News

POST TYPE

NEWS

၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း အေႏွးေကြးဆုံး ကာလကို ေက်ာ္ျဖတ္ေနရ
15-Jul-2019ေဘဂ်င္း၊ ဇူလုိင္ ၁၅

တ႐ုတ္အစိုးရက တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ တ႐ုတ္ စီးပြားေရးသည္ ၁၉၉၀ ကာလမ်ားေနာက္ပိုင္း တိုးတက္မႈ အေႏွးေကြးဆုံး အခ်ိန္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ေနရလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားက သုံးသပ္ေရးသားထားသည္။

တ႐ုတ္စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏူန္း ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အစိုးရက အသုံးစရိတ္မ်ားသုံးျခင္း၊ အခြန္မ်ား ေလွ်ာ႔ခ်ေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ရလဒ္က ထိုကဲ့သုိ႔ ထြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္သည္ ယခုအခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျပဳလုပ္ေနရၿပီး အဆိုပါ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြါးေရး တိုးတက္မႈေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနေပသည္။

ဇြန္လအထိ တိုင္းတာမႈမ်ားအရ တ႐ုတ္စီးပြားေရးသည္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၆ ဒသမ၂ ရာခုိင္ႏူန္းတိုးတက္ခဲ့ၿပီး ယင္းပမာဏသည္ ခန္႔မွန္းထားသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ပထမသုံးလပတ္အတြင္း တ႐ုတ္စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေႏွးေကြးသြားခဲ့သည္ဟု အစိုးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားရွိ ရႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေနမ်ားကို ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ေထာက္ျပေနသည္ဟု တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား စာရင္းအင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။ 

F-02