News

POST TYPE

NEWS

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ေဆြးေႏြး
15-Oct-2018

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၄

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယအပတ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရွိ The Prince Park Hotel တြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) ႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားေတြ႔ဆံု၍ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရး၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ေျပာၾကားေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑အျပင္ စက္မႈလက္မႈက႑၊ စြမ္းအင္၊ စားေသာက္ကုန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာ၊ ေငြေရးေၾကးေရးက႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတိုးျမႇင့္ေရးတို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပမည့္ Invest Myanmar Summit တြင္လည္း ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးသို႔ စီးပြားေရးက႑အသီးသီးမွ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ ၃၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

J-11