News

POST TYPE

NEWS

ဆူက႒မ်ား

ဆူတတ္သည့္ ဥကၠ႒ႀကီးတို႔ကို ဆူက႒ဟု အမည္ေပးၾကည့္ပါမည္။

ထိုသူတို႔မွာ လက္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးလည္း ျဖစ္သူ မန္းဝင္းခိုင္းသန္းတို႔ ျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးေနာက္က်ျခင္း၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ အခ်ဳိးမက်ျခင္း၊ အေနအထိုင္ မတည့္ျခင္းတို႔မွသည္ စကားေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေအာက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သတိေပးတတ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆူတတ္သည္။

ေနာက္ဆုံးႏွင့္ လူသိမ်ားဆုံးျဖစ္ရပ္မွာ တတိယပုံမွန္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ကာလ ျဖစ္သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀  ရက္ေန႔က ျဖစ္သည္။

ေကာလင္းၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးေဇာ္ေအာင္က အစည္းအေဝးခ်ိန္အတြင္း ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ကို ဖတ္႐ႈေနမႈကို ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ျမင္ေတြ႔သြားသည္။
“ဦးမ်ဳိးေဇာ္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဂ်ာနယ္ဖတ္ဖို႔ မဟုတ္ဘူးေနာ္” ဟု ၎က ဥကၠ႒ေနရာ စင္ျမင့္ထိုင္ခုံမွေန၍ သတိေပးစကား ဆိုသည္။

တီဗီဖန္သားျပင္မွ ျမင္ရသည့္ ဥကၠ႒၏ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ အသံအေနအထားအရ သတိေပးစကားတို႔တြင္ ေဒါသစြက္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ယင္းသတင္းက တစ္မုဟုတ္ခ်င္းပင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္သြားသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ အႏိုင္ရ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္သူ မန္းဝင္းခိုင္သန္းတို႔က ငါးႏွစ္ၾကာ က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား၏ ဥကၠ႒မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေနႏွင့္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားကို သုံးႀကိမ္တိုင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေျပာဆိုမႈ၊ ဆင္ယင္မႈ၊ အမူအက်င့္မ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍  ဥကၠ႒တို႔က သတိေပးခဲ့သည္ကို မၾကာခဏ ေတြ႔ရသည္။

စက္တင္ဘာလ အတြင္းက တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ NLD ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ အစည္းအေဝးခန္းသို႔ သုံးမိနစ္ခန္႔ ေနာက္က်ၿပီး ေရာက္ရွိမႈကို “အစည္းအေဝး က်င္းပခ်ိန္ကို ေလးစားလိုက္နာဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အခုမွ ဝင္လာတာ ႏွစ္ဆယ္၊ အစိတ္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ လႊတ္ေတာ္ခန္းမ၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ဆိုတာကို ေလးေလးနက္နက္ သေဘာေပါက္ပါ” ဟု ဦးဝင္းျမင့္က ဆိုခဲ့ဖူးသည္။

မၾကာေသးခင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ကပင္ အက်ႌလည္ကတုံး အျဖဴေရာင္ မဝတ္ဆင္သည့္ ဒီပဲရင္းၿမဳိ႕နယ္မွ NLD ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္ကိုလည္း သတိေပးေသးျပန္သည္။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားဝတ္စုံမ်ား ဝတ္ဆင္ရန္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားၿပီး ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား အေနႏွင့္ တိုက္ပုံ၊ လည္ကတုံးႏွင့္ ေခါင္းေပါင္းကို ဆင္ျမန္းရမည္ ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး စည္းကမ္းပ်က္ျခင္းမွသည္ ေနာက္လူမ်ားပါ ကူးစက္သြားမည္ကို မလိုလားေၾကာင္း ဦးဝင္းျမင့္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုသည္။
“ငါးခုံးမ တစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလုံး အပုပ္မခံႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒါၿမဲၿမဲသတိထားပါ။ ကြၽန္ေတာ္ သတိေပးပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို လာေရာက္ေျဖၾကားသည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ေျဖၾကားမႈမ်ားကိုလည္း ဥကၠ႒က သေဘာက် ေက်နပ္ျခင္း မျပဳခဲ့သည္တို႔ကလည္း မၾကာခဏ။ ဝန္ႀကီးမ်ား အေနႏွင့္ အေျဖမ်ားကို တိက်စြာ ေျဖဆိုရန္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ နားမလည္ပါက ေလ့လာထားရန္ စသည့္ သတိေပးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

အမ်ားစုက ယင္းသို႔ မၾကာခဏ သတိေပးျခင္းကို ၿငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္စြာ ရွိၾကပါသည္။

ဂ်ာနယ္ဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိေပးခံရသည့္ ဦးမ်ဳိးေဇာ္ေအာင္သည္လည္း ၎က အျပစ္ကို ဝန္ခံခဲ့သည့္အျပင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ပင္ ေတာင္းပန္စကား ဆိုလိုက္ေသးသည္။ 

သူ႔အေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို မေလးမစားလုပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဂ်ာနယ္တြင္ ပါရွိသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ အရွိန္လြန္သြားေၾကာင္းဟု ၎က လူမႈကြန္ရက္မွ တစ္ဆင့္ ရွင္းျပသည္။ (အစည္းအေဝးအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္၏ ေနာက္နားကပ္လ်က္တြင္ ရွိေနသည့္ ဦးမ်ဳိးေဇာ္ေအာင္က ရွိေနျခင္းျဖစ္ရာ ဥကၠ႒ အပါအဝင္ တီဗီၾကည့္ ပရိသတ္က သူ႔ကို အထင္သား ျမင္သာသည္။)

ယင္းသတင္းသည္ သာမန္သတင္း မဟုတ္။ ယခု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ဒုသမၼတတို႔ ဒဏ္ရာရ စစ္သားမ်ားကို အားေပးသည့္သတင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္တကြ သက္ေသျပ ေျဖရွင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

“TV မ်က္ႏွာစာေပၚတြင္ ေပၚလာသည့္အတြက္ ျပင္းထန္ေသာ သတိေပးမႈကို ခံရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအတြက္ ကြၽန္ေတာ္၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္” ဟု ဦးမ်ဳိးေဇာ္ေအာင္က ေရးသားခဲ့သည္။

ဥကၠ႒က ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သတိေပးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ယခုေလာက္ အသံမညံခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကာလ အတြင္းကလည္း ရွိခဲ့သည္သာ။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး အတြင္းသို႔ တယ္လီဖုန္း၊ အသံဖမ္းစက္၊ ကင္မရာမ်ား မယူေဆာင္ရန္ စသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ရွိထားသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ လိုက္နာရန္ ခက္ခဲခဲ့ၾကေၾကာင္း အစည္းအေဝးအတြင္း ဖုန္းပြတ္ေနသူမ်ားကို မၾကာခဏ ေတြ႔ရွိျခင္းကို ေထာက္႐ႈႏိုင္သည္။ ညစ္ညမ္းဗီဒီယိုကို ၾကည့္႐ႈေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ဓာတ္ပုံမ်ားပင္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေသးသည္။ 

ယင္းအျပင္ အရြယ္စုံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အစည္းအေဝးခ်ိန္၌ အိပ္ငိုက္ျခင္းသည္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း အတြင္း ေျပာစမွတ္ တြင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က မည္ကဲ့သို႔ တုံ႔ျပန္ခဲ့သနည္း။

“လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေနၿပီးေတာ့ ႏႈတ္နဲ႔ အဲဒီလို သတိေပးၿပီးေတာ့၊ လႊတ္ေတာ္ထဲကို လွမ္းၿပီးေတာ့ အဲဒီလိုမ်ဳိးဆူတာ ေငါက္တာမ်ဳိးေတာ့ မရွိဘူး၊ သူ (သူရဦးေရႊမန္း) က ေတာ္ေတာ္ေလး သည္းခံတယ္” ဟု သီေပါၿမဳိ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ျဖစ္သူ ဦးရဲထြန္းက The Voice သို႔ ေျပာဆိုသည္။

အိပ္ငိုက္တတ္သည့္ အခ်ဳိ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို က်န္းမာေရးအရ၊ အသက္အရြယ္ရဟု ဆိုကာ သူရဦးေရႊမန္းက နားလည္ခြင့္လႊတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

“ဂ်ာနယ္လည္း ၾကည့္တာပါပဲ၊ ကြၽန္ေတာ့္ေဘးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုရင္ အၿမဲတမ္း ေန႔တိုင္းၾကည့္တယ္၊ သူ႔အလုပ္က သူေျပာစရာ၊ ေမးစရာေမးခြန္း မပါလို႔ရွိရင္ ဂ်ာနယ္ၾကည့္မယ္၊ ၾကည့္ၿပီးလို႔ရွိရင္ အိပ္မယ္” ဟု ဦးရဲထြန္းက ရယ္ရႊန္းကာ ေျပာဆိုသည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အိပ္ငိုက္ျခင္း၊ ဖုန္းပြတ္ျခင္း၊ သတင္းစာဂ်ာနယ္ ဖတ္ျခင္းသည္ အေၾကာင္းမဲ့ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အစည္းအေဝးအတြင္း ေဆြးေႏြးခ်က္၊ ေမးျမန္းခ်က္၊ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားသည္ ရွည္လ်ားေထြျပားၿပီး ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနျခင္းက အေၾကာင္းျဖစ္သည္။။ အစည္းအေဝးမ်ားသည္ အခါခပ္သိမ္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းသည္ မဟုတ္ေပ။ အရာခပ္သိမ္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ မဟုတ္ေခ်။ 

ယင္းအခါမ်ဳိးတြင္ စိတ္အာ႐ုံသည္ အျခားတစ္ခုခုဆီသို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသြားျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ကဲ့သို႔ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္စာလွ်င္ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးၾကပါသည္။

အစည္းအေဝး အစီအစဥ္တြင္ မိမိႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိသည္၊ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ မရွိသည္မ်ား ပါဝင္ေနပါက ယင္းအခ်ိန္၌ အစည္းေဝးခန္းတြင္ ေပထိုင္ေနရန္မလို။ ပင္မအစည္းအေဝး ခန္းမႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ႐ုံးခန္းမ်ား ထားရွိေပးၿပီး ယင္း႐ုံးခန္းထဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ေလ့လာျခင္း စသည့္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ တီဗီမွတစ္ဆင့္ အစည္းအေဝးကို နားေထာင္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ နားေနႏိုင္သည္။ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခ်ိန္ ဥကၠ႒က အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္း တီးသည့္အခါမွ သြားေရာက္မဲေပးရန္သာ လိုသည္။

ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္လည္း ပ်င္းရိျခင္း၊ ေညာင္းညာျခင္း၊ ငိုက္ျမည္းျခင္းမွသည္ အျခားကိစၥဝိစၥမ်ားအတြက္ အျပင္ထြက္ခြင့္ ေပးထားပါသည္။ စီးကရက္ေသာက္ရန္ျဖစ္ျဖစ္၊ အေပါ့၊ အေလးသြားလိုသည္ျဖစ္ျဖစ္ အျပင္ထြက္ႏိုင္သည္။ အခ်ိန္လည္း ကန္႔သတ္မထား။ 

ယင္းအေျခအေနမ်ားၾကားမွ ဖုန္းပြတ္ျခင္း၊ ဂ်ာနယ္ဖတ္ျခင္း၊ အိပ္ငိုက္ျခင္းတို႔ ရွိေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အိပ္ငိုက္ျခင္းအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ေျပာစမွတ္တြင္သည့္ ရယ္စရာစကားပင္  ရွိေနသည္။
“လႊတ္ေတာ္ထဲကမွ ငိုက္လို႔ေကာင္းတာကြ။ အျပင္ေရာက္သြားရင္ မငိုက္ခ်င္ေတာ့ဘူး” ဟူ၍။

ဥကၠ႒တို႔၏ သတိေပးမႈကို ခံရသူ အားလုံးက ၾကည္ျဖဴစြာ ေက်နပ္ခံယူၾကသည္ေတာ့ မဟုတ္။ ခြန္းတုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ အရပ္စကားႏွင့္ ဆိုရလွ်င္ ဆူလြန္း၍ လက္ဖက္ေျခာက္ ခပ္ၾကသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သတိေပးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သတိေပးခံရသူ တစ္ဦးမွာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) မွ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဦးလွေစာလည္း ပါဝင္သည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားပါတီတစ္ခုက တင္သြင္းသည့္ အေရးႀကီးအဆိုတစ္ခုကို နာယကက ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းအေပၚ The Voice သတင္းစာသို႔ ေျပာဆိုမႈတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ 

အဆိုကို ခြင့္မျပဳခဲ့ျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားပါတီတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဦးလွေစာက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစကားကို နာယကက တုံ႔ျပန္သတိေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုကို ပယ္ခ်ျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ မညီေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ကိုယ္စားလွယ္ အေနႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို မေလ့လာဘဲ (မသိဘဲ) ေျပာဆိုသည္ဟု နာယကက သတိေပးသည္။ 
“အေရးမႀကီးလို႔ ခြင့္မျပဳတာလား၊ ဥပေဒနဲ႔မညီလို႔ ခြင့္မျပဳတာလား၊ ဒီကိစၥကို သူ ဘာမွသိမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ နာယက၏ ေျပာဆိုမႈအေပၚ ဦးဦးလွေစာက ျပင္းထန္စြာ တုံ႔ျပန္ေလသည္။ နာယက၏ သတိေပးမႈသည္ လူႀကီးလူေကာင္းမဆန္ဘဲ သူ႔အေပၚတြင္ ရင့္သီးသည္ဟု ၎က ဆိုကာ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပတြင္ စကားစစ္ထိုးလိုက ထိုးႏိုင္သည္ဟု ၎က ေျပာဆိုလိုက္သည္။
“သူ ဘယ္ေလာက္သိသလဲ၊ ကြၽန္ေတာ္ ဘယ္ေလာက္သိသလဲ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဗ်ာ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ဒီဘိတ္ (Debate) လုပ္မလား ရတယ္၊ ရယ္ဒီပဲ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မေျပာနဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ခုံေပၚကေန မေျပာနဲ႔” ဟု သူက ဆိုသည္။ 

“ဦးဦးလွေစာက ေအးေဆးပဲ၊ ေက်ာ္ဟိန္းလို ေျပာရင္ပ်င္းတယ္။ ဒီဥကၠ႒ေတြကို အျပင္မွာဆိုရင္ ပ်င္းတယ္။ ရွင္းရွင္းပဲ”

ANP ပါတီ၏ ေနာက္ထပ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ေစာေဝကိုလည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေျဖၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလအတြင္းက သတိေပးမႈ တစ္ခုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က လုပ္ခဲ့ေသးသည္။ 

ဦးဦးလွေစာကမူ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေပၚ အခြင့္အေရး ပိတ္ပင္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢအေရး၊ ရခိုင္အေရး စသည္တို႔တြင္ ၎ကိုယ္တိုင္ပင္ မၾကာခဏ ေဆြးေႏြးခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ 

မၾကာေသးမီက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက တစ္ပတ္ၾကာ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ၎ကို နာမည္တပ္၍ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သူ႔ပါတီဝင္တစ္ဦးႏွင့္ အစားထိုး ေစလႊတ္ခဲ့မႈကိုလည္း ၎က ေထာက္ျပသည္။ 
“အဲဒါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသလား၊ လူတစ္ေယာက္ကို ထမင္းစား ဖိတ္တာကို ခင္ဗ်ား မသြားနဲ႔ ဒီလူ႔ထည့္လိုက္ပါဆိုၿပီး လုပ္တယ္ေပါ့ဗ်ာ” ဟု ၎က ဆိုသည္။ “ဒါ ပုဂၢဳိလ္ေရးေတြ ျဖစ္သြားၿပီ”
 
ယင္းသို႔ သတိေပးမႈ၊ ဆူမႈတို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဥကၠ႒ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အၾကား တင္းမာသည့္ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ (အစည္းအေဝးတစ္ခုတုန္းကလည္း ၎၏ ေျပာဆိုေနမႈကို ဥကၠ႒က ၾကားဝင္ျဖတ္ေျပာခဲ့ေသးရာ ယင္းသို႔ မလုပ္ရန္ ဦးဦးလွေစာက ဦးဝင္းျမင့္ကို ျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။) 

ယင္းအေနအထားကား အက်ယ္အက်ယ္ မၿငိမ္းဖြယ္ဟု ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း အေတြ႔အႀကံဳကို အေျခခံ၍ ဦးရဲထြန္းက ႐ႈျမင္သည္။
“ျပႆနာ ေပၚလာႏိုင္တယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

အခ်ဳိးက်ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ (PR) ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကစဥ္က နာယက သူရဦးေရႊမန္းက အစည္းအေဝးကို ႐ုတ္တရက္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္မႈအေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးရဲထြန္းႏွင့္ ဦးေအာင္ဇင္တို႔က သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

လႊတ္ေတာ္နာယက၏ လုပ္ရပ္သည္ လႊတ္ေတာ္ကို မေလးမစားျပဳရာ ေရာက္သည္ဟူ၍။ 

ယင္းအျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားေနသည့္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အုံ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း သူရဦးေရႊမန္းက တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္အေပၚ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဟု ဦးရဲထြန္းက ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

ယင္းေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ သူရဦးေရႊမန္းက သက္ဆိုင္ရာပါတီမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အျပင္ ၎တို႔ကို အေရးယူရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသးသည္ဟု ဦးရဲထြန္းက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္။ လက္ရွိျပ႒ာန္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္အား ေဆြးေႏြးခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားေစျခင္း၊ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ လႊတ္ေတာ္မတက္ေစျခင္းမွ တစ္ပါး ျပင္းထန္သည့္ အေရးယူမႈ လုပ္၍မရ။ 

“အဲဒီလိုမ်ဳိး ျပစ္ဒဏ္ခ်တာေလာက္ပဲ လုပ္ႏိုင္တယ္၊ ျဖဳတ္လို႔ မရဘူး၊ လုပ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းမွရမွာ” ဟု ၎က ဆိုသည္။ “အခု ဦးဦးလွေစာ ထပ္ေျပာလိုက္တဲ့ဟာက ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္၊ မၿငိမ္းေလာက္ဘူး”
 
ကာယကံရွင္ ဦးဦးလွေစာကမူ ထိုအေၾကာင္းကို ထည့္မစဥ္းစားပါ။ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး အေနႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကိုယ္တာဝန္ ကိုယ္ေက်ႁပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။
“ဘာအေရးယူမွာလဲ၊ ကြၽန္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ စည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္တာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ဒို႔တာဝန္ အေရးသုံးပါးကို ခ်ဳိးေဖာက္တာလည္း မရွိဘူး။ ဘာနဲ႔အေရးယူမွာလဲ” ဟု ၎က ေမးခြန္းထုတ္သည္။

ယင္းသို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားအေပၚ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က မေက်လည္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္စခန္းသြားမည္နည္း။

ၿပီးခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ေနာက္ဆုံး ႏႈတ္ဆက္ ညစာစားပြဲက်င္းပရာ အစည္းအေဝးကာလ ငါးႏွစ္တာအတြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ မေက်လည္မႈမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား ရွိခဲ့မႈမ်ားေၾကာင္း နာယကမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အမွတ္တရစကား ျပန္ေျပာင္းေျပာၾကားသည္တြင္ အားလုံးသည္ ရယ္စရာ ေမာစရာသာ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ကိုးလအၾကာတြင္ NLD ပါတီ၏ အာဏာျပင္း ေခါင္းေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္ကမူ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာ တစ္ခုသို႔ ေလာေလာလတ္လတ္ပင္ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုထားသည္။ 

လႊတ္ေတာ္သည္ အေစာပိုင္းလမ်ားက ကေခ်ာ္ကခြၽတ္ ႏိုင္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ဥပေဒျပဳေရးကို အထိုက္အေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာၿပီဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ လက္တေလာျဖစ္ရပ္မ်ား အတြက္ ဆူက႒ႀကီးမ်ားကမူ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အေလွ်ာ့ေပးဟန္ မျပပါ။ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကျဖစ္သူ မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္မူ လက္စြဲေတာ္ တူထု၍ သတိေပးမည္ဟု ႀကိမ္းထားသည္။ (ယင္းအဓိပၸာယ္သည္ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းမွတ္တမ္းတင္မည္ ဆိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။) 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က သူ႔အေနႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည္မ်ား၊ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါသူ႔စကားက ေဖာ္ျပေနသည္။
“ခင္ဗ်ားတို႔ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့လုပ္ဖို႔  မစဥ္းစားနဲ႔၊ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ လုပ္မယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ဝင္မလာနဲ႔” 

ေအာင္မ်ဳိးထက္

ABOUT AUTHOR

(ေအာင္မ်ိဳးထက္)