News

23-Feb-2017 tagged as
အေျခခံ သေဘာထားမ်ား ေတြ႔ျမင္ရျခင္းမွာမူ မ်ားစြာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္ကိုပင္ မူတည္ကာ ေဘးပေယာဂမပါေသာ စစ္စစ္မွန္မွန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေသနတ္သံ မပါေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ၾကေစေၾကာင္း
23-Feb-2017 tagged as
... သူတို႔ကို ေဆး႐ွဴေနတုန္း ဖမ္းမိခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဖမ္းမိသည့္အခ်ိန္မွစလွ်င္ ယခုအခ်ိန္ထိ ရွစ္လေက်ာ္ ကိုးလနီးပါး ၾကာေနေသာ္လည္း အမႈက ၿပီးျပတ္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ေဆးစစ္ထားသည့္ အေျဖလည္း မရေသးေၾကာင္း …
23-Feb-2017 tagged as
ယခုေတာ့ လူႀကီးမ်ားသည္ စားပြဲဝိုင္းတြင္ အတူတကြ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးရန္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ ေပးေနသည့္တိုင္ စားပြဲဝိုင္းသို႔ ေရာက္မလာၾကေသးဘဲ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနၾကေသးသည့္အတြက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
23-Feb-2017 tagged as
ျမန္မာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတို႔သည္လည္း ထိုသို႔ပင္။ အတိတ္ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလ ႏွစ္ခုအတြင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔ေျပာဆို၊ ေရးသား၊ ျပဳမူေဆာင္ရြက္သည့္အတိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္က ကြၽႏု္ပ္တို႔အေပၚ အဆိုး၊ အေကာင္း သေဘာထားရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။
22-Feb-2017 tagged as ေဒၚနယ္ထရမ့္
ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒပါ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၂၅ ဟုေခၚသည့္ (25th Amendment) ဆိုသည္မွာ သမၼတတစ္ဦးကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတနစ္ဆင္ကို ဝါးတားဂိတ္ကိစၥျဖစ္စဥ္က ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားေစရန္ ကြန္ဂရက္က ဖိအားေပးႏိုင္ခဲ့သည္ မွာလည္း ဤျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒမ်ားအရပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
22-Feb-2017 tagged as
သို႔ျဖစ္ေလရာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဩဇာတိကၠမႀကီးေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တစ္ေယာက္ကို တာဝန္မွ ႐ုပ္သိမ္းေရး လႊတ္ေတာ္တြင္း နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္မွာ လြယ္ကူလွသည္ မဟုတ္ေခ်။
21-Feb-2017 tagged as
အာဏာရွင္တစ္ပိုင္း အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အမည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြမ်ားကို အာဏာရပါတီအက်ိဳး အသံုးျပဳျခင္းကို သေဘာမတူလင့္ကစား အတိတ္ကာလကပင္ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ မထူးဆန္းလွေသာ္လည္း ျပည္သူက ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားၿပီး ျပည္သူ႔ အစိုးရနာမည္ခံထားေသာ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္မူ ပါတီအာေဘာ္ သတင္းစာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ သတင္းစာ မကြဲျပားျခင္းမွာ မ်ားစြာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေကာင္းလွသည္
21-Feb-2017 tagged as YBS
အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျပည္သူ႔အားကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်တတ္တယ္ဆိုၿပီး ခ်ီးက်ဴးၾကပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္လည္း ျပည္သူေတြ လိုအပ္တာထက္ ပိုၿပီး မပင္ပန္းရေအာင္၊ မဆင္းရဲရေအာင္ေတာ့ အေလးေပးေစလိုပါတယ္။
...ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာကို ပင္လုံစာခ်ဳပ္ တစ္ခုတည္းအေပၚ အေသဆုပ္ကိုင္ ေျဖရွင္းလိုသူမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေျဖၾကားေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို သေဘာမတူၾက။
20-Feb-2017 tagged as
အခြန္ေကာက္ခံ စည္းၾကပ္ျခင္းသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို အစိုးရတာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူတိုင္း မျဖစ္မေန လုပ္ကိုင္ရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္ဝင္ေငြအျပင္ အျခားဝင္ေငြမ်ား ရရွိေစေရး ႀကံဆ လုပ္ကိုင္ရန္၊ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္အသိေပးရန္ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံ ရရွိထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔၊ မည္မွ် သံုးစြဲသည္ဆိုျခင္းကို အရွိအတိုင္း ထုတ္ျပန္ေပးရန္
20-Feb-2017 tagged as
စစ္ပြဲတိုင္းဟာ မတရားပါဘူး။ တရားေသာစစ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳးပဲ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရး အစရွိတဲ့ Conflict of Interest ကြဲျပားမႈေတြ မ်ားေနတာကို စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဆိုၿပီး လြယ္လြယ္ေလး ေျပာေနလို႔လည္း မရပါဘူး။
20-Feb-2017 tagged as
သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ အခ်ိန္အခါသည္ ျဖစ္ၿပီးခဲ့သမွ် အရာရာေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ မည္သူ႔ေၾကာင့္ ဘယ္ဝါ့ေၾကာင့္ဟု အျပစ္တင္ေနၾကရမည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားကပင္ တာဝန္ယူၿပီး ေျပာင္းလဲမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေနေပသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အပ္ျဖင့္ထြင္းရမည့္ အေရးကိစၥမ်ားသည္ ေဆာက္ျဖင့္ ထြင္းရႏိုင္သည္။
19-Feb-2017 tagged as
မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုတ္ထြက္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပစ္ခ်က္မ်ားသည္ ၎ထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား၊ နာမည္ပ်က္မ်ား၊ အာဏာ အလြဲသံုးမႈမ်ား ရွိေနခဲ့ေသာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေျပာပေလာက္သည့္ ျပစ္ခ်က္မ်ားမဟုတ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
19-Feb-2017 tagged as ရဲတပ္ဖြဲ႔
ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္က အိႏၵိယ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ လက္ေအာက္ခံ ဗမာ့ရဲ Burma Police အျဖစ္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ကာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူလူထု၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးဟု ဆိုႏုိင္သည္။
18-Feb-2017 tagged as
ဒီေန႔လို မီဒီယာ လက္တံေတြ သိပ္က်ယ္ျပန္႔လာတဲ့ ကာလမ်ိဳး၊ ထိမ္ခ်န္ကြယ္ဝွက္လို႔ ခက္ခဲလာတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ စကားတစ္ခြန္းက စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း လူေထာင္ေသာင္းခ်ီ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ကာယကံရွင္ေတြကို အဆိုးအေကာင္း သက္ေရာက္မႈ သိပ္ျပင္းထန္ၿပီး သိပ္ျမန္သြားတတ္တယ္။