News

POST TYPE

NEWS

ေတာင္ကိုရီးယား ျခစားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ေခၚယူၾကားနာ

ဆိုးလ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၆

ေတာင္ကိုရီးယား ျခစားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံႀကီး စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆုံး စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းစုႀကီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ေခၚယူ ၾကားနာခဲ့ၿပီး ႐ုပ္သံမွ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေၾကာင္း BBC သတင္း ဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ဆမ္ေဆာင္း၊ ဟြန္ဒိုင္းေမာ္တာႏွင့္ အျခား လုပ္ငန္းစုႀကီး ေျခာက္ခုသည္ အခြင့္အေရး ရရွိရန္အလို႔ငွာ သမၼတ ပတ္ဂြမ္ဟီးႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ ရွိေသာ ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႔မ်ားကို ေဒၚလာ သန္းႏွင့္ခ်ီ ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲ ခံထားရသည္။ 

သမၼတ ပတ္ဂြမ္ဟီး ကိုယ္တိုင္လည္း ယခု အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံအတြက္ စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ႏိုင္ေရး စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ သမၼတ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ားလည္း ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား၏ အဓိက တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ပါတီစုံမွ အမတ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီက ေခၚယူ စစ္ေမးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါ ေကာ္မတီတြင္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရန္ အခြင့္အာဏာ မရွိေသာ္လည္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒က ယခု ၾကားနာမႈသည္ ေတာင္းပန္မႈျပဳရန္ ေနရာ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား အားလုံး လိုလိုသည္ သမၼတပတ္၏ မိတ္ေဆြျဖစ္သူ နတ္ဆရာမဟု စြပ္စြဲခံရသူ ခြၽဳိင္ဆြန္ဆီလ္၏ အက်ဳိးအျမတ္ မယူေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းမႈႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ခြၽဳိင္ကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ မသမာမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ႀကဳိးပမ္းျခင္းတို႔ျဖင့္ စြဲခ်က္ တင္ထားသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ မ်က္ႏွာသာ ေပးခံရေစရန္ အတုံ႔အလွည့္ အေနႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု အစိုးရ ေရွ႕ေနမ်ားက စြပ္စြဲထားၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ စီးနင္း ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခု အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံတြင္ သမၼတပတ္ ကိုယ္တိုင္ႀကံရာပါအျဖစ္ ပါဝင္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရေသာ္လည္း သမၼတဘက္မွ ျငင္းဆိုထားသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ ေျဖဆိုခဲ့ရသည့္ လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား၏ အႀကီးအကဲမ်ားမွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ လူေရွ႕ ထြက္ေလ့ မရွိဘဲ ေနာက္ကြယ္တြင္သာ ႀကဳိးကိုင္ ခ်ယ္လွယ္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု BBC ၏ ဆိုးလ္သတင္းေထာက္ စတီဖင္အီဗန္စ္က သုံးသပ္သည္။ 

ယခု ၾကားနာမႈတြင္ ညာဘက္လက္မ်ား ေျမႇာက္ၿပီး အမွန္ကို ေျဖဆိုပါမည္ဟု က်မ္းက်ိန္ခဲ့ရသလို အေလ့အက်င့္ မရွိသည့္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ႐ိုင္းျပသည္ဟု ထင္စရာရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုပါ ေျဖဆို ေပးခဲ့ရသည္။ 

သတင္းေထာက္မ်ားကိုပါ အနီးကပ္ သတင္းရယူ၊ ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ခြင့္ေပးထားခဲ့သလို တစ္ႏိုင္ငံလုံး တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

ဆမ္ေဆာင္းအုပ္စု၏ ယာယီ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ေသာ လီေဂ်ေယာင္းမွာ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ မသက္မသာ ျဖစ္ေနပုံကို ဖုံးကြယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ အိပ္ရာထဲ လဲေနသည့္ ဖခင္ျဖစ္သူအေၾကာင္း ရည္ညႊန္း ေျပာၾကားခ်ိန္တြင္ မ်က္ရည္ ဝဲေနခဲ့သည္။ 

အေမြခြန္ မည္မွ် ေဆာင္ထားပါသနည္းဆိုေသာ ေမးခြန္းကို သူ မသိဟုသာ ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။ သမၼတ၏ မိတ္ေဆြ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႔မ်ားကို လွဴဒါန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ခုခံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

သူ႔ကုမၸဏီသည္ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး လုပ္သည္ဟု ယူဆသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို မၾကာခဏ လွဴဒါန္းေလ့ရွိေၾကာင္း ေျဖဆို သြားခဲ့သည္။

ယခုၾကားနာမႈတြင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားမွာ လီေဂ်ေယာင္းကို အဓိက ထား ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆမ္ေဆာင္း အုပ္စုအတြင္း လီေဂ်ေယာင္း၏ အင္အား ခိုင္မာသြားေစသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ကုမၸဏီျခင္း ေပါင္းစပ္မႈ တစ္ခုအတြက္ ေထာက္ခံမႈရေစရန္ အျပန္အလွန္ အေနႏွင့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံ ထားရသည္။

“ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အားကစား အပါ အဝင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း က႑စုံကေန ဒီလိုမ်ဳိး အလွဴခံတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ခါမွ အက်ဳိးလိုလို႔ ေညာင္ေရေလာင္းခဲ့တာ (quid pro quo) မ်ဳိး မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒီျဖစ္စဥ္မွာလည္း အတူတူပါပဲ”ဟု လီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခ်ီဘိုးလ္ဟု ထင္ရွားသည့္ ေတာင္ ကိုရီးယား၏ မိသားစု အနည္းငယ္ကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားမွာ ဘဝင္ျမင့္ကာ ဥပေဒကို လက္တစ္လုံးျခား လုပ္ေနၾကသူမ်ားအျဖစ္ ေဝဖန္ခံေနရၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား ျပည္သူ အမ်ားစု၏  အမ်က္ေဒါသႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံေၾကာင့္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခံေနရသည့္ သမၼတ ပတ္သည္ သူ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ ပုံစံျဖင့္ ရာထူးမွ ဆင္းေပးရမည္ဆိုျခင္းကို လႊတ္ေတာ္ကသာ ဆုံးျဖတ္ေပးပါရန္ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 

F-03