News

POST TYPE

NEWS

ၾကားျဖတ္အေျဖရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ေမွ်ာ္ေတြးၾကည့္တဲ့ ၂၀၂၀ အလြန္ကာလ
07-Nov-2018

ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲရဲ႕ရလဒ္ကိုေတာ့ အားလံုးလည္း သိၾကၿပီးေလာက္ၿပီထင္လို႔ ထပ္မေျပာေတာ့ပါဘူး။ ဒီရလဒ္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူေတြအၾကားမွ မွန္းဆထားတဲ့အေျဖနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုး တူညီေနခဲ့ပါတယ္။ မွန္းဆထားခ်က္ေတြ ဆိုတာကေတာ့ “ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းလာမွာ၊ စိတ္ဝင္စားလို႔ မဲေပးသူေတြအေနနဲ႔လည္း ပါတီကိုမၾကည့္ဘဲ လူကိုပဲၾကည့္ၿပီးေ႐ြးၾကမွာ၊ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေတြပ်ံ႕သြားႏိုင္မွာ၊ ဒီအတြက္ ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းမွာ ျပန္စမယ့္လႊတ္ေတာ္မွာ ျပန္ဖြဲ႔စည္းမယ့္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ တတိယေျမာက္အစိုးရဟာ တစ္ပါတီတည္းကပဲ မဲအသာစီးရၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ပံုစံက ကြဲထြက္ၿပီး ပါတီစံုနဲ႔ေပါင္းဖြဲ႔ၾကမယ့္ ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရဆန္ဆန္ျဖစ္လာမွာ...”စတဲ့ ႀကိဳတင္မွန္းဆခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုသာျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ (ယခုအင္အားႀကီးပါတီႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ အာဏာရ NLD ပါတီအပါအဝင္ USDP ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ အျခား ပါတီတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား)အတြက္ေတာ့ ရလဒ္ေတြ မေကာင္းျဖစ္ၾကေပမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ႏိုင္ငံသားေတြ၊ ယခုက်င့္သံုးေနတဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ေရရွည္ခိုင္မာမႈေတြအတြက္ေတာ့ ဒါဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့အလားအလာလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔အညီ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာ ပါတီအစံုပါလာမယ္၊ ကိစၥတစ္ခုကိုလုပ္တဲ့အခါ ပါတီတစ္ခုတည္းကပဲ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္မလာႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၿပီးမွ ခ်မွတ္လာတတ္မယ္၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း မဲခြဲတဲ့ကိစၥေတြမွာ ယခင့္ယခင္က ပံုစံလမ္းေၾကာင္းကေန ခြဲထြက္ၿပီး အႏွစ္သာရအပိုင္းကို သြားတတ္၊ မဲေပးတတ္လာၿပီး ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာမယ္၊ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားထဲမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအမိန္႔ေတြ ထုတ္ျပန္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ တစ္ပါတီတည္းကပဲ ႀကီးစိုးၿပီး အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ထုတ္ဆင့္ေျပာဆိုၾကမယ့္ကိစၥမ်ိဳးေတြ နည္းပါးလာမယ္၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔ တရားေရး၊ တရားေရးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အၾကားမွာ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္ေတြ ေကာင္းမြန္လာမယ္၊ ဒီလိုဆိုမွသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ခိုင္မာၿပီး ေရရွည္ရင့္သန္ျဖစ္တည္လာမယ္ဆိုတဲ့ စတဲ့အခ်က္ေတြေၾကာင့္ပဲ ေကာင္းမြန္တဲ့အလားအလာလို႔ ဆိုခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီပံုစံ၊ ဒီလိုဖြဲ႔စည္းမႈဟာ ဂ်ာမနီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ယေန႔လက္ရွိ လက္ခံက်င့္သံုးဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ပံုစံ၊ မူတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာမနီဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီက ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းအေတြ႔အႀကံဳအရ ဒီမိုကေရစီစနစ္ပ်က္သံုးမႈရဲ႕အစဟာ ပါတီတစ္ခုတည္းကပဲႀကီးစိုးၿပီး အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြေၾကာင့္လို႔ လက္ခံယံုၾကည္ထားတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ယခင္ကတည္းက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ၾကေပမယ့္ အေဒါ့ဟစ္တလာဆိုတဲ့ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက ဒီမိုကေရစီပါတီဝင္ အမတ္တစ္ေယာက္က စခဲ့တဲ့ဇာတ္လမ္းေၾကာင့္ အာဏာရွင္စနစ္ကို တြန္းပို႔ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူတို႔တိုင္းျပည္ဟာ ျပာပံုဘဝနဲ႔ စစ္႐ံႈးႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္းကို သက္ဆင္းခဲ့ရတယ္။ ဒီအတြက္ပဲ အခုဆိုရင္ သူတို႔သမိုင္းမွာ အာဏာရွင္ ဟစ္တလာရဲ႕သမိုင္းကို လံုးဝ ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားၿပီး ပါတီစံုစနစ္ကိုက်င့္ သံုးေပမယ့္လည္း တစ္ပါတီတည္းကပဲ မဲအသာစီးနဲ႔ အစိုးရဖြဲ႔ခြင့္ရရွိေနပါေစဦးေတာ့ သူတို႔ဘာသာမဖြဲ႔ဘဲ ၫႊန္႔ေပါင္းသာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကတယ္။ ေပါင္းစည္းတိုင္ပင္ၾကတယ္၊ ေပါင္းစည္းဆံုးျဖတ္ၾကတယ္၊ သူတို႔ျပည္နယ္ ၁၆ ခု ျပည္နယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (Cooperative Federal System) ကို က်င့္သံုးၾကတယ္။

ဘာပဲလုပ္လုပ္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ အဖြဲ႔ေတြ၊ မီဒီယာေတြ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးတို႔နဲ႔ အၿမဲေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းၿပီးမွလုပ္တယ္။ ဒီအတြက္ သူတို႔ အစိုးရဟာ “မည္သည့္အခါမွ် ႀကီးမားေသာအမွားကို ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေသာ အစိုးရ” (The government which did not do any major mistake) လို႔ အမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကတာကို စာေရးသူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ေလ့လာသိရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ အထူးျခားဆံုး အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ သူတို႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရအေဆာက္အအံုအနားမွာ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ႐ံုးႀကီးကို ခမ္းခမ္းနားနား ေဆာက္လုပ္ထားေပးၿပီး ဘာလုပ္လုပ္ သူတို႔ကို အေရးတယူဖိတ္တာ၊ သူတို႔ေျပာခ်င္တဲ့ကိစၥေတြဆို မီဒီယာေကာင္စီ႐ံုးထဲက ေဟာထဲမွာ မီဒီယာေတြကို သြားေျပာတာေတြ လုပ္ၾကတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ မီဒီယာကိုအေလးထားၿပီး သူတို႔ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ သူတို႔အစိုးရေတြအတြက္ ေကာင္းစြာအသံုးခ်တတ္တာကို ေျပာလိုရင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ဟာ ၁၅ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ အစဥ္အလာရွိခဲ့တာမို႔ ဒီအခ်က္ဟာလည္း အေတာ္သတိထားၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရမယ့္ကိစၥတစ္ခုထဲ ပါပါတယ္။ အခုက်င့္သံုးေနတဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္ရဲ႕သက္တမ္းဟာ အခုဆိုရင္ ၈ ႏွစ္ထဲေရာက္လာၿပီဆိုေတာ့ ေနာက္အစိုးရသက္တမ္းတစ္ခုစာေလာက္ဆိုရင္ ဖ႐ိုဖရဲ ၿပိဳကြဲယိုင္ခ်ည့္သြားႏိုင္မလားဆိုတာလည္း ေတြးပူမိပါတယ္။ ဒီအတြက္ပဲ လာမယ့္အစိုးရသက္တမ္းတစ္ခုအေက်ာ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ သက္တမ္း ၁၅ ႏွစ္ထဲမွာ မၿပိဳမကြဲဘဲ ဒီစနစ္ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ ယခုလက္ရွိလမ္းေၾကာင္းကေနေျပာင္းၿပီး ထိန္းေက်ာင္းၾကရပါမယ္။ ယေန႔အခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔အထက္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့သလို ပါတီစံုလို႔သာ ေျပာေပမယ့္လည္း ပါတီတစ္ခုတည္းကပဲ သူ႔သေဘာဆႏၵနဲ႔သူ အစိုးရဖြဲ႔တာ၊ ႏိုင္ငံ့အေရးေဆာင္႐ြက္ၾကတာေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အာဏာရွင္ဆန္လာႏိုင္တာမ်ိဳး၊ ဥပေဒျပဳ ေရးအဖြဲ႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔ေတြအၾကားမွာ ကြဲကြဲျပားျပား သတ္မွတ္ထားတဲ့ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြရွိမေနတာမို႔ သူ႔အလုပ္ကို အျခားသူကဝင္လုပ္၊ အျခားသူအလုပ္ကို သူကဝင္လုပ္နဲ႔ျဖစ္ေနတာမ်ိဳး၊ တစ္ဖန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္အၾကားမွာ ဥပမာ - ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရး၊ စီမံကိန္းတစ္ခုတည္ ေဆာက္ေရးကိစၥေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ (အစိုးရအဖြဲ႔လို႔ အမ်ားအေခၚ) သူတို႔ကပဲ သူတို႔သေဘာနဲ႔ စတင္ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ၾကတာမ်ိဳး၊ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔ဘက္က ေထာက္ျပေဝဖန္ ေဆြးေႏြးႏိုင္႐ံုေလာက္သာရႏိုင္တာမ်ိဳး စတဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ ဗဟိုအစိုးရမွာ ေဆာင္႐ြက္ေနတာက တစ္ဖံု၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာကတစ္နည္း ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးမို႔ သမၼတ ေျပာစကားနဲ႔ေျပာရရင္ ဒီမိုကေရစီေတာင္ ေပ်ာက္သြားႏိုင္မယ့္ အလားအလာေတြရွိေနတာ အေသအခ်ာ ဂဃနဏ ေလ့လာၾကည့္ရင္ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

အခုလက္ရွိအေနအထားမွာေတာင္ အမည္မေဖာ္ျပလိုတဲ့ အထင္ ကရ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုမွာဆိုရင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္က လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေနရာနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥေတြမွာေတာင္ ဝင္အမိန္႔ေပးတာမ်ိဳးေတြ ၾကားေနရတာမို႔ အထက္မွာေျပာသလို ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္ရဲ႕အေျခခံျဖစ္တဲ့ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းေတြ၊ ကိုယ္စားျပဳျခင္းေတြ ေပ်ာက္ဆံုးၾကမလိုျဖစ္ေနၿပီး အခု ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ သက္တမ္း ၇ ႏွစ္ ၈ ႏွစ္ေလာက္အတြင္းမွာကို ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ေနၿပီလားဆိုတာ ေတြးဆစရာပါပဲ။ ဒါဟာ ဒီစနစ္ခိုင္မာမႈကို အလြန္အႏၲရာယ္ေပးမယ့္ ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းပါပဲ။ ရွင္ဘုရင္ ဘယ္တာကထြက္သလဲဆိုရင္ မင္းႀကီးတာက ထြက္တယ္ဆိုတဲ့ စကားလို ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဘယ္သူက ဖ်က္ၾကမလဲဆိုရင္ အဲ့ဒီစည္းအတြင္းက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိတဲ့သူေတြကပဲ ျပန္ဖ်က္ၾကသလို ျဖစ္တတ္တာကို အထူးသတိခ်ပ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ေရရွည္တည္တံ့ဖို႔ အဟန္႔အတားျဖစ္စရာတစ္ခုကေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြကိုယ္တိုင္ပါ။ ဒီလိုဘာေၾကာင့္ ေျပာရသလဲဆိုရင္ ယခုလက္ရွိႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အာဏာရပါတီနဲ႔ အစိုးရ၊ သူ႔ေအာက္ကဌာနေတြရဲ႕ ျပဳမူလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈေတြအရ ဒီစနစ္ကို က်င့္သံုးေနေပမယ့္လည္း ျဖစ္သင့္တဲ့အခ်ိန္၊ ထိုက္သင့္တဲ့ကာလတစ္ခုမွာ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မလာဘူး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္းမရဘူး၊ အဂတိ တရားလည္းပိုႀကီးစိုးလာမယ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြလည္း မိႈလိုေပါမယ္၊ ဥပေဒစိုးမိုးမႈကလည္း မေလာက္ေလးမေလာက္စား ဆက္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒီစနစ္နဲ႔ ဒီအစိုးရဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံ၊ ေနာက္တစ္ခုက ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို မဲဆႏၵရွင္ေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားျပည္သူေတြက သံသယမ်က္လံုးနဲ႔ စံုျပဴးၿပီး ၾကည့္လာတတ္ပါတယ္။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီဆိုတာထက္ အခု တ႐ုတ္တို႔၊ စင္ကာပူတို႔မွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကပဲ ေကာင္းမလား၊ အျခားဘာစနစ္ရွိေသးလဲ စသျဖင့္ ျဖစ္လာတဲ့အခါ ႏိုင္ငံေရး မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပပြဲေတြ ေခါင္းေထာင္လာတတ္သလို စနစ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းလည္း ခံရတတ္ပါတယ္။ ဒါကို ယေန႔လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ၊ အစိုးရဖြဲ႔ခြင့္ရထားတဲ့ အာဏာရပါတီေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ အထူးသတိထားၾကည့္တတ္ဖို႔ လိုလာပါတယ္။ ဒါဟာ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ ဆိုတာထက္ ျဖစ္တတ္တဲ့သေဘာကိုသာ ေစာေၾကာၾကည့္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ပဲ အထက္ကဆိုခဲ့သမွ်အေပၚ ျပန္ခ်ဳပ္ရရင္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြအေပၚ  ျပည္သူေတြစိတ္ဝင္စားမႈ နည္းလာတာဟာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ၊ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆိုေပမယ့္လည္း တစ္ပါတီစနစ္လို အာဏာရွင္ဆန္မႈေတြေၾကာင့္လား၊ ေနာက္တစ္ခုက အစိုးရဖြဲ႔စည္းပံုစနစ္အၾကားမွာ ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္လို႔ ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းေနလို႔လား၊ ဒါဆိုရင္ ယခုလက္ရွိ အေျခအေနေတြ အထက္ကေန ဘယ္လမ္းေၾကာင္းကိုသြားၾကမလဲ၊ ပါတီေတြ အာဏာရရွိေရး၊ အင္အားေတာင့္တင္းေရး၊ လူထုယံုၾကည္မႈ ပိုမိုရရွိေရးဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းထက္ကေန ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ပိုမိုရွင္သန္ေရး၊ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္ ႐ုပ္လံုးေဖာင္းပြလာေစေရးကိုပဲ ေျပာင္းမလား၊ မ႑ိဳင္ႀကီး ၃ ရပ္ဆိုတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ အခန္းက႑ထက္ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး မီဒီယာမ႑ိဳင္နဲ႔ ျပည္သူ႔မ႑ိဳင္ကိုပဲ ပိုမိုအေလးထား ထည့္တြက္စဥ္းစားၾကမလား ဆိုတာေတြကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးက စဥ္းစားၾကရင္း လာမယ့္ ၂၀၂၀ အလြန္ကာလမွာ စနစ္ကို ေခတ္ကို တစ္ခုကိုရရွိဖို႔ ဝိုင္းဝန္းပံုေဖာ္ဖို႔ လိုလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာနဲ႔ ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

ေအာင္ေဇယ်