News

POST TYPE

NEWS

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွ တရားမဝင္ သစ္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္ေသာင္းနီးပါးဖမ္းမိ
17-Oct-2018

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၆

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း တရားမဝင္သစ္ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္ေသာင္းနီးပါးကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါဖမ္းဆီးရမိမႈတြင္ ကၽြန္းသစ္ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္၊ သစ္မာတန္ခ်ိန္ ၅၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အျခားေသာသစ္တန္ခ်ိန္ ၈၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ကာ ယာဥ္၊ ယႏၲရား ၁၉၉၂ စီးႏွင့္ တရားမဝင္သစ္ သယ္ေဆာင္သူဦးေရ ၃၂၆၅ ဦးကို ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါဌာန အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တရားမဝင္သစ္ဖမ္းဆီးရမိမႈ အမ်ားဆံုးေဒသမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကၽြန္းႏွင့္သစ္မာအပါအဝင္ သစ္တန္ခ်ိန္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ သစ္တန္ခ်ိန္ သံုးေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ သစ္တန္ခ်ိန္ ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရွိသစ္ေတာဖံုး လႊမ္းမႈဧရိယာမွာ ၄၄ ဒသမ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး ကမၻာ့သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ တတိယေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ 

E-03