News

POST TYPE

NEWS

ျပည္ပမွ ကုန္ေခ်ာသြင္းသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အခြန္ႏႈန္း တိုးေကာက္မည္
16-Dec-2018

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၅

သြင္းကုန္အစားထိုးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ျပည္ပမွ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းတင္သြင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အခြန္ႏႈန္းထား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပမွ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္းကို အခြန္ႏႈန္းထား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ အရည္အေသြးမီ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ေခ်ာျပန္လည္ထုတ္လုပ္ရန္ ကုန္ၾကမ္းတင္သြင္းသည့္ သြင္းကုန္အစားထိုးလုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ အခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ် ေကာက္ခံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

“ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္သူေတြကို သြင္းကုန္အစားထိုးက႑ ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အရည္အေသြးမီထုတ္ကုန္ေတြ၊ ျပည္ပက သြင္းတဲ့ကုန္ၾကမ္းေတြကို အခြန္ႏႈန္းထား ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုတိုးတက္လာမွာပါ”ဟု ဦးစိုးဝင္းက ေျပာဆိုသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္၍ ျပည္တြင္းစားသံုး မႈဖူလံုေစရန္ႏွင့္ ျပည္ပသို႔ လံုေလာက္စြာ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းကို ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ စာရင္းဇယားမ်ားရေငြ၊ ေပးေငြႏွင့္ သံုးေငြမွတ္တမ္းမ်ားကို ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ရာတြင္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေစရန္အတြက္ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ စနစ္တက်သိမ္းဆည္း ထားရွိရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

J-11