News

POST TYPE

NEWS

ဖိလစ္ပိုင္ သက္တမ္းဝက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဒူတာေတး အာဏာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း
23-May-2019မနီလာ ေမ ၂၂

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတးသည္ ယခင္အပတ္က က်င္းပေသာ သက္တမ္းဝက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွား စြာ ေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့သည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔က တရားဝင္ရလဒ္မ်ားအရ ဒူတာေတးႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အျငင္းပြားဖြယ္ မူဝါဒမ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္ထိန္းညႇိမႈ ျပဳလုပ္ေနေသာ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ကို ယခုအခါ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ ဒူတာေတးသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္နယ္မ်ားကို အခြင့္အာဏာ ပိုေပးရန္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ေသဒဏ္ျပန္လည္က်င့္သံုးေရး အပါအဝင္ ၎၏အစီအစဥ္မ်ားကို တြန္းအားေပးႏိုင္မည့္ အာဏာကို ရရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအလႊာရွိ ၎၏ မိသားစုဝင္မ်ားကိုလည္း အေျခခိုင္သြားေစမည္ျဖစ္သည္။

ဒူတာေတးသည္ ၎၏ ရက္စက္ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ား၏ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈကို ခံရေသာ္လည္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားေနဆဲျဖစ္သည္။

ေမလ ၁၃ ရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာေပါင္း ၁၈,ဝ၀၀ ခန္႔အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုေစာင့္ၾကည့္ၾကေသာပြဲမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂၄ ေနရာအနက္မွ ၁၂ ေနရာ ေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ၁၂ ေနရာအနက္ ဒူတာေတး လိုလားသူမ်ားက ၉ ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး က်န္ ၃ ေနရာကို တစ္သီးပုဂၢလမ်ားက အႏိုင္ရခဲ့သည္။ အတိုက္အခံမ်ားက တစ္ေနရာမွ မရခဲ့ေပ။

လူေပါင္းေထာင္ခ်ီ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ ဒူတာေတး၏ မူးယစ္ေဆးဝါးစစ္ပြဲကို ႀကီးၾကပ္ခဲ့သူမွာ ဆီးနိတ္အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာ ဒူတာေတး၏ မဟာမိတ္အမတ္မ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆးႏွိမ္နင္းေရး လူသတ္ပြဲမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ခဲ့ေသာ ယခင္ရဲခ်ဳပ္ ေရာ္နယ္ဒီလာ႐ိုဆာသည္ ဆီးနိတ္အမတ္ ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ ဥပေဒ အကာအကြယ္ ရသြားမည့္အေရးကို လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

အျခားေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာ ဆီးနိတ္အမတ္မ်ားထဲတြင္ ကြယ္လြန္သူ အာဏာရွင္ ဖာဒီနန္မားကို႔စ္၏ သမီးျဖစ္သူႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္၏ အႂကြယ္ဝဆံုး သူေဌးကေတာ္ တစ္ဦးတို႔လည္း ပါဝင္သည္။

အတိုက္အခံမ်ားမွာမူ ၂၀၂၂ တြင္ က်င္းပမည့္ အျခားဆီးနိတ္အမတ္ ၁၂ ေနရာအနက္မွ အနည္းစုအခ်ိဳးကိုသာ ရရွိထားၾကသည္။ ထိုအေျခအေနသည္ ဒူတာေတးႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ား၏ လက္ထဲသို႔ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား က်ေရာက္သြားျခင္းကို ၫႊန္ျပေနသည္။ 

F-04