News

POST TYPE

NEWS

စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ဆင္စခန္းအသစ္ႏွစ္ခု ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည္
17-Jun-2019ဆင္မ်ားထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္႐ြယ္၍ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ဆင္စခန္း အသစ္ႏွစ္ခုကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါဆင္စခန္းႏွစ္ခုကို စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကသာခ႐ိုင္၊ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဇလုံေတာင္ႏွင့္ မုံ႐ြာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဗာဓိတစ္ေထာင္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဆင္စခန္းေပါင္း ၂၀ ရွိၿပီး ပုဂၢလိကပိုင္ ဆင္စခန္း ႏွစ္ခုရွိသည္။

E-03