News

POST TYPE

NEWS

ႏွစ္သစ္မနက္ျဖန္မ်ားတြင္ ေပးရမည့္ အေျဖမ်ား
ထုံးစံအတိုင္း ျပကၡဒိန္တစ္ရြက္ လဲျပန္ေတာ့မည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ၂၀၁၆ တြင္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ေမာ္ကြန္းထိုးေလာက္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ  ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားလာခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပါတီအာဏာရလာျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးနီးပါး၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္လည္း အျမင့္ဆုံး ေရာက္လာသည္။ 

အစိုးရသစ္ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ ကိုးလအၾကာ ခရစ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲ ေရာက္လာသည္။ 

ျပႆနာေဟာင္းမ်ားကို ရွင္းရင္းပင္ ၂၀၁၇ သို႔ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေသာ ျပႆနာမ်ားအနက္ ၂၀၁၇ တြင္ ထိပ္တန္းအေျဖေပးရမည့္ ျပႆနာႀကီး ငါးရပ္ကို ထုတ္ႏုတ္ၾကည့္သည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျဖ 

အစိုးရက ႏွစ္သစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တံခါးဖြင့္၍ ႀကိဳရန္ ျပင္ေနသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (NRPC) ကို ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။ NRPC ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ခန္႔ကစ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုဗဟို႐ုံးကို ႏွစ္သစ္၏ အစတြင္ မဂၤလာယူ၍ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

မနက္ျဖန္ ေရာက္လာေတာ့မည့္ ႏွစ္သစ္၌ အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္မွ် အားခဲထားေၾကာင္း NRPC ဖြင့္ပြဲျဖင့္ ပုံေဖာ္ႏိုင္ေပမည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း စိန္ေခၚသံမ်ားက အသင့္။ ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပရမည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ျပန္လည္က်င္းပရမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ဒုတိယအႀကိမ္။

ပို၍ အေရးႀကီးသည္က ကခ်င္ေျမႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္မွ စစ္သံမ်ား ျဖစ္သည္။

မူဆယ္ႏွင့္ မုံးကိုးကို အလစ္အငိုက္ ဝင္တိုက္ခဲ့ေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစုကို တပ္မေတာ္က အတိုင္းအတာတစ္ရပ္ထိ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း ထိုေလးဖြဲ႔က  အင္အားခ်ည့္နဲ႔ ယုတ္ေလ်ာ့သြားသည္ မဟုတ္ပါ။ စစ္ေရးမသာသျဖင့္ ေျခတစ္လွမ္း ျပန္ဆုတ္သည့္ သေဘာသာ ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ေနရာကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ တိုက္ခိုက္လာမည္ကို မည္သူမွ် တပ္အပ္မေျပာႏိုင္ေသး။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားတြင္ အေရးပါသည့္ ေနရာ၌ ရွိေနေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (KIA) ႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔၏ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ အေျခအေနက တိုက္ပြဲမ်ားကို အေျဖေပးမည္ ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ၌ KIA ၏ အဓိက စခန္းႀကီးအခ်ဳိ႕ကို တပ္မေတာ္က ၾကည္း/ေလ ပူးတြဲထိုးစစ္ဆင္ကာ သိမ္းယူထားသည္။

အက်ဳိးဆက္က အစိုးရႏွင့္ KIA တို႔ စားပြဲဝိုင္းတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရန္ အလွမ္းေဝးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္မထိုးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အမ်ားစု ပါဝင္ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ေပါင္းစုတစ္ခု ျဖစ္သည့္ UNFC ကိုလည္း KIA က ဦးေဆာင္ေနသည္ ျဖစ္ရာ အစိုးရႏွင့္ KIA ၏ ဆက္ဆံေရးက ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အနာဂတ္အတြက္  အေျဖတစ္ဝက္ဟုပင္ ဆိုရမလို။ 

ဇန္နဝါရီႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတို႔တြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံက ေစာင့္ေနသည္။

ယင္းအျပင္ မတ္လအတြင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ၏ ေခါင္းေဆာင္ေ႐ြးပြဲလည္း ရွိေနျပန္သည္။

ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ပိုမိုတိက် ရွင္းလင္းသည့္ အေျဖမထုတ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ လက္ရွိ KNU ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစု ရာထူးတာဝန္က ဖယ္ေပးရမည့္ကိန္း ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္း ရွိေနသည့္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ စစ္ႏြံတြင္းမွ ေခါင္းျပဴလာသည္မွာ မၾကာေသးေသာ ကရင့္ေျမတြင္ ေသနတ္သံမ်ား ျပန္မၾကားရဟု မည္သူမွ် အာမခံႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။  

KIA အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အမ်ားအျပား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ပါဝင္လာႏိုင္ေျခမွာ ခပ္ပါးပါးပင္ မရွိခ်င္ေတာ့။ လက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံကို ေရွ႕ဆက္မည္ ဆိုျပန္လွ်င္လည္း ျပည္ေထာင္စု၏ အနာမ်ားကို လုံေအာင္ ဖာေထးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အနာဂတ္ကို ဆုံးျဖတ္ရေတာ့မည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း၌ပင္ ျဖစ္သည္။

KIA အပါအဝင္ ကိုးကန္႔၊ ပေလာင္၊ ရခိုင္ လက္နက္ကိုင္ေလးဖြဲ႔ႏွင့္ ‘ဝ’ အဖြဲ႔တို႔ကို မည္သို႔ အပါေခၚမည္နည္း။

အထူးသျဖင့္ KIA ႏွင့္ ‘ဝ’ အဖြဲ႔တို႔ မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕ဆက္ရန္ ခက္လွသည္ျဖစ္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နံပါတ္တစ္ အာဂ်န္ဒါျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕ဆက္လိုလွ်င္ ထိုႏွစ္ဖြဲ႔ကို ပါလာေအာင္ စည္း႐ုံးႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္အျဖစ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA ၾကား စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား ရပ္ဆိုင္းၿပီး KIA အဖြဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌  ပါလာမည္ ဆိုလွ်င္ပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အစိုးရ ေအာင္မွတ္ရေပလိမ့္မည္။

ႏွစ္သစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တံခါးဖြင့္၍ ႀကိဳရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပင္ဆင္ေနသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း အစိုးရ ေျဖရမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာေမးပြဲမ်ားက ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ မတ္လ စသည္တို႔တြင္ ရက္ခ်ိန္းမ်ားစြာျဖင့္ အစီအရီ။

မေဟာင္းေသးတဲ့ဇာတ္လမ္း ျမစ္ဆုံ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ေမးခြန္းသည္ ၂၀၁၇ တြင္ အေျဖေပးရမည့္ ပုစာၦတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ သက္တမ္းငါးႏွစ္အတြင္း ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ေသာ ျမစ္ဆုံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရ လက္တြင္းသို႔ ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

NLD အစိုးရကလည္း ဧရာဝတီ-ျမစ္ဆုံ ျမစ္ညာျမစ္ဝွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ထိုေကာ္မရွင္မွ သုံးလအၾကာတြင္ ေဗြေဆာ္ဦး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သုံးသပ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးသားထားျခင္း မရွိေသးပါ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပထမ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ ဘာမွမပါေသးပါဘူး။ ဒီကိစၥက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္လို႔ရတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ က်န္တာေတြ ဆက္လုပ္ေနတယ္” ဟု အဆိုပါေကာ္မရွင္မွ ေကာ္မရွင္ဝင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမစ္ဆုံေကာ္မရွင္သည္ ျမန္မာပညာရွင္ ၁၈ ဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္ႏွစ္ဦး ပါဝင္သည့္ ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္ (Myanmar Environment Institute) အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈအေပၚ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း (Field Survey ESihf Rapid Assessment) ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဝင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စာခ်ဳပ္ဖတ္ၿပီးၿပီလား မသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာ့ ဖတ္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရွ႕ေနမဟုတ္ေတာ့ အေသးစိတ္ကို ဘာေရးထားလဲ မသိဘူး”

တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Yunnan international Power Investment Co., Ltd. (CPIYN) တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမစ္ဆုံေကာ္မရွင္ဝင္တစ္ဦးက ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးအသင္း (BANCA) က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ထုတ္ျပန္ထားသည့္  ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) အစီရင္ခံစာကိုလည္း  ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္အဖြဲ႔က ျပန္လည္စိစစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ ပထမ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

သို႔ေသာ္ အစီရင္ခံစာ အၿပီးသတ္ တင္ရမည့္ ရက္သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိ။ 

“ျမန္မာ့ဝန္းက်င္အဖြဲ႔ (MEI) က လုပ္ငန္းၿပီးစီးတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး အစီရင္ခံစာထြက္မယ္” ေကာ္မရွင္ဝင္တစ္ဦးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရသစ္၏ သက္တမ္း ကာလတစ္ခုအၾကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ေရွ႕ခရီးအေျဖကို အျဖဴအမည္း သဲသဲကြဲကြဲ သိလိုလာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ 

“ႏွစ္သစ္ကူးေျပာင္းခ်ိန္မွာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းတာမ်ဳိး ျဖစ္သင့္တယ္” ဟု ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း တည္ေဆာက္မႈ ကန္႔ကြက္လႈပ္ရွားသူ ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ေနေသာ္လည္း စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က အၿမဲတမ္း ႀကိဳးစားေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ Mr.Hong Liang သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္သာ ေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လပိုင္းက ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ျပန္စရန္ စကားေခၚ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ Yunnan international Power Investment Co., Ltd. (CPIYN) ကုမၸဏီဘက္မွ ျမစ္ဆုံေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ ႀကဳိးစားမႈမ်ား  ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအပၚမွာ ရွိေနသည့္ အျခားေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လာပါက ျမစ္ဆုံကိစၥက ေသးငယ္ေနၿပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးလည္း ထိခိုက္ႏိုင္မည္ဟု မထင္ေၾကာင္း သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ပါရဂူဘြဲ႔အတြက္  ၾသစေၾတးလ် အမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနသူ ကုိျမင့္ေဇာ္က ဆိုသည္။ 

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျဖမွာ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာေပၚ မူတည္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ သူ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးကမူ ယခုအတိုင္း ေျဖဆိုသည္။ 
“စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွာ ရွိတာမို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာမွလုပ္လို႔ မရဘူး”
 
စီးပြားေရး ပုစာၦ

အစိုးရသစ္ တက္လွ်င္တက္ခ်င္း နာတာရွည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပႆနာ ကုစားႏိုင္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ၾကေသာ္လည္း သာ၍မဆိုးရန္ ဆုေတာင္းမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၆ ကို ကန္႔လန္႔ကာ ပိတ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ စီးပြားေရးက႑ ဦးေမာ့လာရန္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္  လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ က႑ေလးခု အေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ဆိုေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၆  ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရသစ္ တက္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ေသာ အထက္ပါ က႑ႀကီး ေလးရပ္မွာ ထင္ထင္ရွားရွား ေျပာင္းလဲတိုးတက္မလာေသးေပ။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈသက္တမ္း တစ္ႏွစ္နီးပါး ကာလသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈမွာ ပုံမွန္လည္ပတ္မႈႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိရန္ပင္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕ကမူ လတ္တေလာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္ေနသည္ဟုပင္ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ နာတာရွည္ ျဖစ္ေနေသာ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြ ျပမႈမွာလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုံးဘီလီယံခန္႔ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မွာ အေျဖရွာေနရဆဲ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိသည္။

ျပည္ပတင္ပို႔သည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တင္ပို႔မႈ တန္ဖိုး ေလ်ာ့က်ေနျခင္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ တင္ပို႔မႈ က်ဆင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ တင္ပို႔မႈ ျမင့္မားလာရန္ စိန္ေခၚမႈ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ား နယ္ေျမမတည္ၿငိမ္သျဖင့္ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ရန္ အတားအဆီး မ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးက႑မွာ အားရဖြယ္ မရွိေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားက ဆိုသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ကို ၾကည့္လွ်င္ လည္း ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ က်ဆင္းေနသည္။ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားဆုံး ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုံးဝမရွိ (သုည ရာခိုင္ႏႈန္း) ျဖစ္ေနသည္။  တယ္လီကြန္း (ဆက္သြယ္ေရး)၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ လုပ္ငန္းက႑တို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီးဝင္လာေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ က်ဆင္းေနသည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆- ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလလယ္ပိုင္းအထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၁၄၆ ဘီလီယံ စီးဝင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁၈ သန္းေက်ာ္ အပါအဝင္ က်ပ္ဘီလီယံ ၇၆၀ ေက်ာ္ခန္႔ ျမႇဳပ္ႏွံသည္။ အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းသည္ ၃ ဒသမ ၆၅ ဘီလီယံ ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္က စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၉၆ ဘီလီယံ စီးဝင္ခဲ့သျဖင့္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ က်ဆင္းသြားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စီးပြားေရး ရာသီဥတုမွာ မဆိုးရြားေသာ္လည္း မေကာင္းမြန္ခဲ့။ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ လာမည့္အနာဂတ္ မည္သည့္အခ်ိန္အထိ ႀကီးစိုးေနမည္နည္း။ ရက္ပိုင္းအတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦး စတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က႑မွာမူ ႏွစ္သစ္တြင္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား က်ဆင္းေနျခင္းမွာ အစိုးရသစ္အဖြဲ႔၏ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္းမွ စတင္ၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအသစ္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဆိုျပဳလႊာမ်ား လက္ခံမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။  

ယခုဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံ ရရွိရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ဥပေဒသစ္သည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ ဇုန္အလိုက္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ အခြင့္အေရး ပိုေပးထားရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမင့္လာႏိုင္သည္ဟု ၎က အခိုင္အမာ ယုံၾကည္လ်က္ ရွိသည္။ ၎ရည္မွန္းထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္ေပၚလာပါက စီးပြားေရးက႑အတြက္ အေရးပါေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ဦးေမာ့ႏိုင္သည္။

ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ ဝင္ေငြလည္ပတ္စီးဆင္းမႈ ပိုေကာင္းလာေရး ႏိုင္ငံျခားအရင္း၊ ျပည္တြင္းအရင္းမ်ားကို ေမွ်ာ္ရမည့္ ၂၀၁၇ လည္း ျဖစ္သည္။ 

စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အျခားေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး၏ အင္ဂ်င္မ်ားဟု တင္စားေလ့ ရွိေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိတြင္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္တစ္ခုထဲသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕ စတင္ေနၿပီး ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တို႔မွာ  တိတ္ဆိတ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ဇုန္အလိုက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီအသစ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ လုပ္ငန္းစတင္မည့္ အေျခအေန မေပၚေပါက္ေသးေပ။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စတင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန႐ုံးတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ႐ုံးခြဲ ဖြင့္လွစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ပူးေပါင္းပါဝင္မည့္ တိုင္းရင္းသားပိုင္ႏွင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ ေဖာ္ျပလႊာ (EOI) ေခၚယူထားဆဲ အဆင့္သာ ရွိေသးသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာမူ မည္ကဲ့သို႔ ေရွ႕ဆက္စခန္းသြားမည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိေသး။ 

“အဓိကက ေကာင္းမြန္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လိုတာပါ။ ေပၚလစီေတြ ပီပီျပင္ျပင္ ခ်မွတ္ဖို႔လည္း လိုတယ္။ SEZ ေတြက ေတာ္ေတာ္ေလး အာ႐ုံစိုက္ၿပီး လုပ္ရကိုင္ရတယ္။ ဒါေတြအေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးကအစ အကုန္လုံး ပတ္သက္လာတယ္”  
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ဆိုသည္။ 
“ဒါေၾကာင့္  အခ်ိန္ၾကာတာထက္ အမွားနည္းေအာင္ ေပၚလစီေတြခ်ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လုံၿခံဳေရး

အသက္ ၇၁ အရြယ္ အမယ္အို အေနႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဆီသို႔ အားေကာင္းေမာင္းသန္ အရွိန္အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ရန္ တိုင္းျပည္က လိုအပ္ေနေသးသလို ျပည္သူကလည္း ေမွ်ာ္လင့္ဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ ခရီးၾကမ္းကာလ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္တြင္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး သတိႀကီးစြာျဖင့္ လုံၿခံဳေရး ယူေပးခဲ့သူမ်ား ရွိလင့္ကစား မၾကာခဏ ဆိုသလိုပင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားကလည္း ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။

အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ကိုးစားခ်စ္ခင္ၾကသည့္နည္းတူ သမီးျဖစ္သူ အေပၚတြင္လည္း ထိုမွ်ေလာက္ တန္ဖိုးထားသည့္ ျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကဲ့သို႔ေသာ အျဖစ္ကို မႀကံဳၾကေစလိုပါ။ 

ယင္းအျပင္ သူမသည္ လက္ရွိတြင္ အစိုးရ၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္လည္း ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏ ကံၾကမၼာသည္ ျပည္သူမ်ား၏ လက္ထဲတြင္ ရွိသည္ ဆိုေသာ္လည္း ျပည္သူတို႔ကလည္း သူမအေပၚသာ မွီခိုေနေလသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လုံၿခံဳေရး အေနအထားအေပၚ ေက်နပ္ဖြယ္ျဖစ္သည့္ ျမင္ကြင္းမ်ဳိးကို ျပည္သူတို႔ ေတြ႔လိုက္ရသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ ေတြ႔ေနက် သာမန္လုံၿခံဳေရးပုံစံ မဟုတ္ဘဲ လက္နက္ကိုင္ အထူးလုံၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔ (S.W.A.T) မ်ားက ဝတ္စုံျပည့္ျဖင့္ ဝန္းရံေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ အစိုးရ ျဖစ္မလာမီ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးခင္းကာလ ကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လုံၿခံဳေရးကို ၎ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားက တာဝန္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး စနစ္တက် သင္တန္းေပးထားသူမ်ား မဟုတ္သည့္အျပင္ မည္သည့္လက္နက္ကိရိယာကိုမွ ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္မ်ားျဖင့္သာ ကာကြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္  တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္အတြင္း အသက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ႀကံဳခဲ့ရသလို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္ျခင္းလည္း မၾကာခဏ ခံခဲ့ရသည္။

ဒီပဲယင္းၿမဳိ႕နယ္ က်ည္ရြာ၌ ၂၀၀၃  ခုႏွစ္က ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ လူအုပ္စုႀကီးက ညအေမွာင္တြင္ ေစာင့္ႀကိဳေနကာ ယာဥ္တန္းကို ပိတ္ဆို႔ၿပီး အၾကမ္းဖက္႐ိုက္ႏွက္ခဲ့မႈသည္ အထင္ရွားဆုံး ျဖစ္သည္။

၁၉၉၆ ႏွင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မ်ားကလည္း  အနီးကပ္ လုပ္ႀကံရန္ျပဳျခင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႀကံဳခဲ့ရဖူးသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ထာဝရ လူယုံႀကီး သူရဦးတင္ဦးက အကာကြယ္ ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ အႏၲရာယ္ကင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုပါတီ၏ ထိပ္တန္းလည္းျဖစ္ အာဏာလည္း ျပင္းသည့္ ဦးဝင္းထိန္သည္လည္း တစ္ခ်ိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လုံၿခံဳေရးကို တာဝန္ယူခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္မ်ားအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ လုံၿခံဳေရးအရ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ အစြန္းေရာက္မ်ဳိးခ်စ္မ်ား၊ အာဏာရွင္ အေငြ႔အသက္ စြဲက်န္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္သူမ်ားက အၿမဲတေစလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေပၚေပၚတင္တင္တစ္မ်ဳိး တိုးတိုးတစ္ဖုံ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဘဂၤါလီ အေရးတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ စကားလုံးကို ျငင္းပယ္ထားသူျဖစ္ရာ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္အေရး ျပႆနာကလည္း သူ၏ လုံၿခံဳေရးကို သတိျပဳစရာ ျဖစ္သည္။ 

အစၥလာမ္မစ္ စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႔ (IS) က ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္မည့္သူ စာရင္းတြင္ အျခားအာရွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ အထူးလုံၿခံဳေရး ယူခဲ့ရျခင္းမွာ လူအုပ္ထဲတြင္ မသကၤာစရာလူအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႔ျမင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေနရာသို႔ ကိုယ္တိုင္ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

မၾကာေသးခင္ကလည္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ားသည္ အစိုးရ႐ုံးမ်ားတြင္ ျဖစ္ရာ အစိုးရကို တိုက္ခိုက္သည့္ ပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရာ လူထုၾကားသို႔ မၾကာခဏ ဆင္းေနရသူ ျဖစ္သည္။ ယင္းကပင္ သူ၏ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ပို၍ပင္ အထူးဂ႐ုျပဳရသည့္ အေနအထား ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ား လုပ္ႀကံခံရမႈ အမ်ားစုသည္ လူထုၾကားထဲ ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးစုံ လူအုပ္စုႀကီးအတြင္း မည္သူသည္ အႏၲရာယ္ေကာင္ ျဖစ္သနည္း ဆိုသည္က ခြဲျခားရန္ မလြယ္ေပ။

သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ပီပီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ လူထုထဲ တိုးဝင္ရန္ ရြံ႕မေနေၾကာင္း သူ၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ “အသက္အႏၲရာယ္ ရွိေပမယ့္ လူထုထဲမဆင္းဘဲ မေနႏိုင္ဘူး” ဟူ၍ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လုပ္ေဖာက္ကိုင္ဖက္ ျဖစ္သည့္  ကြယ္လြန္သူ သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္က သတင္းမီဒီယာတစ္ခုသို႔  ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

ယင္းအတြက္ လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ သည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၏ လုံၿခံဳေရး ျပႆနာကလည္း ေရွ႕တန္းေရာက္ေနဦးမည္။ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တစ္ရံမလပ္ ေျဖေနရမည့္ စာေမးပြဲလည္း ျဖစ္သည္။ 

အေျဖရွာဆဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းရွာေနသည္။ ႏွစ္သစ္တြင္ ေျဖရွင္းနည္းကို အစိုးရ ေတြ႔ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ႏွစ္ခုၾကားက ပဋိပကၡမွာ ထိလြယ္ရွလြယ္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ယင္းပဋိပကၡမီးကို မၿငႇိမ္းႏိုင္သည့္ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ မြတ္ဆလင္ ဂ်ီဟတ္ဝါဒ အၾကမ္းဖက္မ်ားပါ အပူေပၚ အပူဆင့္လာသည္။  

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားတြင္လည္း ရခိုင္အေရးမွာ အသံက်ယ္သထက္ က်ယ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမီးကို ၿငႇိမ္းႏိုင္ေရး နည္းလမ္းရွာရန္ အစိုးရတြင္ အဖြဲ႔သုံးခု ဖြဲ႔ထားသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အားလုံးပါဝင္သည့္ ဗဟိုေကာ္မတီ။ ေနာက္တစ္ခုက ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ကိုဖီအာနန္  ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္။ ေမာင္ေတာအၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ ဒုတိယသမၼတ  ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္။

ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္မွာ ၁၂ လထက္ ေနာက္မက်ဘဲ အစီရင္ခံစာကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ထံမွ တစ္ဆင့္ အစိုးရထံ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ထိုေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ႏွစ္မကုန္မီ  အေျဖေပးရေတာ့မည္မွာ ရွင္းေနသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢဳိလ္သုံးဦး ပါဝင္သျဖင့္ ယင္းေကာ္မရွင္ကို ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုက လက္မခံ။ ပူးေပါင္းမႈ အားနည္းေနသျဖင့္ မွန္ကန္သည့္ ေျဖရွင္းနည္း ရလာမည္ေလာ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ကိုဖီအာနန္ကမူ ဘက္မလိုက္ဘဲ မွ်တျပည့္စုံသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနသည္ဟု ကတိေပးထားသည္။

ႏွစ္ဖက္လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းၾကား ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ေမာင္ေတာအၾကမ္းဖက္မႈမွာ ႏွစ္ဖက္အသိုင္းအဝိုင္း ဆက္ဆံေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ပိုမိုတိုးလာေစေၾကာင္း ယင္းေကာ္မရွင္ ဒါ႐ိုက္တာ Andreas Indregard က ေျပာၾကားသည္။ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးမွာ အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနဦးမည္။

ဦးျမင့္ေဆြ၏ ေကာ္မရွင္မွာမူ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔အေရာက္ သမၼတထံသို႔ တိုက္႐ိုက္အစီရင္ခံရမည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း၊ ေနာင္မျဖစ္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား ပါရမည္ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ေျဖရွင္းလွ်င္ တည္ၿငိမ္ေရးမွာ အဓိက အခရာက်သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္ အပါအဝင္  စခန္းသုံးခု ဘဂၤါလီမ်ားက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့၍ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ကိုးဦး က်ဆုံးကာ လက္နက္မ်ဳိးစုံ ၅၁ လက္ႏွင့္က်ည္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ယူေဆာင္သြားသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေမာင္ေတာေဒသကို စစ္ဆင္ေရး နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ပါသြားသည့္ လက္နက္မ်ားကို ျပန္မရမခ်င္း စစ္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဟု အစိုးရက ေၾကညာထားသည္။ လက္နက္ ၃၀ ေက်ာ္မွာ ျပန္မရေသးေပ။ အၾကမ္းဖက္မႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း မဖမ္းမိေသးေပ။

ေမာင္ေတာအေရးမွာ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္ခံေနရသည္ဟု ပုံေဖာ္ခံေနရသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာသို႔ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ေရးမွာလည္း အေရးႀကီးသည္။

ဆင္းရဲေမြေတေနလွ်င္ ပဋိပကၡမွာလည္း သက္ဆိုးရွည္တတ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ေျဖရွင္းလွ်င္ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရးကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင္အေရး ေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္သည္။

ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရးကိုသာ အဓိက ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားမွာလည္း ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ စုံစမ္းစစ္ေရးေကာ္မရွင္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သူ ဦးသူရ (ဇာဂနာ) က သုံးသပ္သည္။

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးမွာ အဓိက အခန္းက႑တြင္ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ရန္ ပထမေျခလွမ္း ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ခံရမည့္သူမ်ား၏ သက္ေသခံကတ္ျပား (NVC) ထုတ္ေပးရာတြင္ ဘဂၤါလီ အမ်ားစုက လက္မခံ။

ဝိႈက္ကတ္ကဲ့သို႔ NVC ကိုင္သူမ်ားကိုလည္း ေနာင္တြင္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအျဖစ္ ထင္မွတ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔ႀကီးက ထုတ္ျပန္သည္။ 

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္က ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ရာ လူမ်ဳိးအမည္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ထည့္ခြင့္မရသျဖင့္ ဘဂၤါလီမ်ားက ျငင္းဆန္၍ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အသုံးအႏႈန္းကို ယခင္အစိုးရက လက္မခံ။ လက္ရွိအစိုးရကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ မရွိဟု အေထာက္အထားျဖင့္ ထုတ္ျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ ေနထိုင္ခြင့္၊ ခရီးသြားလာခြင့္ စသျဖင့္။

ဘဂၤါလီမ်ား အေနႏွင့္ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအတိုင္း စိစစ္ခံသင့္ၿပီး ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရွိသူမ်ားကို ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဖသန္းက ဆိုသည္။ 

“ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့ အဆင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္တဲ့သူက ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ကန္႔သတ္ခံရမယ္။ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဒီကိစၥေတြ ေပ်ာက္သြားမွာပါ” ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ေျဖရွင္းရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို ႀကီးစိုးထားသည့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေရးမွာလည္း အေရးႀကီးသည္။ လက္ရွိတြင္ ANP ႏွင့္ NLD အစိုးရတို႔မွာ  မဆုံေသာလမ္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးအႀကီးဆုံး အရာမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ဖိအားေပးေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD အစိုးရ၏ စြမ္းရည္ကို အကဲျဖတ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္မူ ပဋိပကၡကို ထိန္း႐ုံသာထိန္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ျပႆနာေဟာင္းမ်ားကို ရွင္းရင္းႏွင့္ပင္ ၂၀၁၇ သို႔ ခ်ဥ္းနင္ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္အတူ ေဖာ္ျပပါ ထိပ္တန္းအေျဖေပးရမည့္ ျပႆနာႀကီး ငါးရပ္ကလည္း အစိုးရသစ္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္။ 

The Voice