POST TYPE

NEWS

ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းလ်ာမ်ား ဘရိတ္ဇစ္အေရး အျငင္းအခံုျဖစ္
18-Jun-2019လန္ဒန္၊ ဇြန္ ၁၇

ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္အေ႐ြးခံၾကမည့္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားသည္ တနဂၤေႏြေန႔က ပထမဆံုး ေဆြးေႏြးျငင္းခံုပြဲတြင္ ဘရိတ္ဇစ္ မဟာဗ်ဴဟာအေရးတြင္ အေခ်အတင္ျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေရွ႕ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ေနသူ ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္က ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈကို ေရွာင္လႊဲသြားခဲ့သည္ဟု AFP သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်န္နယ္ဖိုး ႐ုပ္သံလိုင္း၏ မိနစ္ကိုးဆယ္ၾကာ ထုတ္လႊင့္မႈတြင္ ဂၽြန္ဆင္၏ ေနရာမွာ လြတ္ေနခဲ့ၿပီး က်န္ၿပိဳင္ဘက္ငါးဦး ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔ငါးဦးအနက္ ေလးဦးက လက္ရွိ ဘရိတ္ဇစ္စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းအား ျပန္ျပင္ေရးကို အီးယူဘက္က အႀကိမ္ႀကိမ္ ျငင္းဆန္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းလိုသည္ဟု သေဘာထားေပးခဲ့ၾကသည္။

ငါးဦးေျမာက္ျဖစ္သူ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီး ႐ိုရီစတီးဝပ္ကမူ ပါလီမန္က သံုးႀကိမ္ပယ္ခ်ခဲ့သည့္ လက္ရွိမူၾကမ္းကိုပင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လိုသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထဲတြင္ ေထာက္ခံမဲ အနည္းဆံုးရရွိထားသူ ႐ိုရီစတီးဝပ္က အျခားသူမ်ားအား ၎တို႔၏ ဘရိတ္ဇစ္ အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်ျပရန္ စိန္ေခၚလိုက္ၿပီး လက္႐ံုးအားကိုးသူမ်ားဟု စြပ္စြဲခဲ့ရာ ႐ုပ္သံစတူဒီယိုအတြင္းရွိ ပရိသတ္မ်ားထံမွ လက္ခုပ္သံမ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ အီးယူ၌ ဆက္ေနေရးကို ေထာက္ခံခဲ့သူ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂ်ယ္ရမီဟန္႔ကမူ ယခုအခါ ဘရိတ္ဇစ္ကို ေထာက္ခံလ်က္ရွိၿပီး သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈကို ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။

စတီးဝပ္မွလြဲ၍ က်န္ၿပိဳင္ဘက္ေလးဦးက ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ျဖစ္ေသာ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ႏုတ္ထြက္ စာခ်ဳပ္မပါဘဲ အီးယူမွထြက္ရန္ ဦးေဆာင္လိုသည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။

စကားရည္လုပြဲသို႔ ေရာက္မလာေသာ ဂၽြန္ဆင္ကလည္း စာခ်ဳပ္ပါသည္ ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ထြက္ကိုထြက္ရမည္ဟု ဆိုထားသည္။

စတီးဝပ္ကမူ စာခ်ဳပ္မပါေသာ ဘရိတ္ဇစ္သည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ႀကီးမားလိမ့္မည္ဟု သတိေပးသည္။

ဘရပ္ဆယ္အေပၚ အေလွ်ာ့ေပးမႈေၾကာင့္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့သူ ဘရိတ္ဇစ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဒိုမိနစ္ရပ္ဘ္သည္ စာခ်ဳပ္မပါဘဲ ထြက္ျခင္းအေပၚ အမတ္မ်ား ပိတ္ဆို႔ေနမႈကို တားဆီးရန္ လိုအပ္ပါက ပါလီမန္ကို ယာယီဆိုင္းငံ့ထားေရးအထိ စဥ္းစားထားသူျဖစ္သည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာဝန္ႀကီး မိုက္ကယ္ဂုဖ္က ဘရိတ္ဇစ္ကိစၥတြင္ ပါလီမန္ကိုေက်ာ္၍ မလုပ္လိုဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဆာဂ်စ္ဂ်ာဗစ္ကလည္း ဒီမိုကေရစီကို ေခ်ာင္ထိုးထားျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုး၍ မရေၾကာင္း ေဝဖန္သည္။

႐ုပ္သံတင္ဆက္သူက မဲဆြယ္မႈမ်ားအတြင္း ထြက္ေပၚလာသည့္ ဂုဖ္၏ ကိုကင္း သံုးစြဲမႈကိစၥ၊ ရပ္ဘ္၏ “မ” ဝါဒအေပၚ ျပစ္တင္မႈမ်ားႏွင့္ စတီးဝပ္၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ စိတ္ေျပာင္းမႈကိစၥမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ကာ စိန္ေခၚေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထိပ္ဆံုးမွ ဂၽြန္ဆင္မွာမူ အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ လူအမ်ားေရွ႕ထြက္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့ျခင္းအေပၚ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ ေဝဖန္ထိုးႏွက္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။

ဂၽြန္ဆင္က တိုရီအခ်င္းခ်င္း (ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီဝင္ အခ်င္းခ်င္း) အရည္မရ အဖတ္မရ ျငင္းခံုေနမႈသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ရလဒ္ကိုသာ ထြက္ေပၚေစလိမ့္မည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ စကားရည္လု ေဆြးေႏြးပြဲကို ေရွာင္လႊဲခဲ့သည္။  

F-04