News

20-Oct-2018
ေခတ္မီတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလးေလးနက္နက္ မသိရင္ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္က မူလတန္းမွာ သင္ခဲ့ရတဲ့ အက်င့္ေကာင္းေလး တစ္ခုေလာက္ က်င့္ႀကံလိုက္နာႏုိင္ရင္ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေခတ္မီတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္း တည္ေဆာက္သြားႏုိင္တယ္။ အဲဒါက “ေကာင္းမႈတစ္ခု ေန႔စဥ္ျပဳ”ဆိုတာပါပဲ။
20-Oct-2018
မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အံလြဲေနလွ်င္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစပါ လိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔အေျပာင္းအလဲကာလ စနစ္မ်ားခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ စိတ္ဆႏၵျဖင့္ဆံုးျဖတ္ျခင္းထက္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခ်ိန္ဆဆံုးျဖတ္သင့္ေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏုႏုအား အေမြးမသတ္မိရန္ အထူးလိုအပ္လွသည္။ ထို႔အတူ မိမိတို႔၏ ဒီမိုကေရစီ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္ရန္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းမိသည္။
20-Oct-2018
အမ္ဘီအက္စ္တြင္ သေဘာထားတင္းမာေသာ အႀကံေပးမ်ားရွိ သည္။ သူတို႔က တ႐ုတ္တို႔ကို အတုယူေစခ်င္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္က ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ ႀကီးစိုးဗိုလ္က်လ်က္ရွိသည္။ သူက ကၽြန္းမ်ားကို သိမ္းေသာအခါ တစ္ကမၻာလံုးက ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ၾကသည္။ တ႐ုတ္၏တံု႔ျပန္မႈမွာ “သြားစမ္းပါ” (Get Lost) ဟူ၍ျဖစ္သည္။ မဆိုင္သူ မ႐ႈပ္နဲ႔ဟုသေဘာထားၾကသည္။ ကမၻာႀကီးက လက္ေလွ်ာ့ေပးရသည္။
18-Oct-2018
ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအရည္အေသြး ေကာင္းျခင္း မေကာင္းျခင္းကို ဘာအရာေတြနဲ႔ ေပတံတိုင္းသလဲဆိုရင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအဝန္းအဝိုင္းအတြင္းမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။ အဂတိလိုက္စားမႈဘယ္အတိုင္းအတာ လႊမ္းမိုးေနသလဲ။ အရွင္ေမြးသူေကာင္းျပဳစနစ္၊ လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚစနစ္ ဘယ္ေလာက္အျမစ္တြယ္ေနသလဲ။ ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ တိုင္းတာၾကပါတယ္။
18-Oct-2018
ႏိုင္ငံသားကိုယ္စီမွာ ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ သူ႔အခြင့္အေရးေတြကိုလည္း အခ်င္းခ်င္း ေလးစားတန္ဖိုးထားသမႈျပဳၾကၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္စီမွာ စြဲကိုင္ထားတဲ့အာဏာနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုတာေတြ၊ ဂိုဏ္းဂဏစိတ္စြဲလမ္းျခင္းေတြကို ပယ္သတ္ၿပီး တရားမွ်တမႈကိုအေျခခံတဲ့ ေပါင္းစည္းမႈကို ေဆာင္႐ြက္ၾကေစခ်င္ပါၿပီ။
17-Oct-2018
တတ္ေယာင္ကား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာရွိတို႔၏ အဆိုအမိန္႔ႏွင့္ အဆံုးအမမ်ားကို ဟုတ္ေယာင္ေယာင္ အက်ိဳးအပဲ့ ဒႆနမ်ားျဖင့္ ေရာႁပြမ္းၿပီး အသိပညာနိမ့္က်ဆဲ လူပရိသတ္ကို အလြဲလမ္းျပေနသည့္ သာဓကမ်ားလည္း ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သလို လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ကာလတြင္လည္း ရွိေနဆဲ၊ ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။
17-Oct-2018
ပညာရွင္တစ္ေယာက္ေယာက္က တစ္စံုတစ္ခုကို ဟုတ္တိုင္းမွန္ ရာအတိုင္းမဆိုဘဲ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့လုပ္ၿပီး ကိုယ္လိုရာ ဆြဲေျပာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာေတာ့ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီပညာရွင္ကို လူဘယ္ေလာက္က ယံုၾကည္လက္ခံသလဲ၊ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ လက္ခံၾကသလဲ။ လက္ခံရင္ လက္ခံသေလာက္ သူ႔လႊမ္းမိုးမႈက သက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္ရဲ႕ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈအေပၚမွာ သံုးသပ္ေဝဖန္အႀကံျပဳမႈေတြ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ကိစၥရပ္ေတြလည္း ပါလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးဆက္ေတြကလည္း တသီတတန္းႀကီး ပါလာဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
17-Oct-2018
ေဝဖန္ေထာက္ျပထိန္းေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ အပုပ္ခ်တိုက္ခိုက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ခြဲျခားရလြယ္ကူေသာ အျပဳအမူမ်ားသာျဖစ္ေသာ္လည္း မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ဥပေဒပုဒ္မဆိုးမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈကို ဖ်က္ဆီးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္ ေနာက္ျပန္လည္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
17-Oct-2018
အဆိုပါအမႈကို စတင္စြဲဆိုၾကမည့္ ဆိုင္ရာဌာနက ဥပေဒကိုမသိနားမလည္၍ လာေရာက္ဖြင့္ၾကမည္ဆိုေစဦး ဥပေဒအႀကံေပးမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ဆင့္ေပးသည့္ တရားေရးမ႑ိဳင္မွ တရားသူႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္ အျခားအျခားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈရွိသည္၊ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ မည္သို႔မည္ပံုရွိၾကမည္ကို မည္သည့္အတြက္ ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ဆံုးျဖတ္ကာ မေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသနည္းဆိုသည့္ အေမးမ်ားလည္း ဥပေဒေရးရာ ေလ့လာသူမ်ားအၾကား ေပၚထြက္လာေနခဲ့သည္။
16-Oct-2018
မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း အသက္ႏွင့္ရင္း၍ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသူမ်ားမွာ အစစ အရာရာ မ်ားစြာ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ လွေသာ စစ္သည္ရဲေဘာ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အိုးပစ္၊ အိမ္ပစ္အသက္လု ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသူ ဒုကၡသည္ျပည္သူမ်ားက စစ္ပြဲမ်ား၏ ေျမစာပင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
16-Oct-2018
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ လိုလားခ်က္မ်ားကို လက္ခံရန္ခက္ခဲတတ္ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အဓိကျပႆနာမ်ားအေပၚ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈသည္ အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။
16-Oct-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနသည္ အာဏာရွင္စနစ္ထက္စာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိုက္သင့္သေလာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာႏိုင္ခဲ့ၿပီဟု ဆိုႏိုင္လင့္ကစား အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ႏွင့္ ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနေပသည္။
15-Oct-2018
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က တိုက်ိဳၿမိဳ႕မွာ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘး အပါအဝင္ မဲေခါင္ႏိုင္ငံမ်ားက ေခါင္းေဆာင္ေတြႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး အဆင္ေျပေျပ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လာေရာက္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေတြရဖို႔ ေဆာ္ဩေနခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ခဲ့သည္။
14-Oct-2018
ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လမ္းခုလပ္တြင္ ရွိေနဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ အပါအဝင္ အာဏာသံုးရပ္က သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထားမွာ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးစဥ္ကာလမ်ားႏွင့္ ကြာျခားမႈ မရွိလွေပ။
14-Oct-2018
နဂိုကတည္းက အာဏာ၊ ဩဇာ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာအတြက္ ရန္လိုေနတဲ့ အုပ္စုကြဲေတြေၾကာင့္ မသင့္မတင့္ျဖစ္ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ျပည္သူေတြခမ်ာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္က က်ားကလာဆြဲသြားမလဲဆိုတာ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ပူပန္ေနရသလို ျဖစ္လာတယ္။