News

POST TYPE

NEWS

တရားခြင္တြင္ တရားသူႀကီးမ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း
16-May-2019

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၁၅

တရားခြင္တြင္ တရားသူႀကီးမ်ား က်မ္းသစၥာကို တိက်စြာက်ိန္ဆိုရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးမ်ိဳးတင့္က ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္တင္သြင္းခဲ့သည္။

တရားသူႀကီးမ်ား၊ အမႈသည္ႏွင့္ သက္ေသမ်ား တရားခြင္တြင္ တိက်စြာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရန္ကိစၥကို ဧရာဝတီတိုင္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးမိုးက ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္က အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၁၄ ဦးေထာက္ခံေဆြးေႏြးကာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္က က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၁၆၅ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၉ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၃ မဲရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္အားထားၿပီး ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သည့္ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္လာေစရန္ တရားသူႀကီး၊ အမႈသည္ႏွင့္ သက္ေသမ်ား တရားခြင္တြင္ က်မ္းသစၥာကို တိက်စြာထြက္ဆိုရန္ရည္႐ြယ္၍ ယင္း အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးမိုးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ျပင္ဆင္ရန္ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးမ်ိဳးတင့္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

တရားသူႀကီးမ်ား ေန႔စဥ္ တရားခြင္ တက္ရန္အပါအဝင္ တာဝန္စတင္ေဆာင္႐ြက္သည့္အခ်ိန္တြင္ က်မ္းသစၥာျပဳရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျခြင္းခ်က္အေနႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ က်မ္းသစၥာျပဳရန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသူ (ဥပမာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ တရားသူႀကီး) ျဖစ္ပါက ကတိသစၥာျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းထားသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေဆြးေႏြးမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက ေမလ ၂၀ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ လႊတ္ေတာ္႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေၾကညာခဲ့သည္။ 

S-01