News

POST TYPE

NEWS

တရား႐ုံးခ်ဳပ္ စီရင္ခ်က္ေၾကာင့္ ဘရိတ္ဇစ္ ေႏွာင့္ေႏွးဖြယ္မရွိဟုဆို
26-Jan-2017 tagged as ၿဗိတိန္

လန္ဒန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅

ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ခြဲထြက္မႈ  (ဘရိတ္ဇစ္) ကို မတ္လကုန္တြင္ စတင္ရန္  စီစဥ္ထားမႈမွာ ပါလီမန္၏ အတည္ျပဳခ်က္  ဦးစြာရယူရမည္ဆိုေသာ တရား႐ုံးခ်ဳပ္၏  စီရင္ခ်က္ေၾကာင့္ ခြဲေရးအစီအစဥ္မ်ား ေႏွးေကြး၊ ေႏွာင့္ေႏွးသြားဖြယ္ မရွိေၾကာင္း Reuters သတင္းဌာနက သုံးသပ္ေဖာ္ျပသည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တရား၀င္ စတင္ႏိုင္ေရး လစၥဘြန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပုဒ္မ ၅၀ ကို က်င့္သုံးရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ သေဘာထားကို ဦးစြာ ရယူရမည္ဆိုေသာ အထက္႐ုံး (ဟိုက္ကုတ္) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အစိုးရက အယူခံ၀င္ခဲ့ရာ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ကလည္း အထက္႐ုံးႏွင့္ တစ္သေဘာတည္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ တင္ရေသာေၾကာင့္ အဆင့္ပိုမ်ားသြားေသာ္လည္း သတ္မွတ္ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး ဥေရာပသမဂၢမွ မခြဲထြက္လိုသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအခ်ဳိ႕ လိုလားသလို ခြဲေရးကို ဟန္႔တားႏိုင္ရန္မွာမူ အတိုက္အခံမ်ားအၾကား သေဘာကြဲလြဲေနျခင္းေၾကာင့္  ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရွိေပ။

“ပုဒ္မ ၅၀ ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဟန္႔တားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လာမယ့္အပတ္ထဲမွာ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္အခ်ိန္မွာပဲ မဲေပးေပး ေလဘာပါတီက အမတ္အားလုံး ဒီအတိုင္းေပးဖို႔ ေျပာထားၿပီးပါၿပီ”ဟု အဓိက အတိုက္အခံ ေလဘာပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဂ်ရီးမီး ေကာ္ဘင္က ေျပာၾကားသည္။

ေလဘာပါတီ၀င္ အားလုံး ေကာ္ဘင္ႏွင့္ သေဘာတူညီဖြယ္ မရွိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္လုံးေပါင္းတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဇာေမအတြက္ လိုအပ္ေသာ မဲအေရအတြက္ ရရွိဖြယ္ ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရသည့္ တစ္ဆင့္ခံသြားေသာေၾကာင့္ အလုံးစုံခြဲေရးကို ဆန္႔က်င္ေသာ ေလဘာပါတီႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားမွ အမတ္မ်ား အေနႏွင့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ တစ္စုံတစ္ရာ ရရွိလာဖြယ္ ရွိေနသည္။ 

ၿဗိတိန္အေနႏွင့္ သမဂၢတြင္း လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မႈႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ခြဲတမ္းျဖင့္ ရယူရမႈတို႔ကို မလိုလားေသာ္လည္း ဥေရာပ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ဘုံေစ်းကြက္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ သမဂၢတို႔တြင္မူ ဆက္လက္ ပါ၀င္လိုသူမ်ား ရွိေနသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ သမဂၢမွ အလုံးစုံ ခြဲထြက္ျခင္းထက္ စီးပြားေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ဆက္ရွိေနေရးကို လိုလားေနၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း အေကာင္းခ်ည္း ေ႐ြးယူ၍ မရဟု ဥေရာပေခါင္းေဆာင္မ်ားက  ၿဗိတိန္ကို သတိေပးထားရာ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ဳိးကို ေမအစိုးရက လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵမရွိ ျဖစ္ေနသည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (အရပ္သား လႊတ္ေတာ္) တြင္ ေဆြးေႏြးမဲခြဲသည့္ အဆင့္ကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္ အစိုးရက ဥပေဒၾကမ္းကို တိုတိုက်ဥ္းက်ဥ္း ေရးဆြဲထားသည္ဟု ဆိုသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြင္း အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ အမတ္ အမ်ားစုက တြဲေရးကို လိုလားခဲ့ေသာ္လည္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ခြဲေရး ႏိုင္သြားခဲ့ရာ အမတ္အမ်ားစုက လူထု သေဘာထားကို ဆန္႔က်င္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။ 

ပုဒ္မ ၅၀ ကို ဧၿပီလမတိုင္မီ အသုံးျပဳမည့္ ထရီဇာေမ၏ ခြဲေရး အခ်ိန္ဇယားကိုလည္း ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္း မဲခြဲ ေထာက္ခံထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရလာခ်ိန္တြင္လည္း မတ္လမကုန္မီ အတည္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ေမ၏ အာဏာရ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ပါတီႏွင့္ အတိုက္အခံ ေလဘာပါတီမွ အမတ္မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေလဘာပါတီ အေနႏွင့္ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ ဘုံေစ်း ကြက္တြင္ ဆက္ရွိေနခြင့္ရရန္ တိုက္ပြဲ၀င္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေကာ္ဘင္က ေျပာၾကားထားသည္။

ေလဘာပါတီအေနႏွင့္ စေကာ့တလန္ အမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒီမ်ားႏွင့္ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ပါတီငယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အလုံးစုံ ခြဲထြက္မႈမ်ဳိး မျဖစ္လာေစရန္ ႀကဳိးပမ္းသြားဖြယ္ ရွိေနသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေမအတြက္ ပို၍စိုးရိမ္စရာရွိသည္မွာ အထက္လႊတ္ေတာ္(သူေကာင္းမ်ဳိးလႊတ္ေတာ္) ၏သေဘာထား ျဖစ္သည္။ သူေကာင္းမ်ဳိး အမတ္မ်ားမွ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ သေဘာထားကိုလည္း ငဲ့ကြက္စရာ မလိုသလို တြဲေရးကို လိုလားသူ အမ်ားအျပားရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍သာ သူေကာင္းမ်ဳိး အမတ္မ်ားက ပုဒ္မ ၅၀ က်င့္သုံးခြင့္ကို ကန္႔ကြက္ခဲ့လွ်င္ ခြဲေရးအခ်ိန္ဇယားမွာ ေႏွာင့္ေႏွးသြားႏိုင္သည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲတြင္ေရာ၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ပါ ခြဲေရးကို လက္ခံၿပီးသည့္ အေျခအေနတြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံ မဟုတ္သည့္ သူေကာင္းမ်ဳိး အမတ္မ်ားက ဟန္႔တားရဲမည္ မဟုတ္ေတာ့ဟု အစိုးရက ယုံၾကည္ထားေၾကာင္း Reuters သတင္းဌာနက သုံးသပ္ေဖာ္ျပသည္။         

F-03