News

POST TYPE

NEWS

ဟြားေဝကို အဓိကမိတ္ဖက္အျဖစ္ ဆက္လက္လက္တြဲရန္ ျမန္မာဆုံးျဖတ္
26-May-2019


ဘန္ေကာက္၊ ေမ ၂၆

အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔အၾကား ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ဘက္က တ႐ုတ္နည္းပညာကုမၸဏီ ဟြားေဝကို ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာကမူ ဟြားေဝကို အဓိကမိတ္ဖက္အျဖစ္ ဆက္လက္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း The Nation က ေဖာ္ျပထားသည္။

ဟြားေဝနည္းပညာကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္တို႔ လက္တြဲ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ပူးေပါင္းကာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္ ေဂဟစနစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေဆာက္အဦးတြင္း ကြန္ရက္မ်ား ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၉ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဟြားေဝကို ဆက္လက္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အသိေပးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးစိုးႏိုင္က “ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးနယ္ပယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး Solutionေတြ၊ ကြၽမ္းက်င္အတတ္ပညာဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့ေနတဲ့ Huawei ကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တည္ေဆာက္မႈမွာ ပါဝင္ဖို႔လည္း Huawei ကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္း ေထာက္ပံ့သူ မည္သူမဆို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕တည္ဆဲဥပေဒေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာမယ္ဆိုရင္ တရားမွ်မွ်တတ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ပိတ္ပင္သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ကြန္ရက္လုံၿခဳံမႈရွိေစဖို႔အတြက္ ဆိုင္ဘာလုံၿခဳံေရးနဲ႔ အျခားဆက္စပ္နည္းပညာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြကိုလည္း ခ်မွတ္ေပးသြားမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္ကလည္း “သုံးစြဲသူေတြက အရည္ေသြးျမင့္တဲ့ ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အခ်ိန္မေ႐ြး ေနရာမေ႐ြး ရရွိသုံးစြဲလိုၾကပါတယ္။ ဒီလိုေပးအပ္ဖို႔ဆိုတဲ့  ေနရာမွာ အေဆာက္အဦးတြင္း ကြန္ရက္ေတြက အေရးႀကီးတဲ့ေနရာက ပါဝင္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိ အေဆာက္အဦးတြင္းကြန္ရက္ အေတြ႔အႀကဳံေတြက သုံးစြဲသူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို အျပည့္အဝ မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦ အိမ္ယာေတြမွာပါ။ အေဆာက္အဦတြင္းကြန္ရက္ေတြ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ နည္းပညာ၊ အိမ္ၿခံေျမ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ အျခားေသာသက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ေတြက ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီးေတာ့ တူညီတဲ့ စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးမားဆုံးေသာ အင္ဂ်င္နီယာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔ Huawei နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး အေဆာက္အဦတြင္း ကြန္ရက္ေတြ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး နဲ႔ ျမန္မာ ICS/FTTX နယ္ပယ္အတြက္ စံႏႈန္းသက္မွတ္မႈေတြကို ျမႇင့္တင္လိုၿပီး လက္ေတြ႔ဘဝေတြကို အမွန္တကယ္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစတဲ့ နည္းပညာ အေျခခံအေဆာက္အအုံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေခါင္းစဥ္ေတြ၊ လက္ရွိ အသုံးျပဳေနမႈေတြနဲ႔  ေကာင္းမြန္တဲ့ Solution  ကို ရွာေဖြမယ့္အခုေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ရတာ တကယ္ပဲ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ရပါတယ္”ဟု အသိေပးသြားခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ျဖစ္သူ ဦးဝင္းတင့္က “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စမတ္အေဆာက္အဦးေတြနဲ႔ စမတ္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးလာဖို႔အတြက္ နယ္ပယ္က႑အားလုံးက ပါဝင္ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အိမ္ၿခံေျမ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ အသိဉာဏ္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ စက္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး လိုင္းႀကိဳးေတြ ထည့္သြင္းဖို႔ေနရာကို အေဆာက္အဦးဒီဇိုင္းျပဳလုပ္တဲ့အခ်ိန္ထဲက ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ဆက္သြယ္ေရး စက္ပစၥည္းေတြကို အလြယ္တကူ တပ္ဆင္အသုံးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္လို႔ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကတဲ့ မိတ္ဖက္အားလုံးအတြက္  ဆက္သြယ္ေရးကုန္က်စရိတ္ေတြ ေလ်ာ့က်ေစၿပီး လုပ္ငန္းစြမ္း ေဆာင္ရည္တိုးတက္လာေစဖို႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ ရည္႐ြယ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို Huawei နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အသင္းခ်ဳပ္တို႔က စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာကို ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ရသလို ျမန္မာႏိုင္ငံ  ေဆာက္လုပ္ေရးနယ္ပယ္အတြက္ Huawei ရဲ႕ အဆက္မျပတ္ ပံ့ပိုးမႈေတြအတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ နယ္ပယ္အားလုံး အေနနဲ႔လည္း အားလုံးတိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာဖို႔အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အႀကံဉာဏ္ေတြကိုေပးႏိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ စြမ္းရည္ အျပည့္အဝ အသုံးျပဳႏိုင္ၾကဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္လာဖို႔ အားလုံး အတူေဆာင္႐ြက္သြားၾကရပါမယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟြားေဝသည္ လက္ရွိတြင္ စင္ကာပူေဈးကြက္၌ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားျဖင့္ ႀကဳံဆုံေနရၿပီး လြန္ခဲ့ေသာရက္အနည္းငယ္ခန႔္ကစ၍ စင္ကာပူ တစ္ပတ္ရစ္ေဈးကြက္တြင္ ဟြာေဝးပစၥည္းမ်ားအားလုံး အေရာင္းအ၀ယ္ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

E-11