News

POST TYPE

NEWS

GAP အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ အြန္လိုင္းမွစထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္
26-Jun-2019

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၆

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ (GAP ) သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားက GAP  အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းႏွင့္ လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ အပင္ဇီဝနည္းပညာဌာနခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသူရစိုးက ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္သူမ်ား အပါအဝင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနႏွင့္ အဆင့္ျမင့္စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာမ်ားကို သိရွိရန္ႏွင့္ မည္သည့္နည္းစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားေၾကာင္း တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရရွိရန္လည္း လိုအပ္သည့္အတြက္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရယူရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဥယ်ာဥ္ၿခံ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ အပင္ဇီဝနည္းပညာဌာနခြဲထံမွ သိရသည္။

GAP လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဆိုင္ရာစနစ္ (ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းႏွင့္ Web server/Admin Panel) မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားရွိ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားမွ GAP အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားမႈ၊ အကဲျဖတ္မႈ၊ မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳမႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးမႈစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။

“GAP လုပ္ငန္းစဥ္ကို အြန္လိုင္းကေန ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္းတာ အရမ္းသက္သာသြားမယ္။ ဘာေတြျပင္ဆင္ရမယ္ဆိုတာကိုလည္း သိရေတာ့ ပိုအဆင္ေျပတာေပါ့”ဟု စိုက္ပ်ိဳး ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ GAP နည္းပညာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ GAP  အသိအမွတ္ျပဳေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းမႈမ်ားကို လက္ခံေဆာင္႐ြက္မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳပံုနည္းလမ္းမ်ားကို သင္တန္းဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်သြားရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး လိုအပ္ပါက ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သံုးသပ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အလြယ္တကူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္လည္း ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥယ်ာဥ္ၿခံ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ အပင္ဇီဝနည္းပညာဌာနခြဲထံမွ သိရသည္။

GAP  အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိၿပီးသည့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ GAP အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးသည့္စနစ္ကို အသံုးျပဳထားသည့္ QR Code စနစ္တို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ထား မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ GAP ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္စစ္ေဆးရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသူရစိုးကဆိုသည္။

J-11