News

POST TYPE

NEWS

ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား အဂတိမလိုက္စားရန္၊ မေလ်ာ္ၾသဇာမသုံးရန္ စာထုတ္သတိေပး
17-Jan-2019

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇

ရာထူးတိုးကိစၥ၊ တင္ဒါကိစၥ၊ ေက်ာင္းစစ္ေဆးေရး စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ အဂတိမလိုက္စားရန္၊ မေလ်ာ္ၾသဇာမသုံးရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းက စာထုတ္၍ သတိေပးထားေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

အေျခခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန႔္ထားျခင္း၊ ရာထူးတိုးေျပာင္းကိစၥ၊ အမႈအခင္းကိစၥမ်ား၊ တင္ဒါလုပ္ငန္းကိစၥမ်ား၊ စာစီစာကုံး၊ ကဗ်ာစသည့္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ဘာသာရပ္စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းကိစၥမ်ား၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးပံ့ပိုးမွုကိစၥမ်ားတြင္ လာဘ္ေငြယူျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္းမျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္မျပည့္ဘဲ စာရင္းသြင္းၿပီး စာေမးပြဲေျဖဆိုေစေသာ ကိစၥမ်ားမရွိေစရန္၊ ေက်ာင္းစစ္ေဆးေရးမ်ားအေနႏွင့္ ေက်ာင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေကၽြးေမြးဧည့္ခံေစျခင္း၊ အခမဲ့ကားအကူအညီေတာင္းျခင္း၊ တည္းခိုခ ေတာင္းခံျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္လည္း ယင္းဌာနက ထည့္သြင္းၫႊန္ၾကားထားသည္။

အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲလင္းျမင့္က “ၫႊန္ၾကားစာထုတ္ထားတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ကိုယ့္လူေတြ အမွားမလုပ္မိေအာင္လို႔ပါ။ တိုင္ၾကားထားတဲ့ တိုင္ၾကားစာရွိေတာ့ရွိပါတယ္။ ထုတ္ေျပာလို႔ မရေသးပါဘူး”ဟု ေျပာၾကားသည္။

တင္ဒါကိစၥမ်ားတြင္ ေက်ာင္း၊ ႐ုံးအေဆာက္အအုံေဆာက္ျခင္း၊ စက္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ျခင္း၊ သင္ေထာက္ကူမ်ား ဝယ္ယူျဖန႔္ျဖဴးျခင္း၊ ေက်ာင္းသုံးပုံႏွိပ္၊ စာေရးကိရိယာ၊ ေက်ာင္းဝတ္စုံမ်ား ဝယ္ယူျဖန႔္ျဖဴးျခင္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ အဂတိမလိုက္စားရန္၊ သမၼတ႐ုံးၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ထပ္ဆင့္ၫႊန္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ၫႊန္ၾကားစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အလယ္တန္းျပဆရာမတစ္ဦးက နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္လည္း ထိုအခ်က္မ်ားေျပာဆိုထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ၫႊန္ၾကားစာထုတ္ျခင္းထက္ လက္ေတြ႔က်က် ပိုလုပ္ေစခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ လာဘ္ယူျခင္း၊ တံစိုးလက္ေဆာင္ယူျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္းထင္ရွားလၽွင္ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူရန္သာလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“အဂတိကိစၥ ျပစရာသက္ေသမရွိေပမယ့္ ရာထူတိုး၊ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ ေျပာစရာအမ်ားဆုံးပဲ။ ရာထူးတိုးေလွ်ာက္တဲ့သူ အရည္အခ်င္းစစ္မွလက္ခံတယ္ဆိုရင္ ပိုက္ဆံေပးစရာမလိုဘူး။ အေကာင္းအဆိုး၊ အမွားအမွန္ခြဲႏိုင္ဖို႔ သင္ေပးတဲ့သူေတြ ကိုယ္တိုင္က ပိုက္ဆံေပးၿပီးမွ ရာထူးတိုးခ်င္တာ၊ ေနရာေျပာင္းခ်င္တာ၊ မ်က္ႏွာလိုမ်က္ႏွာရလုပ္တယ္ဆိုတာ ရွက္စရာေကာင္းတယ္ဆိုတာ ခိုင္မာေနဖို႔လိုတာပါ”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

လာဘ္ေငြယူျခင္း၊ တံစိုးလက္ေဆာင္ယူျခင္း၊ လူမႈေရး ျပႆနာျဖစ္ပြားျခင္း စသည့္ကိစၥမ်ားက်ဴးလြန္လွ်င္ တာဝန္ရွိလူႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ညႇာမေနဘဲ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုၾကည့္၍ ျပတ္ျပတ္သားသားအေရးယူရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးက ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အေျခခံပညာေရးဖိုရမ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

ေက်ာင္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ၊ လစဥ္အသုံးစရိတ္၊ မိဘဆရာအသင္းရန္ပုံေငြမ်ားကို ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီသုံးစြဲျခင္းမရွိ၍ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ႏိုဝင္ဘာအထိ ရွစ္လအတြင္း ပညာေရးဝန္ထမ္း ၆၀ ခန႔္ကို ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း လစာေငြပိုထုတ္ေသာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ရာထူးေလွ်ာ့ျခင္း၊ ေနရာေျပာင္းျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

J-02