News

POST TYPE

NEWS

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ား ေဈးၿငိမ္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁၉

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ ႏွစ္သစ္ကူး ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားအၿပီး ေဈးကြက္ ျပန္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ေဈးၿငိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းထံမွ သိရသည္။

ေဈးကြက္ျပန္ဖြင့္သည့္ ဒုတိယေန႔ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ FMI ရွယ္ယာေဈးသည္ က်ပ္ ၁၇၀ဝ၀၊ ျမန္မာသီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (MTSH) ၏ ရွယ္ယာေဈးမွာ က်ပ္ ၄၂၀ဝ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (MCB) က က်ပ္ ၈၇၀ဝ ႏွင့္ ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ (FPB) က က်ပ္ ၃၀ဝ၀ဝ ျဖင့္ အဖြင့္ေဈးႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ေဈးၿငိမ္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းကုမၸဏီမ်ား၏ လက္ရွိရွယ္ယာ ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ႏွစ္သစ္ကူးေဈးကြက္ မပိတ္မီက ေဈးႏႈန္းမ်ား အတိုင္းသာျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ ပမာဏမ်ားမွာလည္း က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဦးမင္းမင္းက ေျပာၾကားသည္။

“အခုက ျပန္ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္းဆိုေတာ့ သိပ္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ မလုပ္ၾကေသးတာ။ သီလဝါကေတာ့ အေရာင္းအဝယ္ ပံုမွန္ပဲ။ က်န္တာေတြကေတာ့ က်ေနတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ FMI က က်ပ္ ၁၇၀ဝ၀ ျဖင့္ ရွယ္ယာေပါင္း ၂၈၀ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး MTSH က က်ပ္ ၄၂၀ဝ ျဖင့္ ရွယ္ယာေပါင္း ၄၃၀၆၊ MCB  က ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္မရွိဘဲ FPB က က်ပ္ ၃၀ဝ၀ဝ ျဖင့္ ရွယ္ယာေပါင္း ၅၀ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

လတ္တေလာတြင္ ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္မ်ား ပိုမိုျမန္ဆန္လာေရးအတြက္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အႀကိမ္ေရကို ေနာက္ထပ္ႏွစ္ႀကိမ္ ထပ္တိုးရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းထံမွ သိရသည္။

J-01