News

POST TYPE

NEWS

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ အမွန္တကယ္ ျပန္လာခ်င္သူမ်ားကို UNHCR မဟန္႔တားရန္ ျမန္မာအစိုးရ ေျပာ
15-Nov-2018


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ  ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အမွန္တကယ္ ျပန္လာခ်င္သူမ်ားကို UNHCR အေနႏွင့္ မဟန္႔တားရန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္သူကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ဝင္ေရာက္မႈအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္  ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ ညေနပိုင္းက ျပဳလုပ္ေသာ   သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးအစားသုံးမ်ိဳးရွိၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ တတိယႏိုင္ငံကူေျပာင္းလိုသူမ်ားအုပ္စုႏွင့္ ARSA အၾကမ္းဖက္မႈတြင္  ပတ္သက္ဆက္သြယ္သူမ်ားအုပ္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုျပန္လာရန္ ဆႏၵမရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၊ က်န္ တတိယအုပ္စုမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနအိမ္၊ေဆြမ်ိဳးက်န္ရစ္ေနသူမ်ား၊လယ္ယာႏွင့္ငါးဖမ္းစက္ေလွပိုင္သူမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

“တတိယအုပ္စုကေတာ့ ကိုယ္ေနရပ္ကို ျပန္ခ်င္တဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ UNHCR အေနနဲ႔ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုပံ့ပိုးကူညီတဲ့ေနရာမွာအမွန္တကယ္ ျပန္လိုသူေတြကိုဟန္႔တားတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးမျဖစ္ေစဖို႔ ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ကူတုပါေလာင္ စခန္း၌  ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာလိုသူ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္ ၄၀၀  ေက်ာ္ရွိသျဖင့္ မျပန္လိုသူမ်ားကို တြန္းအားေပး ေစလြတ္ျခင္းမျပဳဘဲ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္လာလိုသူမ်ားကို ဦးစားေပးေစလြတ္မွသာ ျပန္လည္လက္ခံေရး အစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္မည္ ဟု ႏိုင္ငံျခားေရး အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ကဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လာသည္ျဖစ္ေစ၊မလာသည္ျဖစ္ေစႀကိဳဆိုစခန္းမ်ားကိုဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ  ၫြန္ၾကားေရးမႉးဦးေက်ာ္မင္းကေျပာၾကားသည္။

“ႀကိဳဆိုေရးစခန္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကဆက္ၿပီးေနာက္ရက္ေတြလည္းဖြင့္ထားမယ္။ဒီေန႔ ဝန္ႀကီးေတြႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္လာႀကိဳတယ္။သူတို႔ဘက္ကပ်က္ကြက္တာ”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ေခၚယူမည့္ အစီအစဥ္ပ်က္ရျခင္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရတြင္သာတာဝန္ရွိေၾကာင္း  ၎ကဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းကိုနံနက္  ၆နာရီမွ ညေန႔  ၅ နာရီအထိဖြင့္လွစ္ထားခဲ့ၿပီးယေန႔တြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိသည္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေရးမွတစ္ဆင့္ သုံးႀကိမ္တိုင္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္းဒုကၡသည္ျပန္လည္ ပို႔ျခင္း၊မပို႔ျခင္းကိုဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

“သူတို႔ဘက္ကျပန္ခ်င္ေနတဲ့သူေတြကိုသူတို႔ဘက္ကပို႔မွရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ဒီေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဝန္ႀကီးေတြပါႀကိဳဆိုေရးကိုေဆာင္႐ြက္ေနတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကေကာင္းေကာင္းမကိုင္တြယ္ႏိုင္ဘူး။သူတို႔မပို႔တာသူတို႔မွာသာတာဝန္ရွိတယ္”ဟု၎ကဆိုသည္။

လက္ရွိေျမျပင္အေျခေနတြင္အမွန္တကယ္ေနရပ္ျပန္ခ်င္သူမ်ားရွိေနေသာ္လည္းဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ARSR အဖြဲ႕မွ အသက္အႏၲရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ခ်င္သူမ်ားအတြက္  လာရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေျမျပင္လုံၿခဳံေရးအေျခေနကိုစိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနျခင္းကိုဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရကကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ကဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရဘက္က ဒုကၡသည္မ်ားေတာင္ၿပိဳ၊လက္ဝဲဘက္ကျပန္လာမည္ဟု အေၾကာင္းၾကားျခင္းေၾကာင့္ ႀကိဳဆိုေရးစခန္းမ်ားကိုသြားေရာက္ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္းလူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္းၾကားေရးမႉးေဒါက္တာကိုကိုႏိုင္ကေျပာသည္။

“ ညေန ၄နာရီအထိ ျပန္မလားေသးဘူး။  ပထမ ၂ နာရီေလာက္ေတာ့ ဝင္မလား ကၽြန္ေတာ္တို႔ေစာင့္ေနတယ္။ အခုထိမလားဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျပန္လည္ေခၚယူရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကေပးပို႔သည္ လူရွစ္ေထာင္စာရင္းကိုျမန္မာအစိုးရကစိစစ္ၿပီးလူစာရင္း  ၂၂၆၀ ဦးထဲမွ ပထမအသုတ္ျပန္ပို႔မည္ဒုကၡသည္စာရင္းတြင္  မိသားစု ၃၀ တြင္ လူဦးေရ၁၅ဝလုံးေရာက္မလာခဲ့ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူလက္မွတ္ထိုးထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ဦးျမင့္သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

S-01၊J-18