News

POST TYPE

NEWS

အမ်ိဳးသမီးရဲဘက္စခန္းမ်ား ပိတ္ရန္ စဥ္းစားသင့္ဟု လူ႔အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္ဆို
17-Jul-2019

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ ၁၇

အက်ဥ္းဦးစီးဌာနေအာက္မွ အမ်ိဳးသမီး ကုန္ထုတ္စခန္း (ရဲဘက္)မ်ားရိွ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ား၏ သားအိမ္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းစခန္းမ်ားကိုပိတ္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းမရက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယေန႔ (ဇူလိုင္ ၁၇) က်င္းပသည့္ျပည္ထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၊နွစ္ပတ္ လည္အစီရင္ခံစာကို လာေရာက္တင္သြင္းရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေက်ာက္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ထုတ္စခန္းေတြမွာ ေလးလံတဲ့ဝန္ေတြကုိ ထမ္းပုိးထုရုိက္ရတဲ့ အလုပ္ကုိ ေန႔စဥ္၊ ႏွစ္ရွည္ လုပ္ကုိင္ေနရမယ္ဆုိရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သားအိမ္ဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္တာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးကုန္ထုတ္စခန္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ဖုိ႔ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္" ဟု ဦးဝင္းမရက ဆိုသည္။

ေကာ္မရွင္၏ ဝင္ေရာက္ေလ့လာခ်က္အရ အက်ဥ္းသားဦးေရအလိုက္ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာ ေသာက္ေရသန္႔စက္မ်ားကုိ အစိုးရ၏ ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ ႏွစ္စဥ္စီမံခ်က္ခ်၍ တပ္ဆင္ေပးသင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာသင္ၾကားျခင္းကုိ အင္းစိန္ႏွင့္ မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္၌သာ ပီျပင္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး က်န္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္လည္း အ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ လူငယ္အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားမႈသည္လည္း အင္းစိန္ႏွင့္ မႏၱေလး အက်ဥ္းေထာင္တုိ႔တြင္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေတြ႔ရွိရၿပီး အၿခားအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္လည္း ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ အက်ဥ္းက်ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဂုဏ္ထူးမ်ားၿဖင့္ေအာင္ျမင္ပါက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ (သိ႔ုမဟုတ္) ေလ်ာ့ေပါ့သက္သာခြင့္မ်ားေပးသကဲ့သုိ႔ အက်ဥ္းက်ေက်ာင္းဆရာမ်ားကိုလည္း အလားတူ သက္သာခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေက္ာမရွင္၏တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

S-01