News

POST TYPE

NEWS

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အားလံုးပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းအသစ္ဖြဲ႔ေရး KNU အဆိုျပဳ
20-May-2019

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၉

အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔ႏွင့္ လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအသစ္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) က NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႔မ်ား၏ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ အဆိုျပဳခဲ့ေၾကာင္း KNU က ယင္းအစည္းအေဝးအၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာအဖြဲ႔ႏွင့္ မထိုးထားရေသးေသာအဖြဲ႔မ်ားအားလံုး ပါဝင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတိုင္ပင္ခံ အစည္းအေဝး (Peace Process Consultative Meeting- PPCM) ကို ဖြဲ႔စည္းရန္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU အဖြဲ႔က အဆိုျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထို႔ျပင္ KNU အေနႏွင့္ အတူတကြ စုေပါင္းအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပန္းတိုင္ ခ်မွတ္ေရး စသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အဆိုပါ PPCM ကို ဖြဲ႔စည္းရန္ အဆိုျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KNU၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ KNU၏ အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားရန္ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္သည့္ စုဖြဲ႔မႈတစ္ခု ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္လည္း အလုပ္အဖြဲ႔တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒါက ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲ ပထမပိုင္းေပါ့။ ေနာက္ထပ္ ထပ္ၿပီးေခၚဖို႔ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲ ဒုတိယပိုင္းက ဆက္ေခၚဖို႔လည္း ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။ ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီကိစၥေတြ လက္က်န္ျဖစ္ေနတာေတြ ဆက္ေဆြးေႏြးမယ္ေပါ့။ ၿပီးေတာ့ PPST ကေန KNU ႏုတ္ထြက္တယ္ဆိုတာကိုလည္း ယာယီဆိုင္းငံ့ထားတယ္။ ေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ဆက္ဆံုးျဖတ္မယ္ေပါ့။ ဒီလိုပဲ သေဘာတူထားတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ အစုအဖြဲ႔ ႏွစ္ခု ကြဲျပားေနၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အစုအဖြဲ႔ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္း မရွိေသးသည့္ ေျမာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက အစုအဖြဲ႔တစ္ခုသက္သက္စီ ကြဲျပားေနသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ၁၀ ဖြဲ႔ရွိၿပီး လက္မွတ္မေရး ထိုးရေသးသည့္အဖြဲ႔လည္း ၈ ဖြဲ႔ခန္႔ က်န္ရွိေနေသးသည္။

J-08