News

16-Aug-2018 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္ႀကီးေအာက္တြင္ ျပည္သူလူထုက အားကိုးယံုၾကည္ထိုက္သည့္ အာဏာရ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး တစ္ခုအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံသေဘာသဘာဝႏွင့္ မ်ားစြာ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ႀကံစည္၊ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္မႈမ်ား မထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါက ဒီမိုကေရစီကို အမွန္တကယ္ လိုလားျမတ္ႏိုး၍ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ မ်က္ႏွာကို အိုးမဲသုတ္လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း
ယခုအခါတြင္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား၌ စည္ပင္သာယာမွ ေရေပးေဝမႈစနစ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထို႔ထက္ပိုမိုေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို ကူညီကယ္တင္ေရးအတြက္ ေရရွည္အစီအမံမ်ားခ်မွတ္၍ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
16-Aug-2018 tagged as ေဒၚလာေစ်း
အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္သူျဖစ္လို႔ စီးပြားေရးမူဝါဒခ်မွတ္ရာမွာ ေျပာင္းလြယ္ ျပဳလြယ္ (Flexibility) ရွိဖို႔ လိုေနတယ္လို႔လည္း အသံေတြ ၾကားၾကရတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခုလို ေဒၚလာေဈး ႐ုတ္တရက္ ခုန္တက္တာမ်ိဳးက ထိတ္လန္႔စရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါဟာ စီးပြားေရးကိစၥပါ။ စီးပြားေရးဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ေနတယ္ဆိုတာကေတာ့ ေျပာဖို႔ေတာင္ လိုမယ္မထင္ပါဘူး။
16-Aug-2018 tagged as ေဒၚလာေစ်း Interview
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မျဖစ္ေပၚဖူးေသးသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏႈန္းထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၅၀၀ က်ပ္ေက်ာ္သို႔ ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ထိုေဈးႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည့္ သံုးသပ္ခ်က္အျမင္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
15-Aug-2018 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေရွာင္တာနဲလ္ကဲ့သို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ိဳး၏ အႀကံဉာဏ္ကိုရယူကာ ႏိုင္ငံ၏ေငြေၾကးက႑အတြက္ အထူးအေရးႀကီးလွေသာ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ေဈးကြက္အတြင္း အရွင္ေမွ်ာလိုက္ျခင္းသည္ ေငြေၾကးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္ျမႇင့္လိုက္ျခင္းဟု ယူဆစရာရွိေပသည္။
တကယ္ဆို လိုင္းေပၚမွာတင္တဲ့အခါပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အျပင္မွာ ေျပာတဲ့ ဆိုတဲ့အခါပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္တန္ဖိုးထားတဲ့ စံႏႈန္းေတြအတိုင္းသာ ေျပာဆို ေရးသား၊ သံုးႏႈန္းသင့္ပါတယ္။ တစ္ဖက္လူကို ေလွာင္တဲ့ေျပာင္တဲ့ကိစၥေတြ၊ ထိခိုက္နစ္နာသြားေလာက္ေအာင္ ေဝဖန္ပုတ္ခတ္မႈေတြ၊ တစ္ဖက္လူရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အလြန္အမင္း ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ် ရယ္ပြဲဖြဲ႔မႈေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။
15-Aug-2018 tagged as ရာသီဥတု
၂၀၁၇ သည္ အယ္နီညိဳ မရွိပါဘဲလ်က္ ၂၀၁၆ နီးပါး ပူခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ဝက္သည္လည္း အယ္နီညိဳမရွိပါဘဲလ်က္ အပူဆံုးျဖစ္ေနပါသည္။ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထြန္းကားလာၿပီးမွ အပူဆံုးႏွစ္မ်ားကို ႀကံဳရသည္မွာ လူတို႔၏ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ရပ္တန္႔သြားေရးမွာ လူတို႔လုပ္ႏိုင္စြမ္းေသာအရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
14-Aug-2018 tagged as
မည္သည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္မဆို ႀကံစည္၊ ေတြးေတာ၊ ထင္ျမင္၊ ယူဆ၊ စိတ္ကူးျခင္းတည္းဟူေသာ သေဘာတရားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟူေသာ လက္ေတြ႔ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္မွသာ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈရွိေၾကာင္း အေျခခံအားျဖင့္ သိရွိထားၾကသည္။
ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ သမၼတႀကီးရဲ႕ ပညာေတာ္သင္ဆုဆိုၿပီး လုပ္လိုက္ပါေသးတယ္။ ဘယ္ႏွေယာက္ေလာက္ လႊတ္လိုက္လဲဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာေတာ့ မသိလိုက္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုအစိုးရေခတ္မွာေတာ့ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ပညာေတာ္သင္လႊတ္ဖို႔ကိစၥ ေဆြးေႏြးတာလည္း မၾကားမိသလို ေျပာသံဆိုသံလည္း မၾကားမိေသးပါဘူး။ ဒီတိုင္းသာဆိုရင္ေတာ့ ပညာတတ္မရွိလို႔ တိုင္းျပည္ နိမ့္၊ တိုင္းျပည္ နိမ့္လို႔ ပညာတတ္မရွိ၊ အဲလိုနဲ႔ လံုးလည္ခ်ာလည္ ႐ိုက္ေနဦးမွာပါ။ အစိုးရအေနနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္မရွိလို႔ ပညာေတာ္သင္ မလႊတ္ႏိုင္ေသးသည့္တိုင္ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီ အိမ္ေတြ၊ ကားေတြ အရစ္က်ဝယ္ခြင့္ရသလို ထူးခၽြန္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားမွာ ပညာသြားသင္ဖို႔ ေငြမရွိတဲ့လူငယ္ေတြကို အတိုးနည္းနည္း ေငြေခ်းၿပီး ပညာေတာ္သင္ လႊတ္ေပးသင့္ပါတယ္။
အိႏၵိအစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြကေတာ့ အာသံျပည္နယ္ထဲမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကေန ခိုးဝင္ေနထိုင္ၾကသူ သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရကေတာ့ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျငင္းပါတယ္။ ဒီေတာ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံဟာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဘဂၤါလီျပႆနာကို စတင္ရင္ဆိုင္လာရပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အိႏၵိယဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မဟာမိတ္ျဖစ္လာၿပီလို႔ ဆိုရတာပါ။
13-Aug-2018 tagged as
ေသနတ္ကဲ့သို႔ တင္းက်ပ္စြာ ကန္႔သတ္ထားေသာ လူသတ္လက္နက္မ်ိဳးျဖင့္ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ လူစည္ကားရာေနရာမ်ိဳးတြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ နားရြက္ကို တံေတြးဆြတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုလည္း စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
13-Aug-2018 tagged as
ဌာနဆိုင္ရာတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မေႏွာင့္ေႏွးဘဲ ျပည္သူေတြ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ထိုဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ အဓိကက်သည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အႀကီးအမွဴးဆိုသူတို႔တြင္သာ အဓိက တာဝန္အရွိဆံုးျဖစ္သည္။
ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ဘဏ္မ်ားအေပၚတြင္ ျပည္သူတို႔က ပိုမိုယံုၾကည္မႈရရွိေရးႏွင့္ ရွိရင္းစြဲယံုၾကည္မႈ မက်ဆင္းေစေရးအတြက္ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အတြင္းစည္း၊ Customer မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျပင္စည္းႏွင့္ ေလလိႈင္းထဲမွ ေဖာက္ထြင္းဝင္ေရာက္လာမည့္ နည္းပညာစည္းတို႔ကို ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ရပါသည္ ... ။
12-Aug-2018 tagged as
ေခါင္းညိတ္ေထာက္ခံမႈမ်ားအေပၚ သာယာယစ္မူးလာသည္ႏွင့္အမွ် မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၏ မည္သို႔ေသာ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ အႀကံေပးခ်က္ကိုမဆို နားခါးလာတတ္ၿပီး ထိုမိတ္ေဆြေကာင္းတို႔ကိုပင္ ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထားလာတတ္သည္။
11-Aug-2018 tagged as
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ရဲ႕အလုပ္က ဘယ္သူ႔အတြက္လဲ။ ဘတ္ဂ်က္ကို အဓိက ထားၿပီး အလုပ္လုပ္တာလား၊ အလုပ္ကိုမူတည္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ဆြဲတာလား၊ ဘတ္ဂ်က္မေလာက္ရင္ ေလာက္တဲ့အခ်ိန္မွ လုပ္လို႔မရဘူးလား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္နဲ႔ စည္ပင္အရာထမ္း၊ ဝန္ထမ္းေတြဆိုတာ ဘယ္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ထူေထာင္၊ ခန္႔ထား၊ တာဝန္ေပးထားတာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးၾကည့္၊ ေျဖၾကည့္လိုက္ရင္ သိပ္ရွင္းသြားမယ္။