News

POST TYPE

NEWS

တ႐ုတ္ပို႔မည့္ ဆန္အရည္အေသြးအတြက္ ဆန္စက္မ်ားကို စစ္ေဆးမည္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၅

တ႐ုတ္ပို႔မည့္ ဆန္အရည္အေသြးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ အပင္ပိုးမႊားကာကြယ္ေရးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဇူလိုင္လအတြင္း ဆန္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းကာ ဆန္စက္မ်ားကို စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

ယင္းသို႔ စစ္ေဆးျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း တရားဝင္ တင္ပို႔ရမည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းကို အရည္အေသြး ျပည့္မီစြာ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ယင္းႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တင္ပို႔ လိုသည့္ဆန္စက္မ်ားႏွင့္ အျခားဆန္စက္အခ်ိဳ႕ကို စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

“Exporter ေတြကေတာ့ ႀကိဳက္တဲ့သူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေရာင္းလို႔ရတယ္။ ဆန္စက္ကေတာ့ သူတို႔ လာစစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဆန္စက္မွ ျဖစ္ရမယ္ဆိုေတာ့ ၁၁ စက္က တအား နည္းေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တင္ပို႔ဖို႔ စိတ္ဝင္စားတဲ့ ဆန္စက္ေတြကို သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ျပည့္မီျခင္း ရွိ မရွိ စစ္ေဆးဖို႔ ရွိတယ္။ တ႐ုတ္အစိုးရဘက္က စစ္တဲ့အဖြဲ႔မလာခင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အရင္စစ္မွာေပါ့”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

တ႐ုတ္ဗဟိုအစိုးရ၏ ဆန္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ပိုးမႊား၊ ဓာတ္ေျမဩဇာ၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္း၊ ညစ္ညမ္းမႈ၊ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ကုန္ေခ်ာစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ မရွိ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုဖြဲ႔စည္းမည့္ ျမန္မာ့ဆန္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔သည္လည္း ယင္းအခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါတ႐ုတ္အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္း တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းက လာေရာက္၍ ျပည္တြင္းမွ ဆန္စက္မ်ားကို လာေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၎တို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဆန္စက္ ၁၁ ခုမွသာ ဆန္တင္ပို႔ ခြင့္ျပဳခဲ့ကာ ယင္းဆန္ တန္တစ္သိန္းကို ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေအာင္ တင္ပို႔ခဲ့ရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အမွန္တကယ္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ တန္ ၁၀ဝ ႏွင့္အထက္ ဆန္စက္ ၃၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

J-11