News

POST TYPE

NEWS

ေခ်ာက္ေရနံေျမလုပ္ငန္းက ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ ခန္႔အသံုးျပဳ
09-Oct-2019ေခ်ာက္၊ ေအာက္တိုဘာ ၈

ေခ်ာက္လမ္း႐ြာေရနံေျမလုပ္ငန္းက ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ယင္း ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ၃၀ ေက်ာ္ကို က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ ခန္႔သံုးစြဲၿပီးေနာက္ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္က ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

မူလက ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ၃၄ မ်ိဳးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၂၈၇၀ ေက်ာ္ သံုးရန္ လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက လုပ္ငန္းတစ္မ်ိဳးကို တာဝန္ယူလိုက္သျဖင့္ လုပ္ငန္း ၃၃ မ်ိဳးကို လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ေရနံေျမ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးကိုကိုသက္က ရွင္းျပသည္။

ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပညာေရးလုပ္ငန္း ၆ မ်ိဳး (၂၄၆ သိန္းေက်ာ္)၊ လူမႈအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္း ၂၅ မ်ိဳး (၁၅၇၃ သိန္းေက်ာ္)၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းႏွစ္မ်ိဳး (သိန္း ၁၅၀ ေက်ာ္) လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေခ်ာက္ ေရနံေျမလုပ္ငန္းထံမွ သိရသည္။

ပညာေရးက႑ေျခာက္မ်ိဳးတြင္ ေက်း႐ြာ ၅ ႐ြာႏွင့္ ရပ္ကြက္တစ္ခုရွိ စာသင္ေက်ာင္းတို႔တြင္ ေက်ာင္းမ်က္ႏွာၾကက္ တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္းၿခံစည္း႐ိုးျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ေဆာင္အခန္းျပဳျပင္ျခင္း၊ စာသင္ခံုျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းႏွစ္မ်ိဳးမွာ ေ႐ႊပံုေတာင္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး သစ္ပင္စိုက္ျခင္း၊ ေမာ္တာ၊ ေရပိုက္လိုင္း ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း လုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းလုပ္ငန္းထံမွ သိရသည္။ 

လူမႈေရးအေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္း ၂၅ မ်ိဳးတြင္ ဆိုလာမီးတပ္ေပးျခင္း၊ ဓာတ္အားလိုင္းကြန္ကရစ္တိုင္မ်ား ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ထရန္စေဖာ္မာ အသစ္လဲေပးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးလိုင္းႀကိဳးမ်ား သြယ္တန္းေပးျခင္းတို႔ပါဝင္ေၾကာင္း ယင္းလုပ္ငန္းထံမွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္း၊ ေရေက်ာ္လမ္းတည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ေရမီတာသံုး ေရပိုက္လိုင္းတပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ေရကန္၊ ေရလႊဲတာေဘာင္ ကြန္ကရစ္ ေက်ာက္႐ိုးတည္ေဆာက္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ေခ်ာက္ေရနံေျမလုပ္ငန္းထံမွ သိရသည္။

 ေနႏိုင္