News

POST TYPE

NEWS

ေလေၾကာင္းတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားထပ္ေခၚ
20-Dec-2018

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ခုတည္းသာရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္တြင္ ယခုႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ထပ္မံေခၚယူေနေၾကာင္း အဆိုပါ တကၠသိုလ္က ေၾကညာသည္။

အဆိုပါတကၠသိုလ္အေနႏွင့္ ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို ဆယ္တန္း စာေမးပြဲရမွတ္ စုစုေပါင္း ၄၂၀ ႏွင့္ အထက္ရရွိသူမ်ားကို ေလွ်ာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ဆယ္တန္းရမွတ္ ၄၅၆ မွတ္မွ ၅၁၄ မွတ္ ထိ ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၆၇ ဦးကို ေအာက္တိုဘာလက ဝင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေနာက္ထပ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၆၀ ဦးခန္႔ ထပ္မံလက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ဆယ္တန္းစုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၄၀ ႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ားကို လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္ထံမွ သိရသည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ မိတၳီလာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္ တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

က်န္တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရရွိၿပီးသူမ်ားအေနႏွင့္ လက္ရွိတက္ေနေသာ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းေျပာင္းလက္မွတ္ ယူေဆာင္၍ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

J-19