိက တာဝန္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းသက္ေရာက္ႏိုင္ေရး ကိစၥလည္း ပီပီျပင္ျပင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာဖို႔ ရွိပါတယ္။
ထိုစဥ္ကတည္းက ရခိုင္မွာ IDP (Internally Displacement People) ဒုကၡသည္စခန္းေတြ ေပၚလာခဲ့သည္။ အမုန္းမ်ိဳးေစ့ သေႏၶတည္ခဲ့သည္။ ထိုျပႆနာမ်ားသည္ ကမၻာ့ဇာတ္ခံုေပၚမွာ ထင္ရွားေသာ သက္ေသမ်ားအျဖစ္ ယေန႔တိုင္ ထင္က်န္သည္။ ကုလသမဂၢလို လူ႔အခြင့္အေရးစံျပဳ အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ လက္ညႇိဳးထိုးျပစရာ ျဖစ္သြားသည္။ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွသည္။
15-Feb-2018 tagged as
ဘာသာေရးတြင္လည္း အေပၚယံ အကာဆန္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနပါက စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အႏွစ္ကို မရႏိုင္သကဲ့သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း လက္ခုပ္သံရႏိုင္ေသာ ေပၚျပဴလာဆန္ဆန္ အေပၚယံအကာ မ်ားျဖင့္သာ အလုပ္႐ႈပ္ေနပါလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ပန္းတိုင္သို႔ အလွမ္း ကြာေဝးေနဦးမည္
ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း မေရွာင္မလႊဲသာ ပိုမိုျပင္းထန္လာပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ျပင္းထန္လာစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္ထက္ ပိုမို၍ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လာမည္။ အေၾကာင္းမွာ ထရမ့္အစိုးရအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ေရာ ျပည္ပတြင္ပါ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ား ေတြ႔လာရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဤေဒသသည္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဇာတိနယ္ေျမလည္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ဆရာေတာ္ႀကီးက အလံုးစံု သိနားလည္သည္။ ဤေဒသကို ဘဂၤါလီေတြ တျဖည္းျဖည္း လႊမ္းမိုးလာသည့္ကိစၥ၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေဒသကို စြန္႔ခြာသြားေနသည့္ကိစၥ၊ ေဒသ မဖြံ႔မၿဖိဳး ေခတ္ေနာက္က် က်န္ေနသည့္ကိစၥ၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြဘဝ မလံုမၿခံဳ ျဖစ္လာသည့္ကိစၥ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ကိစၥအားလံုးကို ဆရာေတာ္ႀကီး သိသည္။
လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား အားလံုးအေနႏွင့္ မိမိေနထိုင္ရာ ေဒသ၊ တိုင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ အတိဒုကၡ ေရာက္ေနၾကရွာေသာ သနားစရာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ မိမိတို႔ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအၾကား ခ်ိန္ညႇိကာ မေဝးေတာ့သည့္ ကာလတစ္ခုတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား အားလံုးႏွင့္ အစိုးရ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္ေစေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း မည္သည့္ေနရာ ေဒသတြင္မဆို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ိဳးငွက္တို႔ လြတ္လပ္စြာ ေတးသီပ်ံသန္းႏိုင္ေစေၾကာင္း
13-Feb-2018 tagged as
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းဒင္ရြာျဖစ္စဥ္ကို Reuters က သတင္းေဖာ္ျပမႈအေပၚ တံု႔ျပန္ပံုေတြ မတူညီၾကတာဟာ ျဖစ္ရပ္ မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္းထက္ ျဖစ္စဥ္အေပၚ ၾကည့္တဲ့ ႐ႈေထာင့္၊ သံုးသပ္တဲ့အျမင္၊ ေကာက္ခ်က္ဆြဲတဲ့ အိုင္ဒီယာ မတူျခားနားၾကလို႔ပါ။
13-Feb-2018 tagged as
စာေရးသူ၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအျမင္ျဖင့္ေျပာရေသာ္ ဒီအစဥ္အလာေလးကို လိုက္နာက်င့္သံုးၾကသည္မွာ မေကာင္းႏိုင္စရာ ဘာမွမရွိ။ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ခ်စ္တတ္ေအာင္၊ တန္ဖိုးထားတတ္ေအာင္ သင္ေပးေနျခင္းသည္ မေကာင္းဘယ္မွာ ရွိအံ့မည္နည္း။ ေကာင္းသည့္အေလ့အထေလးဟုပင္ ဆိုခ်င္သည္။ ေကာင္းေအာင္ သံုးတတ္ဖို႔သာ လိုပါသည္။
13-Feb-2018 tagged as
အာဏာရပါတီ၊ အာဏာ လက္လႊတ္ပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အေနႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ၊ ႏွလံုးသားျဖင့္ နားလည္လက္ခံႏိုင္ေသာ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို သက္ေသျပခ်ိန္ တန္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
ဥပေဒနဲ႔အညီ မဟုတ္ဘဲ ဘယ္အေၾကာင္းျခင္းရာကိုမွ အမွန္လို႔ မသတ္မွတ္ရပါဘူး။ ဥပေဒဆိုတာ ဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္စြာ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြတဲ႔လုပ္ငန္း (Process of searching for justice)ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုသည္မွာကား အဆိုပါ ခြဲေဝထားေသာအာဏာမ်ားကို မိမိတို႔ေဒသအတြက္ အေကာင္းဆံုးဟု ယံုၾကည္ယူဆသည့္အတိုင္း စြက္ဖက္မႈမရွိ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေရးပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္ကို သိရွိနားလည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ားကို ႐ိုေသလိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။
12-Feb-2018 tagged as
ယေန႔ အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ေပါက္ကြဲေနျခင္းမ်ား၊ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားရွိ လက္လြန္ေျခလြန္ျဖစ္မႈမ်ား၊ အၿမဲလိုလို ဘံုရန္သူရွာ အျပစ္ဖို႔ေနျခင္းမ်ား၊ ဘံုရန္သူရွာမရပါက အခ်င္းခ်င္း အိုးမဲသုတ္ခြပ္ေနျခင္းမ်ားကို ကုစားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ဝိုင္းဝန္း အေျဖရွာၾကပါမည့္အေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုရင္းျဖစ္သည္။