News

POST TYPE

NEWS

ေဟာင္ေကာင္တြင္ တ႐ုတ္သို႔ တရားခံလႊဲေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ေသာဆႏၵျပမႈမ်ား ထိုင္ဝမ္သို႔ ဂယက္႐ိုက္
16-Jun-2019ေဟာင္ေကာင္၊ ဇြန္ ၁၅

တ႐ုတ္သို႔ တရားခံလႊဲေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ေသာ ေဟာင္ေကာင္မွ ဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ အနီးအနားရွိ ထိုင္ဝမ္သို႔ စိုးရိမ္မႈမ်ား ႐ိုက္ခတ္လ်က္ရွိသည္ဟု  CAN သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုင္ဝမ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကို စြန္႔ခြာကာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ခန္႔ သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ ရပ္တည္ေနေသာ ကၽြန္းႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ထိုင္ဝမ္ကို ျပည္မႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္းဟု ခံယူထားေသာ ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထိုင္ဝမ္ကို ျပန္လည္သိမ္းသြင္းရန္ ဆြဲေဆာင္သည့္အေနႏွင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္လက္မွ ျပန္လည္ရရွိေသာ ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းကို တစ္ႏိုင္ငံ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳး မူဝါဒခ်မွတ္ကာ ရွိၿပီးသား လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ဆက္လက္ေပးအပ္ထားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ႏွစ္ကာလ ရွည္ၾကာလာသည့္ႏွင့္အမွ် ေဟာင္ေကာင္၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား တိုက္စားခံရမႈကို ျမင္ေတြ႔ေနရေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္မကို ဆန္႔က်င္ကာ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာလိုေသာ ထိုင္ဝမ္ လူငယ္မ်ား အေရအတြက္ ႀကီးထြားလာလ်က္ရွိသည္။

ယခုသီတင္းပတ္ ေဟာင္ေကာင္မွ ဆႏၵျပပြဲမ်ား အံုႂကြလာမႈသည္ ထိုင္ဝမ္တို႔၏ သံသယကို ေလပင့္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည္။

“ေဟာင္ေကာင္မွာ ထီးအေရးေတာ္ပံုကေန အခုဆႏၵျပမႈေတြအထိ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနဟာ ျပည္မႀကီးအေပၚ ထိုင္ဝမ္ေတြရဲ႕ မယံုၾကည္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာေစပါတယ္”ဟု မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရး စင္တာမွ ထိုင္ဝမ္ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူ ေဘာ္နီဂလပ္စတာက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပမည့္ ထိုင္ဝမ္သမၼတ ေ႐ြးပြဲမ်ားသည္ ျပည္မႀကီးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိစၥ လႊမ္းမိုးေနေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ ေဘဂ်င္းဆန္႔က်င္ေသာပါတီမွ လက္ရွိအာဏာရသမၼတ မစၥဆိုင္အင္းဝန္က ေဟာင္ေကာင္မွ ပဋိပကၡမ်ားကို သတိေပးခ်က္အျဖစ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးေသာ ထိုင္ဝမ္တြင္ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳးကို လံုးဝလက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေဘဂ်င္းႏွင့္ ေႏြးေထြးစြာ ဆက္ဆံေရးမူခ်ထားေသာ ၿပိဳင္ဘက္ကူမင္တန္ ပါတီမွ သမၼတေလာင္း Foxconn သူေဌး တယ္ရီဂူးကပင္ အလားတူသေဘာမ်ိဳး ေျပာဆိုလာခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္သာ သမၼတျဖစ္လာခဲ့ရင္ ေဟာင္ေကာင္မိတ္ေဆြေတြကို ထိုင္ဝမ္ကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခစိုက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚမယ္။ ထိုင္ဝမ္က လြတ္လပ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ”ဟု တယ္ရီဂူးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္ဝမ္ လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္လည္း ေဘဂ်င္းလႊမ္းမိုးမည့္ အနာဂတ္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားႏွင့္ ျပည့္လွ်ံလ်က္ရွိသည္။ 

“တစ္ႏိုင္ငံ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ စနစ္တစ္မ်ိဳးတည္းဆိုတာကို ေဟာင္ေကာင္က သက္ေသျပေနပါတယ္။ ၂၀၂၀ မွာ ေဘဂ်င္းလိုလားတဲ့ပါတီကို မဲေပးရင္ ထိုင္ဝမ္က ေဟာင္ေကာင္လို ျဖစ္သြားလိမ့္ မယ္”ဟု လူမႈမီဒီယာ မွတ္ခ်က္တစ္ခုက ဆိုသည္။

ထိုင္ဝမ္ကို ျပည္မႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ လက္မခံေသာ ဆိုင္အင္းဝန္ အစိုးရကို ေဘဂ်င္းက အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ထားၿပီး နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

အကယ္၍ ေဘဂ်င္းအေနႏွင့္ မစၥဆိုင္အင္းဝန္ကို လာမည့္ဇန္နဝါရီလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ေစလိုသည္ဆိုပါက ေဟာင္ေကာင္တြင္ ျပန္လည္အံုႂကြေနေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ ေဘဂ်င္းကို အလိုမျပည့္ေစမည့္ အခ်ိန္ကိုက္႐ိုက္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။  

F-04